NSU-watch kimdir?

NSU ceza davasını bağımsız olarak gözlemlemeyi amaçlayan NSU-watch, Mart 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. NSU-watch, Almanya’da yirmi yıldan fazla bir süredir aşırı sağcılık, faşizm ve ırkçılık karşıtı çalışmalar yapan aktivist, uzman ve grupların bir araya gelmesiyle kurulmuş olan bir inisiyatiftir. NSU-watch’un kurulma amacı, 6 Mayıs 2013 tarihinde Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülmeye başlanan ve „NSU davası“ olarak adlandırılan davayı takip edip, duruşma tutanaklarını detaylı ve objektif olarak blogda yayınlamaktır. Sivil toplumun ve ilgili kamuoyunun ırkçılığa ve aşırı sağcılığa karşı bir pozisyon alabilmesi için bağımsız bilgilendirmeye ve analize ihtiyacı olduğunu düşünen NSU-watch, davanın başladığı ilk günden itibaren her duruşma gününde mahkeme salonunda yerini almakta ve duruşmaları başından sonuna kadar kaleme alarak, bu tutanakları hem Almanca hem de Türkçe dillerinde yayınlamaktadır.

NSU-watch’un hedefleri;

  • NSU ceza davasını izlemek, duruşma tutanaklarını tutmak ve Almanca/Türkçe dillerinde online yayınlamak,
  •  NSU örgütünün arka planını araştırmak ve değerlendirmek,
  • Kamuoyu oluşturmaya çalışmak,
  • Panel, söyleşi ve bilgilendirme toplantılarına katılmak,
  • Mağdur aileler ile onları temsil eden müdahil avukatlara destek olmak,
  • Araştırma-belgeleme ve analizler yapmak.

Bağımsız ve sivil bir inisiyatifle kurulan NSU-watch, davanın gözlemlenmesi ve ayrıntılı bir şekilde dava tutanaklarının tutulmasını hem toplumsal ve siyasal açıdan hem de aydınlatma süreci açısından acil bir ihtiyaç olarak görmektedir. Bu nedenle, hem finansal hem de yapısal açıdan bağımsız olarak kurulmuş ve davanın aydınlatma sürecine müdahil olmuştur.

NSU-watch olarak çalışmalarımızı bağımsız ve sürdürebilir kılmak için sizlerin finansal desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Bağış ile ilgili bilgi almak ve bağışta bulunmak için lütfen tıklayınız.

NSU-watch: Aydınlatma ve Müdahale ekibinin çalışmalarının koordinasyonu Berlin’de bulunan Antifaşist Basın Arşivi ve Eğitim Merkezi, kısa adıyla apabiz, tarafından yapılmaktadır.

Bize ulaşmak için lütfen tıklayınız.