347. Duruşma Günü Özet Tutanağı- 15 Şubat 2017

0

Duruşmanın bugününde bilirkişi olarak psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Henning Saß davet edilmiştir. Saß müdahil avukat Scharmer tarafından kısa bir sorgulamaya tabi tutulur. Sonrasında mahkeme heyetinin kanıtların değerlendirilmesine ilişkin dilekçelerin yüksek sesle okuması, kabulü ya da reddiyle devam edilir.

Bilirkişi:

  • Prof. Dr. Henning Saß (Beate Zschäpe’nin Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi)

Duruşma 09:46’da başlar. Götzl: „Şimdi size gelelelim Prof. Dr. Saß. Zschäpe hanımın savunma avukatlarının bilirkişiye başka soruları var mıdır? Soru yok mu? Bilirkişiye sorulmak istenen başka sorular?“ Müdahil avukat Scharmer: „Diyelim ki Zschäpe Hanım son beş yıllık tutukluluğunda disiplin cezası almadan ve hakkında hiçbir şikayet olmaksızın JVA’ya naklediliyor; bunun sizin bilirkişi raporunuza, kişi hakkındaki öngörülerinize bir etkisi olur muydu?“ Saß: „Tabii ki, tam olarak içeriğini bilmediğim bir dava hakkında bir şeyler söylerken ihtiyatlı davranmak istiyorum. Böyle bir bilgi kuşkusuz kayda değer, önemli bir bilgi olurdu. Ama, temelde raporda yazdığım gibi Zschäpe Hanım’ın yer altında geçirdiği onca yıl göze çarpmadan yaşama konusunda muhteşem bir yeteneği var, tatildeki tanışıklıkları olsun oturduğu binalardaki kişilerle diyaloğu olsun dışarıdakilere kendini tümüyle başka biri gibi gösterebilmiştir. Bu yüzden bunun dikkate alınması gerekir. Bunu raporumda da söz konusu bilgi kaynakları ve yaklaşımlara dayanarak ayrıntılı bir şekilde izah ettim ve yeni bilgiler söz konusu olduğunda kuşkusuz bunların da dikkate alınması gerekecektir.“

Bunu TLKA’nın kurum değerlendirme raporu izler. Belge, sanıklar André Kapke, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschäpe aleyhindeki duruşmalarda TLKA’nın talebi üzerine izler ve karşılaştırmalı materyaller hakkında adli bir uzmanlık raporunu içermektedir. İncelenen materyaller beş adet izmarit, üç adet izmarit, üç adet tek kullanımlık eldiven ve bir adet lateks eldiven, ayrı ayrı üç adet tek kullanımlık eldiven ve bir lateks eldivenin parmak uçlarıdır.

Özette beş izmaritteki ve diğer izmaritteki izlerin sanık Beate Zschäpe’yle ilgili incelenen diğer tüm materyallerdeki izlerle örtüştüğü belirtilmiştir. İzdeki karakteristik özelliklerin sanık Uwe Böhnhardt ile ilgili tüm materyallerde aynı olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu izlerin sahibinin Beate Zschäpe ve Uwe Böhnhardt olduğu varsayılmıştır. Götzl: „Bu konuda yapılacak başka açıklamalar var mıdır?“ Sturm: „Bu bağlamda kanıtların değerlendirilmesine itiraz ettiğimiz gibi 26.01.1998 tarihinde garaj arama vesilesiyle tekrar tekrar sunulan gerekçelendirmelere değinmek isteriz.”

Daha sonra Götzl, avukat Narin’in Christian S.’nin tanık olarak dinlenmesi için verdiği 25.01.2017 tarihli kanıt önerisinin dikkate alınamayacağını açıklar. Götzl: StPO Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 244. paragraf 2. maddesi gereği bilgi verme yükümlülüğü, tanık Sch.’nin ana duruşmada dinlenmesini gerektirmez. Tanığın 30.10.2011’e kadar yaklaşık bir yıllık süre boyunca Uwe Mundlos ile internet üzerinden düzenli olarak iletişim kurmuş olması ve Uwe Mundlos ile e-posta yoluyla veya „Teamspeak“ yazılımı aracılığıyla neredeyse her gün ve özellikle çeşitli bilgisayar oyunları oynamak için sözleşmiş olması dava açısından bir bilgi kaynağı sağlayacaktır.

Tanığın Mundlos, Böhnhardt ve Zschäpe arasındaki ilişki hakkında bu temaslar sonucunda daha fazla ve henüz bilinmeyen bir bilgi verebileceğine dair herhangi bir ibare yoktur. Avukat Narin ise Başsavclığın görüşüne verdiği sözlü yanıtta belirttiği gibi „belki de tanığın ilişki hakkında bir fikir edinebileceğini“ ummaktadır. Ancak, bu varsayımı destekleyecek bir işaret yoktur. Tanığın polis sorgusundan da bu konuyla ilgili bir kanıta ulaşılamamıştır.

Tanığın ifadesinde Mundlos’un kendisini „Max Burkard“ olarak tanıtması ve Zwickau’da erkek kardeşi ve kız arkadaşı „Lieschen“ ile birlikte yaşadığını belirtmesi, yukarıda açıklanan anlamda herhangi bir bilgi içermez. Bu koşullar zaten tespit edilmiştir. „Kız arkadaş“ teriminin 2011 yılında Mundlos ve sanık Zschäpe arasında cinsel ilişki olduğunu kanıtlamak için kullanılmış olduğunu ispatlamaya dair tanığın herhangi bir delili yoktur. Tanığın bu konuya dair kendi algısı da yoktur, ancak sadece merhum Uwe Mundlos’un bizzat kendisine söylediklerini aktarabilir. Ancak Senato’nun görüşüne göre, Uwe Mundlos’un „efsane“ diye nitelendirdiği şeylere dair yaptığı açıklamada, tanığı pek çok ayrıntıda kandırmış olması ve aynı zamanda sanıktan gerçeğe aykırı şekilde kız arkadaşı diye bahsetmiş olması ihtimal dahilindedir. Bu arka plan dikkate alındığında, sanık Zschäpe’nin belirleyici kişilik özellikleri hakkında bir sonuca varmak mümkün değildir.

Ardından Götzl, delil olarak gösterilen olguların karar için bir önem arz etmediği gerekçesiyle bir demografi uzmanının dinlenilmesi için sunulan kanıtların değerlendirilmesi dilekçesinin reddedildiğini ilan eder. Götzl öncelikle Wohlleben’in savunma makamının (ırkçı – yorum NSU-Watch’a ait) dilekçesinde yer alan belli başlı noktaları tekrar eder. Sonra reddin gerekçelendirilmesine geçer ve daha önce yer verdiği açıklamalara ilaveten kanıt olarak gösterilen delillerin ya da yardımcı olguların hangi durumlarda karar için önem arz etmediğini izah eder. Duruşma saat 10:45’te biter.

NSU-Nebenklage blogunun yorumu için: https://www.nsu-nebenklage.de/tr/2017/02/16/14-15-02-2017/