224. Duruşma Günü Özet Tutanağı – 4 Ağustos 2015

0

Bugünkü duruşma gününde yeniden, İsviçreli sorgulama memuru Patrick Ry. sorgulandı. Tanığa  Bayan Ge.‘yi sorgulamasının tutanağı ile ilgili sorular soruldu. Schultze’nin savunma avukatı  yaz tatilinin ardından, Sandro Tauber’in 221. duruşma gününde gerçekleştirilen sorgulaması ile ilgili açıklamada bulunmak istediğini ifade etti: Tanığın ifadelerinden bazıları müvekkilinin aleyhindeydi.

 

Tanık:

  • Patrick Ry. (Bern Kanton Polisi, Anton Peter Germann ve eşinin, ayrıca Ceska ile ilgili olarak Hans-Ulrich Müller’in sorgulanması)
    Günün tek tanığı tekrar, Bern Kanton Polisinden Patrick Ry.‘ydi, Bayan Ge.‘nin sorgulanması ve o tarihteki durum, tanığın hali tavrı ve ifadelerinin içeriği konu edildi.

Ry., Bayan Ge.‘nin sorgulanmasının eşinin salıverilmesinden sonra gerçekleştirildiğini söyledi. Eşinin salıverilmesinin ardından, onunla verdiği ifade hakkında konuşup konuşmadığının sorulması üzerine Bayan Ge., eşinin gerçeği söylemiş olduğunu ifade etti. Tanık, Bay Germann’nın silah ruhsatı olduğunu ve silahların da ona teslim edilmiş olduklarını doğruladı. Ry., Bayan Ge.‘nin kaç paket ve kaç silah olduğunu hatırlamadığını söyledi. Tanık daha önceki sorgulamasında, kendisi ile eşi arasında geçen bir konuşmada „silah veya silahlar“ dan ve „paket ve paketler“den bahsedildiğini söylemişti. Kendisinin bir silah ya da paket görmediğini ifade etmişti. Ry., Bayan Ge.‘ye silahın Almanya’da kullanıldığına dair ipuçları verilmiş olması bazında, son defa sorgulanmasının ardından onun  konu hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyip istemediğinin  sorulmuş olduğunu  söyledi—tanık buna olumsuz cevap vermişti. Ayrıca tanık sorgulanması sırasında, eşinin Bay Müller’i motorsiklet turlarından gayet iyi tanıdığını ve kendisinin de bir defasında Chopper Club’ün bir turuna katıldığını söylemişti, Ry. 1990’dan beri olduğunu sanıyordu. Bayan Ge.‘nin Müllerler‘i ne sıklıkta görüyor olduğunun sorulması üzerine, kadın Müllerler’in 1996’da ev inşaatı sırasında bahçeyi düzenlediklerini söylemişti. Daha çok iş ilişkisiydi ama onlara güvenmişti. Ry., Bayan Ge.‘ye eşinin ifadelerinde beraber yenen bir yemekten bahsettiğinin aktarılmış olduğunu söyledi. Bayan Ge. bunu doğrulamıştı ve  ancak ahbaplığın kendisi ve Bayan Müller arasında olmadığı, Bay Mülller ve Bay Germann arasında olduğu şeklinde detaylandırmıştı. Bayan Ge. son defa görüşmelerinin iki hafta önce kahvaltıda gerçekleştiğini anlatmıştı, Müllerler’in Tayland’a uçmalarından kısa bir süre önceydi. Bayan Ge.‘ye Fransa ya da İspanya’da başlarına gelen hırsızlık olayı hatırlatıldığında, iddiaya göre bu olayda pasaportlar ve silah ruhsatı çalınmış olmalıydı, kendisi ne yılı ne de ne çalındığını hatırlayabilmişti. Bayan Ge. çalınanlar arasında silah ruhsatının bulunduğunu eşinden öğrenmişti, eşi ona bunu 2009’daki ev araması sırasında söylemişti. Kendisinin daha önce silahla atış yapıp yapmadığının sorulması üzerine Bayan Ge., eşinin söylediği şekilde cevap vermişti: 1980 yılında „bu atışlar“ sırasında hazır bulunmuştu ama daha sonra bir daha silahla atış yapmamıştı. Bunun ardından sorgulamada tanığa, onların beraber hobi olarak atış yapmak  istemiş olup olmadıkları sorulmuştu. Tanık bunu doğrulamıştı, ama konuyu, bunun için zaman olmadığı ve bu isteğin de kendisinden daha çok eşinden geldiği şeklinde detaylandırmıştı.

Mahkeme Başkanı Hakim Götzl, sorgulamalardan aktarımlarla memurun bu ifadelerini detaylı bir şekilde sorguladı.

Devamında Götzl, Hans-Ulrich Müller’in 3.2.2012 yılında gerçekleştirilen sogulaması ile ilgili biraz daha soru sordu. Ry. bu konuda halihazırda sorgulanmıştı. Götzl  konunun bir şahıs olduğunu söyledi. Dieter Schm. ile konuşulup konuşulmadığını ve Bay Müller’in bunun üzerine buna dair bir şey söyleyip söylemediğini öğrenmek istiyordu. Ry., onunla görüşülmüş olduğunu, ama iddiasına göre bu ismin Bay Müller’e bir şey ifade etmediğini söyledi. O tarihte Müller bunu hala düşünüyordu.

Wohlleben’in Avukatı Schneiders tanığa, Bayan Ge.‘nin neyle bağlantılı olarak, hangi dava nedeniyle sorgulanmış olduğunu sordu. Ry. hatırladığı kadarıyla, „eşine karşı olan davada“ olduğunu söyledi.

Zschäpe’nin avukatı Stahl tanığa, genel olarak sorgulamada ve temsilen yapılan bu sorgulamada polis ve savcılık tarafından  uygulanan tanığı bilgilendirme metodlarını sordu, Avukat Schneiders buna katıldı.

Ardından Schultze’nin savunma avukatı Pausch, Sandro Tauber (221. Duruşma Günü) ile ilgili bir açıklama sundu: Tanık çok şey biliyordu. Önceden bildikleri yüzünden doğal ifadeler elde etmek mümkün değildi. Tauber daha çok, okuduğu bilgileri aklında kopyalamış durumdaydı ve  sorgulamada bu bilgiler sınırlayıcı bir işlev görmüştü. Carlsten Schulze’nin JN’deki görevinin sorulması üzerine, Tauber’in aslında ne kadar az şey bildiği ortaya çıkmıştı. Tauber,  Carlsten Schultze’nin çevresinde kimlerin aktif olduğunu hatırlamıyordu. Bu ifadeler müvekkilinin aleyhindeydi. Tauber’in ifadesi Carsten Schulze’nin hafızasını tazelemesine vesile olmuştu. Bu yüzden yaz tatilinin ardından başka açıklamalarda bulunulması gerekiyordu

Götzl saat 12.12’de duruşmaya son verdi ve bilgi verdi: „Sonraki duruşma günü 2 Eylül‘dür, saati 9.30’dur, A 101 salonunda gerçekleştirilecektir.“

 

NSU Müdahil Davacıları Bloğunun yorumu:
„ […] Böylece, Wohlleben’in Savunmasının cinayet silahı Ceska 83’ün teslimat güzergahını tartışmaya açma çabası sonuçsuz kalmıştır.“
http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2015/08/04/04-08-2015/