290. Duruşma Günü Özet Tutanağı -16 Haziran 2016

0

Bugünkü duruşma gününde, Piatto kod adlı muhbir Carsten Szczepanski’nin eski muhbir yöneticisi Reinhard Görlitz’in sorgulanması tamamlandı. Kendisi genel olarak ya hatırlamadığı ya da bilgilendirilmemiş olduğu şeklinde cevap verdi. Ardından bir müdahil davacı avukatı “NSU Mektubu” hakkında ve neonazi fanzini “Weisser Wolf“hakkında bir delil dilekçesi sundu.

Tanık:

  • Reinhardt Görlitz (Brandenburg Anayasayı Koruma Dairesi, muhbir “Piatto” / Carsten Szczepanski’nin muhbir yöneticisi)

Duruşma günü saat 09:46’da başladı. Bugün tanık Reinhardt Görlitz’in sorgulanmasına devam edildi [son olarak 266. Duruşma günü]. Görlitz tanık danışmanı olarak yine Avukat Butz Peters ile beraberdi ve yine kılık değiştirmişti. Götzl Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanlığının 3 Nisan 2016 tarihli genişletilmiş ifade verme iznini okudu. İfade verme izni “haber alma kaynağı Piatto” dahilinde 1994’ten 2000’e kadar olan zamanın tümü olmak üzere genişletiliyordu. Görlitz’e ayrıca, Carsten Szczepanski’nin kontak kişileri olarak Toni Stadler ve Nick Greger dahilinde bütün süreci içerecek şekilde bir ifade verme izni veriliyordu.
Avukat Klemke: “Muhbir Piatto ile ilgili olarak bir boru bombanın varlığından haberdar mısınız?” Görlitz bir süre sustu ve ardından şöyle konuştu: “Piatto, Nick Greger ile ilgili olarak bir boru bombadan bahsetmişti.” Klemke: “Yani boru bomba Nick Greger tarafından mı hazırlanmıştı?” Görlitz: “Nick Greger boru bombayı test ettiğini ve bunu bir dava arkadaşı ile beraber patlatmak istediğini anlatmıştı.”
Klemke: “Bu bilgiyle herhangi bir şey yaptınız mı?” Görlitz: “Bunu yazdım ve 2000 yılının Mart ayı tarihli Nick Greger ile bilgilere dair bir kayıt nedeniyle bununla çok ilgilenen değerlendirme bölümüne ilettim, bu kayda göre Greger 1999 yılında cezaevinden salıverilmesi sırasında diğer mahkumlara Dresden’de bir sinagogu havaya uçuracağını söylemişti. Bunun üzerine Mart ayının başında Bay Greger’le ilgili olarak bir gözün özellikle onun üstünde olmasını talep eden bir analiz görevi gelmişti.”
Klemke: “Bay Szczepanski ve Bay Toni Stadler arasında bir bağlantı var mıydı?” Görlitz: “Bağlantı mı? Buluşmuşlardı, evet.”
Klemke: “Piatto, Greger’le ilgili olarak, onun silah temin ettiğine veya silah temin etmek istediğine dair bir bilgi paylaşmış mıydı?” Görlitz: “O iki defa bilgi vermişti. Biri Nisan ayındaki boru bombası hikayesiydi. Ardından bir dava arkadaşları toplantısı yapıldığından dolayı Mart ayında tekrar bilgi vermişti, Nick Greger kendisinin Saksonya’da silahlar, tanksavar mayınlar saklamış olduğunu anlatmıştı. Bunu, parasını propaganda malzemesi için değil silah temini için harcamasını söyleyerek onu suçlamak suretiyle provoke eden bir dava arkadaşına tepki olarak söylemişti. Tanksavar mayınları ile ilgili ifadeyi bunun üzerine sarfetmişti. [duyulduğu şekliyle]”
Müdahil davacı avukatı Bliwier: “Bay Görlitz, sizinle dosyalarınızda bulunan soru kataloğunun bir kısmının üzerinden tekrar geçmek istiyorum.” Bliwier konunun, Brandenburg İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen, temel nedeni Jan Werner hakkında bir bilgi olan bir görüşme olduğunu söyledi. Bliwier tekrar, Jan Werner için planlanmış olan silah teminine dair bildirimi aktardı. Görlitz: “Bu bana bir şeyler hatırlatıyor.” Bliwier: “Kaynaktan gelen bu bildirimin devamında, Brandenburg İçişleri Bakanlığında tahminen 17.09 tarihinde bir görüşme gerçekleştirildi. Bay Görlitz, 17.09 tarihi, Brandenburg İçişleri Bakanlığı, bununla ilgili bir şey hatırlıyor musunuz?” Görlitz: “Hayır, hatırlamıyorum.”
Bliwier: “Görüşme konusuna dair Eyalet Araştırma Komisyonunun tutanaklarında, görüşmeye katılanlardan biri olan Schrader’in ispatlı olduğu iddia edilen bir şekilde anlattıklarını size aktarıyorum. Aktarım: “Önce Brandenburg’dan bu bildirim bize kapaklı dosya içinde geldi ve telefonla arayarak bunu paylaşıp paylaşamayacağımızı açıklığa kavuşturmak istedik. Brandenburg bunu kesinlikle reddetti. Ardından bizim görüşme yapmak için oraya gitmemizi önerdik, Potsdam’a gittik, bunun hakkında konuştuk. Bir not olması gerekiyordu, bunu ben hazırladım, yani biz Brandenburg’un fikrine karşı olarak bunu polise verdik. Dosyalarda bir yerde olmalı. [duyulduğu şekliyle]
Bliwier: “Kayıtların diğer daireler ile paylaşılması hakkında sizin hatırladıklarınız nelerdir?” Görlitz: “Bunu hatırlamıyorum. Sadece oradaki katılımcının benimkinden başka bir sahada çalıştığını söyleyebilirim. Ben uzmandım, o ise bölüm yöneticisiydi.”
Meclis Araştırma Komisyonunda tanık Fahrenholt’un ifadesinden aktarım: Brandenburg kesin bir çizgi çekti: Thüringen Anayasayı Koruma Dairesi resmi olmayan bir şekilde Thüringen Eyalet Kriminal Dairesini bilgilendirebilirdi, yazılı bilgi verilmesi o tarihte reddedilmişti. Tanık Schrader’in ifadesinden aktarım: “Brandenburg ile ciddi bir tartışma yaşadık, çünkü Brandenburg’takiler şunu söylemişti: Bu bildirimin paylaşılmasına izin vermiyoruz. [duyulduğu şekliyle] Bliwier: “Hatırlamanıza yardımcı oldu mu?” Görlitz: “Tekrar vurgulamak istiyorum: Ben uzmandım ve karar verme sürecine dahil olmamıştım.” Bliwier: “Bu kayıt ile ne yapıldığını daha sonrasında başka birine sordunuz mu?” Görlitz: “Hayır.” Bliwier: “LKA (Anayasayı Koruma Dairesi) Thüringen’in bu kayıttan haberdar edilip edilmediğini öğrendiniz mi?” Görlitz: “Hayır.”
Bliwier: “Tanıklar Nocken ve Schrader bu görüşmenin ardından, bunu Başkana, Luthard’a bildirmek için tekrar LKA Erfurt’a gittiler.” Tanık Schrader’in Meclis Araştırma Komisyonundaki ifadesinden aktarım: Akşam ekstra olarak – çünkü bu bildirimi oraya başka nasıl götürebileceğimizi bilmiyorduk, bildirim bizim için çok önemliydi – arabayla Luthard’a gittik. Tanık Nocken’in ifadesinden aktarım: Bunu yine de yaptık, belgelemedik ama LKA Başkanına bu bildirimi sözlü olarak ilettik … direk olarak tekrar LKA’ya gittik … Bliwier: “Size bildirim çok önemli olduğu için Nocken ile beraber başkana gitmiş olan tanık Schrader’in ifadesinden aktarım yaptım. Schrader ve Nocken’in Bay Luthard’a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında bir şey biliyor musunuz?” Görlitz: “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Tekrar bir şeye işaret etmek istiyorum: Benim çalışma saham!”
Bliwier: “Böyle bir ziyaret gerçekleşip gerçekleşmediğinden, sonrasında da haberiniz olmadı mı?” Görlitz: “Hayır.”
Müdahil davacı avukatı Narin: “Bir soru daha: Bildirim size birçok defa aktarıldı [duyulduğu şekliyle], “başka saldırılar” [duyulduğu şekliyle] gerçekleştirmek için silah temin edildiği iddia ediliyor. Sizin mensup olduğunuz dairede başka saldırılar gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konuşuldu mu?” Görlitz: “Hatırladığım kadarıyla, hayır.” Saat 11:41’de tanık gönderildi.
Avukat Bliwier bir açıklama yaptı: “Müdahil davacı Yozgat zaten bu konuda ispat sunmuştur. Brandenburg Anayasayı Koruma Dairesinin bu konuya dair tutumu şu şekildedir: O tarihte mesele kurallara uygun halledilmiş olsaydı, bütün bilgiler sağlanmış olsaydı, en azından silahlı soygunu engellemek için bir şans söz konusu olmaz mıydı ? Tanığın burada doğruyu söylediği hususunda yoğun şüphelerim var. Çünkü kaynak kişiyi yöneten tek kişi olarak tanığın, diğer tanıklara göre görüşmeye katılmış olanların onu haberdar etmek için LKA Thüringen Başkanına gitmelerine sebep olacak kadar önemli olan bu bildirime ne olduğu konusunda bilgilendirilmemiş olması inandırıcı değildir.”

Ardından müdahil davacı avukatı Von der Behrens bir delil dilekçesi okudu: Ceza davası ./. Zschäpe‘de diğerlerinin yanısıra 6 St 3/12’ye, ikisine de 2002’de NSU mektubu denilen mektubun gönderildiği tanıklar David Petereit ve Torsten [Wa.]‘in, daha önceden varolan mahkemeye çağrılmaları talebi eklenmiştir.
Tanık [Wa.] polisteki sorgulamasında, 500 avro kâğıt paranın eklenmiş olduğu NSU mektubunu 2002 yılında teslim aldığını söylemiştir. Tanık Petereit polis sorgulamasında mektubun para bağışı ile gelip gelmediğini hatırlayamamıştır. Ancak Weisser Wolf ‘a (Beyaz Kurt) gönderilmiş olan NSU mektubu tanık Petereit’ın evinde yapılan aramada adli emanet altına alınmıştır. Mektubun gönderilmesi ile NSU, dört cinayet ve iki bombalı saldırının ardından camiada kendini ve amacını daha geniş ölçüde tanıtmak ve başka destekçiler bulmak yönünde adım atmıştır. Tanık David Petereit’in beklenen daveti dahilinde halihazırda şu talep edilmektedir:
1. Mecklenburg-Vorpommern İçişleri ve Spor Bakanlığının, Anayasayı Koruma Bölümünün 9 Nisan 2002 tarihli kapaklı dosyasının getirilmesi ve muhbirin verdiği bilgilere göre Weisser Wolf fanzinine 2500 avroluk bir anonim bağış geldiğinin ve bu bağışın, içinde “Böyle devam edin, para sizinle iyi ellerde” yazan bir mektuba yerleştirilmiş olduğu vakasının ispatlanması için, ana dava duruşmasında okunması.
2. madde altında, Anayasayı Koruma Dairesinin ilk analiz yapan çalışanının, Weisser Wolf fanzininin 2002 yılından 18. sayısını analiz eden çalışanının, Anayasayı Koruma Dairesi üzerinden mahkemeye çağrılması ve alttaki konular ilgili olarak dinlenmesi. Tanık vasıtasıyla Mecklenburg Vorpommern Anayasayı Koruma Dairesi muhbirinin verdiği bilgilerin dinlenmesi. Weisser Wolf’a yapılan bağış ve 2002 yılı 18. sayıda NSU’nun “meyve verdi” cümlesiyle selamlanması, kendini NSU olarak adlandıran bir örgütün yüksek miktarda paraya sahip olduğu ve bunu camiaya sunduğuna dair bilgiler. Bu bilgiler nedeniyle Değerlendirme Dairesinin, bağış ve gönderen, bu örgütün arkasında bulunanlar ve kişilerin bu miktarda parayı hangi kaynaklardan elde ettiği hakkında başka hangi bilgilerin elde edilmiş olduğunun haberalma metodları kullanılarak aydınlığa kavuşturulması için, Federal Anayasayı Koruma Dairesi ile Mecklenburg Vorpommern Anayasayı Koruma Dairesini görevlendirmesi. İlk analizi yapan çalışanın Özel Soruşturma Memuru Montag’a verdiği “resmi olmayan ifade”de anlattıklarına göre, 18. sayı kendisi ve diğer 12 analiz yapan çalışan tarafından, 2002 yılı Ekim ayından 2003 yılı Ocak ayına kadar incelenmiştir. Buna göre, kendisi ikinci sayfadaki selama bir anlam atfetmemiştir, “hacimli sayının diğer kısımları “NSU’ya teşekkürler”den daha önemlidir. O tarihte bu terim ile bir sonuca varması mümkün değildir.
Federal Anayasayı Koruma Dairesinin, selamların daha detaylı incelenmemiş olduğu ve bağış haberi ile bir arada düşünülmediği, şeklindeki versiyonu inandırıcı değildir.
Duruşma günü saat 13:12’de sona erdi.

NSU Müdahil Davacıları Bloğunun yorumuna şu adresten ulaşılabilir: http://www.nsu-nebenklage.de/tr/2016/06/17/16-06-2016/