407. Duruşma Günü Özet Tutanağı – 30. Ocak 2018

0

Bugünkü duruşmada Hakim Götzl, Wohlleben’in savunmasının ilave tanıkların dinlenmesi ve ilave dosyaların celbi için vermiş olduğu dilekçeleri reddetti. Wohlleben’in savunması bunun üzerine davaya bir sonraki oturum tarihine kadar ara verilmesini talep etti. Götzl bunun ardından duruşma gününü sonlandırdı.

Duruşma günü 09:58’de başladı. Götzl, Wohlleben’in savunmasının Sven Rosemann ve Jug Puskaric’in sorgulanmaları, Baden-Württemberg Eyalet Kriminal Dairesi’nin Puskaric’e karşı yürüttüğü „yapı soruşturma işlemleri“ ile ilgili dosyaların celbi ve Michael Hubeny’nin sorgulanması için vermiş olduğu dilekçelerin reddi yani kabul edilmeyecekleri kararını okudu. Ardındansa bunun somut gerekçelerini açıkladı:
Kanıt olarak gösterilen olgular izole olarak incelenmiştirler ve ayrıca sanıklara yönelik olası suç ve/veya hukuki sonuç konuları bağlamında delillerin ikamesinin diğer sonucuyla birlikte yapılan genel bir inceleme için de önem taşımıyorlar. İsmi verilen tanıkların yardımıyla kanıt olarak gösterilen ve bu tetkik kapsamında kanıtlanmış oldukları kabul edilen olgular, fıkranın I, 1. ve 2. bendinde belirtilen durumları içeriyor. Dilekçe sahipleri bununla ilgili olarak -kabaca özetlersek- söz konusu delil ikamesi talebinde belirtilen Ceska 83 tabancanın alternatif temin yolunun iddianamede varsayılan temin yolundan daha fazla olmasa da en az onun kadar akla yatkın olduğunu söylüyorlar.
Ama kanıt olarak gösterilen bu olaylar ne ispatı gereken olayların potansiyel olarak temas ettikleri asıl olaylar ne de diğer delillerin delil değerleri açısından önem taşıyorlar.
Bu olayların sanıkların olası suç ve/veya cezaları konusunda -özellikle de Wohlleben ve Schultze için- görünür bir önem taşımaları, tanık Puskaric’in (burada kanıtlanmış kabul edildiği şekilde) İsviçre’den temin ettiği ve tanık Rosemann üzerinden Mundlos ve Böhnhardt’a ulaştırdığı tabancanın 034678 silah numaralı Ceska 83 olması durumunda mümkündür. Ancak heyet bu sonuca bu tetkik kapsamında kanıtlanmış olarak kabul edilen ispatı gereken olayların delillerin ikamesinin diğer sonucuyla birlikte incelenmesi sonucunda varmamıştır.

Götzl bunun ardından dosyaların celbi için verilen dilekçelerin kabul edilmemelerinin gerekçelerine geçti. Orada söz konusu olan delillerin araştırılması için verilen delil araştırma dilekçeleriydi. Götzl delil araştırma dilekçeleriyle ilgili standart açıklamaları yaptı. Red kararının somut gerekçesiyle ilgili olaraksa şu açıklamayı yaptı:
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 244. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aydınlatma yükümlülüğü, talep edilen dosyaların celbini gerekirmiyor. Yukarıda tarif edilen kurallar göz önünde tutulduğunda, celpleri talep ediln dosyaların içeriklerinin sanıklarla ilgili olası bir suç ve/veya hukuki sonuç konularında bir aydınlanma sağlayacağı görülmüyor. Arzu edilen belgelerin celbi gerçekleşmeyince dosyaların incelenmesi için verilen dilekçeler de kendiliğinden hallolmuş oluyor.
Götzl bunun ardından Michael Hubeny’nin sorgulanması için verilen dilkçeye geçti. Red kararının somut gerekçelendirmesinde ilk olarak delil araştırma dilekçelerinin ne şekilde verileceklerine yönelik genel kurallar hakkında zaten yapmış olduğu açılamalara değindi ve ardından aydınlatma yükümlülüğünün Hubeny’nin duruşmada sorgulanmasını gerektirmediğini söyledi. Somut olarak şu açıklamada bulundu:
Dilekçe sahipleri, tanık Hubeny’nin tarifine göre söz konusu olanın üzerine bir susturucu vidalanması mümkün olmayan bir Ceska 83 olduğunu açıklayan avukat Langer’in bildirdiği görüşün ardından tanık Hubeny’nin sorgulanmasını talep ediyorlar. Heyetin bu talepten anladığı, tanık Hubeny’nin sorgulanması için dilekçe verilmesinin nedeni, tanık Hubeny’nin yardımıyla onun üzerine bir susturucu takılması mümkün olan bir tabanca namlusunu mu yoksa susturucu takılması mümkün olmayan bir tabanca namlusunu mu tarif etmiş olduğuna yönelik dilekçe sahiplerinin görüşüne göre henüz cevapsız olan soruya açıklık getirmek.
Tanık Hubeny’nin tanık Rosemann’da gördüğü Ceska 83’ün namlusunun bir susturucu takmaya müsait olup olmadığı sorusu sadece tanık Hubeny’nin görmüş olduğu silahın burada önem taşıyan 034678 numaralı silah olduğuna yönelik dayanakların mevcut olması durumunda bir aydınlanma sağlayabilir. Çünkü başka herhangi bir Ceska 83’ün geçmişte ya da şimdi susturucu takmaya müsait olup olmadığı sorusu aydınlanmaya katkıda bulunmaz. Ancak burada önem taşıyan Ceska 83’ün tanık Rosemann’ın mülkiyeti altında bulunmuş olduğu açık değil.

Schneiders bir itirazda bulunacak olmaları nedeniyle duruşmaya ertesi sabah 09:30’a kadar ara verilmesi için dilekçe verdi. Götzl, başka bir dilekçe ya da açıklama daha planlanıyor mu diye sordu. Cevap veren olmadı. Götzl: „O zaman ara veriyoruz, yarın 09:30’da devam edeceğiz.“ Duruşma günü 11:34’te sona erdi.

NSU-Nebenklage blogunun yorumu: https://www.nsu-nebenklage.de/tr/2018/02/02/30-01-2018-2/