383. Duruşma Günü Özet Tutanağı – 4 Ekim 2017

0

Mahkeme başkanı hakim, bugünkü duruşmaya Eminger ve Wohlleben’in savunmalarının protestolarına karşın başladı. İki savunma, verdikleri itiraz dilekçelerini engelleyici sebep olarak gösterdiler. Götzl onlara karşı çıkarak sanıklara yönelik yasal açıklamalar içeren tartışmaların ardından duruşmaya devam etti.

Bugün mahkemede bir fotoğraf çekimi vardı. Kamera ekibi ve fotoğrafçıların gitmelerinin ardından saat 9:52’de mahkeme heyeti salona girdi. Götzl, yoklamanın ardından esas duruşmanın Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 29. maddesinin 2. fıkrasının öngördüğü zaman sınırı içerisinde sürdürüleceğini açıkladı ve bunun itiraz dilekçelerine rağmen uygun olduğunu belirtti.
Avukat Kaiser: „Başkan Bey, bundan haberiniz yok mu bilmiyorum: Saat 08:30’da tüm heyete karşı başka bir itiraz dilekçesi daha verdim, faks aracılığıyla. Bu nedenle oturumu açmış olmanız bile beni şaşırttı. Konu hakkında bilginz var mı, yoksa da neden, bilmiyorum.“ Kaiser duruşmaya şu anda devam edilmemesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi. Wohlleben’in avukatı Klemke müvekkiliyle konuşmak için 20 dakikalık bir ara talep etti. Götzl: „Neyle ilgili?“ Klemke, ayrıca beyanın bir kopyasını talep ettiğini söyledi. Götzl: „Neyle ilgili? Karar hakkında konuşulmasıyla mı ilgili?“ Klemke: „Kararınıza usulen cevap verip vermeyeceğimiz ve verirsek bunu nasıl yapacağımızla ilgili.“ Zschäpe’nin avukatı Heer de bir kopya talep etti. Götzl: „O halde 10:20’de devam edeceğiz.“

10:39’da duruşmaya devam edildi. Götzl, esas duruşmanın Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 29. maddesinin 2. fıkrasının öngörüğü zaman sınırı içerisinde, Eminger ve Wohlleben tarafından bugün duruşma arasında saat 10 civarında verilen itiraz dilekçelerine yönelik bir karar verilene kadar sürdürüleceğini açıkladı. Duruşmanın sürdürülmesi usulüne uygundu. Götzl sözlerine devam etmek istedi ama avukat Kaiser söz aldı: „Esas duruşmaya devam edilmesine itiraz ediyorum. Ve bu nedenle bunu reddediyor ve bir mahkeme kararı talep ediyorum.“ Klemke: „Wolleben’in savunması bu itiraza katılıyor.“

Götzl, kendisinin esas duruşmaya devam etme yönündeki beyanını onaylayan heyet kararını açıkladı. Götzl bunun ardından sanıklara CMK’nın 165. maddesi uyarınca yasal açıklamalarda bulundu. İlk olarak Zschäpe’ye, Wohlleben ve Schultze’ye tanık Schultz’un temin etmiş olduğu silahın 03.04. ve 17.05.2000 arası zaman diliminde sanık Schultze’ye teslim edilmiş olmasının söz konusu olduğuna yönelik „fiili açıklamalarda“ bulundu. Bu tarihler teslimatın, sürücü belgesini alıp çalışmaya başlamasının öncesinde gerçekleştiğini söylemiş olan sanık Schultze’nin verdiği bilgilere dayanıyordu. Ardından Zschäpe’ye, iddianamenin hukuki değerlendirilmesinde belirtilen terör örgütü üyeliği vakalarının yanında orada belirtilen suçlara hukuken denk düşen şekilde „suçların içtimaı“ kapsamındaki bir terör örgütü üyeliği vakasının da ilaveten söz konusu olduğu yönünde „yasal açıklamalarda“ bulundu. Ardından Zschäpe’ye Frühlingsstraße’de suçlandığı olayla ilgili olarak, CMK’nun 308. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bir patlayıcılı saldırı gerçekleştirmesi nedeniyle bir içtima hükmünün söz konusu olduğuna yönelik yasal açıklamalarda bulundu. Götzl: „Zschäpe’ye mahkumiyeti durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 57a maddesi uyarınca işlenen suçun özel ağırlığının onaylanmasının söz konusu olduğuna yönelik yasal açıklamada bulunuluyor.“ Ardından Wohlleben’e mahkumiyeti durumunda 2007 yılında Gera Yerel Mahkemesi’ndeki iftira nedeniyle verilen hüküm göz önünde tutularak bir mahrumiyet tazminatının söz konusu olduğuna yönelik yasal açıklamada bulunuldu. (Aslında Gera ve Münih hükümlerinin toplam bir ceza oluşturmaları gerekiyordu. Ama Wohlleben’in para cezasının tamamını ödemiş olması nedeniyle bu artık mümkün değil.) Bunun ardından Gerlach’a terörist bir örgütü desteklemekten hüküm giymenin yanı sıra kamu hizmetinden ve kamu haklarından iki ile beş yıl arası men edilmesinin söz konusu olduğu yönünde yasal açıklamada bulunuldu. Götzl bunun ardından silah ve cephanelerin müsaderesi ile, Zschäpe’nin silah takımı, elektronik ekipman, içerisinde farklı hazırlık aşamalarınaki itiraf videosu ve saklanmasıyla ilgili belgelerin bulunduğu veri taşıyıcılardaki müşterek mülkiyet payının müsaderesinin söz konusu olduğuna işaret etti. Ayrıca suç gelirlerinin yani iddianamedeki soygunlardan elde edilen ganimetin (Wohlleben ve Gerlach’ın nakit portföyleri ve Eminger’in ele geçirilen parası) müsaderesi göz önünde bulundurularak CMK’nın 422. maddesin göre bir dava tecridinin (müsadereye yönelik karar suçun diğer hukuki sonuçlarına yönelik kararların alınmasını zorlaştırması veya geciktirmesi durumunda müsadere davasının tecridi) ve CMK’nın 73 ila 73e maddeleri (suçlular ve katılımcıların suç gelirlerinin müsaderesi) uyarınca hareket edilmesinin söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Saat 12:02’ye kadar ara verildi. Ardından Klemke Wohlleben’in savunmasının adına bir itiraz dilekçesinin hazırlanması için esas duruşmaya yarın 09:30’a kadar ara verilmesini talep etti. Götzl: „Bugün verilecek başka bir dilekçe veya açıklama var mı? Yok mu? Evet, Bay Eminger ve Bay Wohlleben itiraz dilekçeleri vermek istiyorlarsa bunu esas duruşmanın dışında yapabilirler. 5, 10, 11 ve 12 Ekim tarihli duruşmalar iptal oldu. Davaya 24 Ekim Salı günü saat 09:30’da devam edilecek.“ Duruşma günü 12:27’de sona erdi.

NSU-Nebenklage blogunun yorumunu burada bulabilirsiniz: https://www.nsu-nebenklage.de/tr/2017/10/05/04-10-2017/

Avukat Eberhard Reinecke’nin (Almanca) blogu: http://www.blog-rechtsanwael.de/obstruktion-als-verteidigung/