311. Duruşma Günü Özet Tutanağı – 21 Eylül 2016

0

Bugünkü duruşmada öncelikle 04.11.2011 tarihinde Zwickau'daki baz istasyonlarından elde edilen verilerin değerlendirmeleri ele alınır. Bu mevzu Beate Zschäpe, André ve Susann Eminger'le ilgilidir. Ardından Zschäpe'nin Robin Schmiemann'a yazdığı mektuba el konulmasıyla ilgili dilekçe bir kez daha ele alinır. Zschäpe'nin savunma makamı bunu eleştirirken BAW bunu uygun görür.

Tanık:

  • Christoph Schn. (KOK, BKA Meckenheim, Zwickau Frühlingsstraße 26'daki baz istasyonu verilerine ilişkin kayıtların değerlendirilmesi)

saat 09:47'de başlar. Kişilerin yoklaması alındıktan sonra Christoph Schn. dinlenilir. Götzl: „Bizim için söz konusu olan Zwickau Frühlingsstraße 26'daki baz istasyonundan elde edilen iletişim kayıtlardır. Burada beni ilgilendiren hangi kovuşturmaların sizin tarafından yürütüldüğü ve ne gibi sonuçlara varıldığıdır.“ Schn.: „Meselenin çıkış noktası şudur: 04.11.2011'de Frühlingsstraße 26'da gerçekleşen yangının ardından ana mekanı besleyen baz istasyonlarının tamamımın sabah saat 8'den öğleden sonra saat 17'ye değin bilgi akışına dair tüm verileri toplanmıştır. Servis sağlayıcı firmanın aktardığı verilerden hareketle Vodafone veri tabanı bilgilerine ulaşılmıştır ve bu bilgilere göre 04.11.'de saat 09:41'den 10:37'ye değin sanık Eminger'e ait olduğu saptanan bir telefonun [0172 ile başlayan bir numara söyler] istisnasız Frühlingsstraße'yi besleyen iki baz istasyonuna kayıtlı olduğu saptanır. Bu zaman dilimine ait irtibat verilerine göre internetin, yani cep telefonundan internetin kullanıldığı görülmüştür. Internet kullanımından kısa bir süre önce de saat 09:39'da Eminger'e ait cep telefonundan [0173 ile başlayan bir numara söyler] karısı Susann Eminger adına kayıtlı bir numaraya SMS gönderilmiştir. Bu irtibata ait mekan verileri ve içeriğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.“
Avukat Von der Behrens: „Ne zaman söz konusu bu değerlendirmelerde bulundunuz?“ Schn.: „Şimdi not düşülmeden kısa bir süre önce.“ V. d. Behrens: „Diğer sanıkların telefon numaraları için de [sesçil yazım] aynı şeyi yaptınız mı?“ Schn.: „Evet.“ V. d. Behrens: „Ne zaman?“ Schn.: „Ben o sürece katılmadım; bu nedenle benim bilgi dahilimde değil. Fakat bu kovuşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği kesin.“ V. d. Behrens: „O zamanlar André Eminger'in telefon numarası bulunmuş muydu?“ Schn.: „Bildiğim kadarıyla hayır.“ V. d. Behrens: „Neden bulunamadığını biliyor musunuz? Schn.: „Hayır.“
V. d. Behrens: „Sizi bu verileri tekrar gözden geçirmeye iten şey neydi?“ Schn.: „Federal savcılığın verdiği bir görevdi.“ V. d. Behrens: „Federal savcılığın bunu yapmasının ne gibi bir sebebi vardı, biliyor musunuz?“ Schn.: „Hayır.“
Tanık saat 10:05'te bırakılır. V. d. Behrens: „Ben sadece Zschäpe'nin şimdiye değin yapılan değerlendirmelerinde saat 10:34'te internet kullanmaya başlamış olması ve André Eminger'in saat 10:37'de oradan uzaklaşmış olmasının oldukça dikkat çekici olduğunu söylemek istemiştim. Bu daha önce birlikte olduklarına işaret etmektedir. Ayrıca: Elimizdeki baz istasyonu değerlendirmeleri neredeyse yok denecek kadar azdır. Anlayamadığım şey, artık geçmişte yaşananlara ait parçaları bütünleyemediğimiz bir zaman diliminde neden bu verilerin geliyor olduğu. Tek bir not düşülmüş ki bunu daha önce alıntıladım ve bu nota ait tüm malumatlar noksan.“
Götzl: „Diğer konu mektup.“ OStAin (Başsavcı) Greger, BAW'nin (Federal Savcılık) görüşünü yüksek sesle anlatır. Greger mektubun içeriğinin delil olarak kullanılmasına ilişkin hukuksal çekinceler olmadığını belirtir. Bu yazı, 2013 Mart'ında sanık Zschäpe tarafından JVA Bielefeld'de tutuklu olan Robin Schmiemann'a yazılmıştır. Schmiemann'nın mektuplaşmalarının izlenmesi çerçevesinde hukuk kurumu LfV (Anayasayı Koruma Eyalet Dairesi) NRW'yi bilgilendirmiş ve bu kuruma fotokopiler iletmiştir. [sesçil yazım] Bilgilerin derlenmesinde ya da iletilmesinde hukuki açıdan yanlışlıkların olduğuna dair belirli emarelerden söz edilemez. Kararname, cezaların infazı hakkındaki kanunu temel alır. O zamanki konu ilgili talimat gereğince, güvenlik ya da asayiş açısından gerekli görüldüğünde başka şeylerin yanı sıra yazışmaların gözetlenmesine de izin verilir. Schmiemann, Dortmund'daki Neonazi çevresinde aktif biridir ve açık ceza infaz kurumunda bulunmaktadır.
Ardından avukat Stahl, avukatlar Heer, ve kendi adına bir görüş bildirir. 'nın fikrinin aksine mektubun kopyası söz konusu ceza davasının dosyasına yasalara uygun olarak iletilmemiştir. Bu açıdan bakıldığında orjinal yazının dosyada bulunan kopyasına resmi olarak el konulmasının senato tarafından düşünülmüş olması bile çekinceler içermektedir. Yazının içeriğinin yüksek sesle okunması ve kullanılması Sturm, Stahl ve Heer'in bakış açısından caiz değildir. Zschäpe'nin Robin Schmiemann'a yazdığı mektubun dosyaya konan fotokopisiyle ilgili olarak geçerli olan, o zamanlar cezaevinde bulunan Schmiemann'ın gönderilen kişi olduğu mektubun içeriğinin temel olarak haberleşmenin gizliliği esasına tabi olduğudur. Söz konusu durumda yazının orjinali gönderildiği an itibarıyla ki bu an belirleyicidir, yazışmaların gözetlenmesi talimatı çerçevesinde mahkemece kontrol edilmiştir. Bu yazı o zamanlar mahkeme tarafından söz konusu dava için önemli görülüp yazıya el konulmuş ya da yazının fotokopisi çekilmiş değildir; aksine gönderilen kişiye iletilmiş ve böylece bu davada mahkemeye verilen karar yetkisi feshedilmiştir.
Ardından hakim Odersky, TLfV'ye ait kurum tasdik belgesini yüksek sesle okur. Bu belgede GBA'nın 18.08.2016 tarihli, 'nin 2000 Mayıs'ına ait internet sayfasına ilişkin bir sorusu konu edilmiştir. THS'nin durumunu resmeden bilgilere istinaden kurum tasdik belgesine göre „sizin ilettiğiniz metne“ 31.05.2000 tarihinde www.thueringerheimatschutz.de sayfasından ulaşılabilir. Bunun dışında TLfV'de bu metnin 20.05.2000, 29.05.2000 ve 10.07.2000 [sesçil yazım] tarihlerine ait baskıları bulunmuştur. THS'nin durumunu resmeden bilgilerde „Internetpräsenz“ başlıklı sütunda iki fotoğraftan söz edilmektedir ki bu fotoğraflara savaşçı bir karakter atfedilmektedir; çünkü fotoğraflarda yüzleri kapalı, ağırlıklı olarak askeri giysilere bürünmüş aktivistler görülmektedir. Burada Wehrsportgruppe'lerin (Ç.n.: Birçok aşırı sağcı derneği tanımlamada kullanılan genel bir başlık) stili söz konusudur: “Fotoğrafın birinde savaşçıların bir arazi aracına yaslandıkları görülmektedir.” “Fotoğraflar Kapke'ye aittir. Brehme daha 2000 senesinde fotoğrafları internette yayınlamaya hazır olduğunu açıklar.“
Gerçekten de THS'nin internet sayfasından basılanlar arasında, yüzleri kapalı ve askeri kıyafetler giyinmiş kişilerin bir arazi aracına yaslandığı bir fotoğrafda yer almaktadır. Baskının kalitesi kötü olduğu halde arazi aracı net bir şekilde algılanmaktadır; altı kişi söz konusudur. Baskıda ayrıca THS'nin kendisini tanıttığı kısa bir metin de yer almaktadır. Ardından hakim Lang TLfV'nin kurum tasdik belgesine ilave edilen metni yüksek sesle okur. 31.05.2000 tarihine ait internetten basılan THS'nin kendini tanıttığı metin söz konusudur: „DER THÜRINGER HEIMATSCHUTZ“ (Thüringenli Vatan Koruyucuları)– Biz kimiz ve ne istiyoruz?“. Bu metinde kendilerini „yurtsever farklı gruplara bir alternatif“ olarak tanıtmışlardır. Ayrıca metinde „kültürel kimliğe özen gösterilmesi, devamlılığının sağlanması ve korunması“, „ne sağcı ne de solcu oldukları“, „sistemi eleştiren ve sistem karşıtı oldukları“, „nasyonal sosyalizm“den yana oldukları ve aynı zamanda „kapitalin egemenliğine ve insani ahlaki açıdan sömürmesine savaş açtıkları“ yer almaktadır.
Götzl kurum tasdik belgesine eklenen resimlerin inceleneceğini söyler. Schneiders: „Bu bağlamda Wohlleben Beyin savunma makamı, 06.04.2000 [sesçil yazım] tarihli internet sayfasının baskısının yer aldığı sayfa 21616'ya [sesçil yazım] dikkat çekmek istemektedir. Resmin altındaki yazı şudur: ‚Bundan başka türlüsü nasıl mümkün olabilir ki, bu resim Wehrsportgruppe'yi temsil etmemektedir. Gazeteciler, VS çalışanları ve solcular nasıl olur da böyle bir sonuca varabilirler? Biz de maalesef bilemiyoruz! Politik hedeflerimize şiddet uygulayarak ulaşmak gibi bir düşünceye sahip değiliz.' Ve ayrıca şu da yer almaktadır: ‚THS politik hedeflerine ulaşmak için bugün şiddet uygulamadığı gibi gelecekte de asla uygulamayacaktır.“
Ardından avukat Schneiders kanıtların değerlendirilmesine ilişkin bir dilekçeyi yüksek sesle okur. Bern Kantonu Emniyet Müdürlüğü'nde Beden ve Hayat departmanının şefi olan Ursula Hi.'nin tanık olarak dinlenilmesi başvurusunda bulunur. Tanık, kendisinin yürüttüğü soruşturma yüzünden Bern Kantonu polisinin 034678 numaralı 83 tipi silahın nasıl satın alınıldığına dair yolun izini süremediğini beyan edecektir.

Daha sonra avukat Langer, kanıtların değerlendirilmesine ilişkin bir dilekçeyi yüksek sesle okur. Langer, günlük bir gazete olan „Freie Presse“nin 15.06.2000 tarihli baskısında ve Chemnitz'i ele alan yerel sayfalarında bir inşaat işçisine bir gün önce Chemnitz, Wolgograder Allee'de ateş açıldığı ve işçinin yaralandığı haberinin yer aldığını ve „Freie Presse“nin bu sayfasının fotokopisinin dilekçeye konulduğunu belirtir ve hadisenin kanıtlanması maksadıyla bu nüshanın incelenmesi ve yüksek sesle okunması başvurusunda bulunur. Ayrıca meselenin ayrıntılı bir biçimde açığa kavuşturulması için 14.06.2000'de yaşanan bu hadisenin ardından orada yetkili olan Chemnitz polisinin hangi kovuşturmaları yaptığı, gerektiğinde bununla ilişkili dosyaların da ele alınması ve bu hadisede yaralanan kişinin soruşturulup dinlenilmesi başvurusunda bulunur. Bunu da şöyle temellendirir: 1. Sanık Carsten Schultze 11.6.2013'teki 8. Ana duruşma gününde ve 2.7.2013'te BKA tarafından yapılan sorgulamada bir hadiseden söz etmiştir; buna göre sanık Ralf Wohlleben, yer altı dünyasında yaşayan Uwe ve 'la yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından şu haberi vermiştir: „Birini vurmuşlar.“ – şu anlamda: „Budalalar birini vurmuşlar.“ Tanık Schultze aklından geçen ilk şeyin şu olduğunu söylemiştir: „Umarım o silahla vurmamışlardır“. Duruşma saat 13:42'de sonlanır.

-Nebenklage blogunun yorumu için: http://www.nsu-nebenklage.de/tr/2016/09/30/21-09-2016/