270. Duruşma Günü Özet Tutanağı – 15 Mart 2016

0

Bugünkü duruşmada iki bayan polis memuru ifade vermektedir; bir yandan deliller ve delillerin değerlendirilmesiyle birlikte NSU-İtiraf videosuna ilişkin bilgiler söz konusudur. Örneğin film üzerinde çalışılırken filmin muhtemelen hangi bölümlerinin kesildiği ve bu işlerin ne zaman yapıldığı gibi. Öte yandan ise Frühlingsstraße’deki yangın enkazında bulunan ve NSU Arşivi olarak adlandırılan NSU’nun işlediği cinayetler ve saldırılar hakkında derlenmiş yazılar arşivi. Ardından da müdahil avukatlar, LfV Brandenburg ve muhbir Carsten Szczepanski konularına ilişkin kanıtların değerlendirilmesine ilişkin dilekçeler sunacaklardır.

Tanıklar:

  • Harald De. (EKHK; BKA Wiesbaden, NSU-Videosu ile ilgili olarak „EDV 11“ sabit sürücüdeki video verilerinin değerlendirilmesi)
  • Jeanette Ar. (BKA, Delillerin değerlendirilmesi: „NSU-Archiv“, itiraf videosunun „senaryosu“,Holger Gerlach sabit sürücüsünün silinmiş kayıtları)

Duruşma saat 09:46’da başlar. İlk tanık BKA Wiesbaden’den EKHK Harald De.’dir. Götzl, NSU-Video’su olarak adlandırılan videoya ilişkin bilgilerin söz konusu olduğunu ve De.’nin daha önce belirttiği tarih kaydından hareketle en son ne zaman „EDV 11“ adlı delilde üzerinde çalışma, kurma ve verilerin kaydedilmesi açısından bir hareketlilik saptandığının kendisini ilgilendirdiğini söyler. De.: „Tamam. Şimdi elimizde olan ilk şey 2001 Mart’ına ait eski ya da oldukça eski bir video ve burada kısa ve neredeyse kolaj tarzında bir sunum söz konusu. Diğer bölümü ise 2001 Ekim’ine ait 5 dakikalık ikinci bir video; daha çok film tarzında. [sesçil yazım] 2001 Ekim’ine ait yedi bağımsız kayıt ki bunlar da videoya dahil edilebilirler. [sesçil yazım]“

De. devam eder: „Ardından 2004 Ağustos’unda ‚Paulchen Panther’in devamı – sanırım „pembe panterin fotoğraf korkusu“ bir video verisine kaydedilir. 2006 Mayıs’ında bunlar önem arz etmeye başlar. O noktada bir oluşum sürecinin başladığı açıktır. 2006’ın başında öncelikle Probsteigasse kompleksinin film tarzında ele alınışına başlanır. Mayıs ve Haziran 2006’da ilk aşama olarak Paulchen-Panther-Videosu için video kayıtları yapılır. Bir süre ara verildikten sonra bu çalışma 2007 Şubat’ında sonlandırılır. Bu da 2007 Şubat ve Mart aylarında yoğun olarak bu video üzerinde çalışıldığı anlamına gelir; verilerin üçte ikisi kullanılmıştır. [sesçil yazım] Doğru hatırlıyorsam 21 Mart’ta işin tamamında bir kesinti olur; 2007 Kasım’ında ise işe tekrar devam edilir. Birkaç küçük adımdan sonra 03.12.2007’de yeniden ele alınır ve 14.01.2008’de [sesçil yazım] nihai olarak kaydedilir. Bunlar çalışmaya dair üç önemli süreçtir.“

Götzl, De. ’nin işinde „senaryo“ başlıklı delilin bir rolü olmuş mudur, diye sorar. De: „ Senaryonun yardımıyla klipleri düzenlemeye çalıştık; fakat bu çok güçtü. Dört DVD’den oluşan örnek bir DVD seti olduğu çok açık [muhtemelen „Paulchen Panther“][sesçil yazım]; bu sonuca ise senaryodaki numaralandırma sayesinde vardık.“ Götzl, De. ’ye bu delilin içeriği üzerinde çalışıp çalışmadığını sorar. De.: „İkinci bir sureti elimizdeydi ve biz orada sözü edilen klipleri teşhis etmek mümkün mü, diye baktık. Kliplerin 30’unda bu mümkündü; fakat toplam 50 klibi kapsadığı açıktı. Senaryodaki her veri, sahneye daha iyi bakabilmek üzere bir projelendirme. Birkaçında işe yararlılık açısından „iyi bir patlama sesi“ gibi tahminler vardı.

Ardından tanık Jeanette Ar.’ye geçilir. Götzl, konunun delillerin değerlendirilmesinin olduğunu söyler ve Ar.’den ilk delili ele almasını rica eder. Ar.: „NSU arşivi olarak adlandırılan arşive ilişkin kriminal teknik açıdan yapılan incelemelerin sonuçlarını içeren
bir özet hazırladım. NSU arşivi çok sayıda gazete yazılarından oluşan kısmen gazetelerden kesilmiş bir derleme; 68 yazı ve 7 not kağıdından oluşan hepsi tek tek numaralandırılmış 75 adet veri. Bunlardan yarısı, yani 36 adet yazı Ceska cinayetleri denen cinayetlerle alakalı. Fakat cinayetlerin tamamına ilişkin yazılar yok; beşinci ve dokuzuncu cinayetler konu edilmiyor. Köln Probsteigasse’deki bombalı saldırıya ilişkin üç yazı, Keupstraße’ye ilişkin başka yazılar ve dava için önem arz etmeyen dokuz yazı. Burada dikkat çeken şey ise Bayan Kiesewetter’in cinayete kurban gitmesine ilişkin bir yazıya yer verilmemesiydi.“

Gazete yazılarında parmak izleri araştırılmış ve 11 parmak izine rastlanmıştır; bunlardan ikisinin Zschäpe’ye ait olduğu tespit edilmiştir; burada Keupstraße saldırısı ve aynı zamanda cinayetler serisinin dördüne ait bir yazı söz konusudur. Diğer izlerin tamamımın ya kime ait olduğu tespit edilememiştir ya da değerlendirmeye tabi tutulacak halde değillerdir. Yazılarda on altı kez DNA izlerine rastlanmıştır. Keupstraße ile ilgili yazının birinde karışık bir iz vardır; bunun bir kısmının Beate Zschäpe’ye ait olma ihtimali söz konusudur. İlk cinayete ilişkin bir diğer yazıda ise Uwe Mundlos’a ait kısmi örneğe rastlanmıştır. Yazıların karşılaştırılmasına ilişkin ise Ar. 19.01.2001 tarihli yazıyla birlikte ki o zamanlar bilirkişilerin Uwe Mundlos’un büyük bir olasılıkla bu yazıyı yazan kişi olduğu sonucuna vardıklarına ilişkin çıkarımın sunulmuş olduğunu söyler. Ar: “Ardından NSU itiraf videosuna ilişkin diğer araştırmalarla devam edildi. Orada Zwickau’a ait yazıların ne kadarının yayınlandığına bakıldı.“ Ar. ilk versiyonlarında iki gazete yazısına yer verildiğini söyler ve hatırladığı kadarıyla yazının biri ilk cinayete diğeri ise Probsteigasse’deki saldırıya ilişkindir. İkinci videoda ise Ceska ile işlenen cinayetler serisine ve Probsteigasse’deki saldırıya ilişkin sekiz yazı gösterilmektedir. Ve itiraf videosunun “son versiyon”unda yine çoğunluğu Ceska ile işlenen cinayetlere ve Probsteigasse’deki saldırıya ilişkin sekiz yazı yer almaktadır. Burada dikkat çekici olan son versiyonda, ikinci versiyondan sadece iki yazının gösterilmiş olmasıdır. Ar.: „68 yazıdan sadece 18’i KT bilgilerinden dolayı ya da itiraf videosunda yer aldıkları için önem taşımaktadır.”

Götzl şu an kendisi için diğer delilin söz konusu olduğunu söyler. Ar.: „Evet bu, Paulchen-Panther-Video’suna ilişkin senaryoydu. Benim düştüğüm notun merkezini KT’nin sonuçlarının özellikle nasıl ele alındığı oluşturuyordu. Ben de delilde nelerin söz konusu olduğunu sıraladım: Kareli toplam 49 sayfa, muhtemelen spiral blok bir defterden koparılmış; bu kâgıtların silinebilir olduğu ve sıcağa dayanıklı olmadığı çok açık. 30 sayfa boyunca el yazısıyla yazılmış notlar mevcut.“ Ar., bunların içeriğini çizgi filmin devamına ve kliplere ilişkin birçok notun yanı sıra hangi olayların cereyan edeceği ve örneğin bir silah sesi duyulduğunda bunların nasıl kullanılacağı benzeri şeylerin oluşturduğunu söyler. Bunların dışında Ceska cinayetlerinin kurbanlarına ilişkin veriler, olay yerleri ve Köln’deki saldırılar ile ölçülendirme ve renk şemasına ilişkin teknik açıklamalar yer almaktadır. [sesçil yazım] Ardından Götzl, sabit sürücünün değerlendirilmesini sorar. Ar., Samsung marka bir sabit sürücünün söz konusu olduğunu ve Filecarving verileri denen, önceden silinmiş ancak daha sonra kurtarılmış veriler üzerinde çalışmış olduğunu söyler. [Burada Holger Gerlach’da el konulan sabit sürücü söz konusudur.] Verileri kurtarma işini servis birimi üstlenmiş, kendisi ise bu verilerle ilgilenmiştir. Üç bölümden oluşan 100.000 [sesçil yazım] adet veri söz konusudur; ancak bu verilerin kaydedildikleri ilk hale ilişkin bir sonuca varılamamıştır. Sağcı görüşler içeren veriler de vardır: „Landser“, „Racewar“ ve „Kraftschlag“ adlı müzik gruplarının düzenlemeleri. Bunun dışında çizgi film figürü olarak „Paulchen Panther“e ilişkin veriler.

Stahl: „Federal savcılığın „sistematik arşiv“ dediği bir arşivden de söz etmiştiniz.“ Stahl burada ayrı ayrı kâğıtların mı, halkalı bir klasörün mü yoksa ciltli bir defterin mi söz konusu olduğunun kendisini ilgilendirdiğini söyler. Ar. onun bildiği kayıtlarda kâğıtların düzensiz yığın halinde göründüğünü ama birbirine ait olduğunu söyler: [sesçil yazım] „Zwickau’da ilk bulundukları hali nasıldı, buna ilişkin bir şey söyleyemem. “ Stahl: „Öyleyse neden ‚arşiv’ dediniz. Ar.: “Diğer kayıtlarda bu tanımlama kullanılmıştı; ben de bu kullanımı olduğu gibi aldım.”

Ardından müdahil avukat Dierbach kanıtların değerlendirilmesine ilişkin dilekçeyi sözlü olarak sunar:
Beate Zschäpe’ye karşı açılan ceza davasında delillerin şu suretle toplanmasını talep ediyoruz:
LfV Brandenburg, tutuklama emri ile aranan Zschäpe, Böhnhardt ve Mundlos adlı kaçakların yakalanmaları için gerekli bilgileri TLKA’ya sunmayarak söz konusu kişilerin 1998 Eylül’ünde yakalanmalarını önlemişlerdir; bunun neticesinde TLKA, amaçlanan bu olduğu halde yetkili asli ceza mahkemesine ne telefonların dinlenebilmesi ne de ceza davası açısından önemli tedbirlerin alınabilmesine ilişkin dilekçe sunabilmiştir. LfV Brandenburg’un bu tavrıyla, kaynak kişinin korunması adına Zschäpe, Böhnhardt ve Mundlos adlı tutuklama emri bulunan kaçakların yakalanmaları engellenmiş oldu; yine bir başka durumda tutuklama emriyle aranan Zschäpe, Böhnhardt ve Mundlos yakalanmış olsaydı, NSU’nun işlediği cinayetlerin, yaptığı soygunların ve bombalı saldırıların hiçbiri gerçekleşmeyecekti. Tanık Görlitz dosyalarındaki liste gereği İçişleri Bakanlığı Brandenburg, LfV Thüringen ve LfV Sachsen arasında 16.09.1998 ve 17.09.1998 tarihlerinde geçen görüşmelerde katılımcıların tanık olarak sorgulanmasından hareketle bu sonuca varılmıştır.

Ardından müdahil avukat Kienzle kanıtların değerlendirilmesine ilişkin şu dilekçeyi yüksek sesle okur:
Beate Zschäpe’ye karşı açılan ceza davasında tanık Görlitz, LfV Brandenburg’un NSU’ya cinayeti işleme imkanı sunmuş olması gerçeğini gizlemek üzere ana duruşmada yanlış beyanda bulunmuştur. Görlitz, LfV Brandenburg’un ya da onların kaynak kişisi Carsten Szczepanski’nin kayıplara karışan üçlü için tanık Werner aracılığıyla muhtemelen silah temin edilmesine ilişkin diğer bilgileri edinmemiş gibi bir izlenim yaratmaya çalışmıştır. 0172-3922834 numaralı iş telefonuna ki bu telefona saat 19:21’de mesaj gelmiştir, muhbirlerin idarelerinden sorumlu Görlitz tarafından el konulmuş ve telefon kapatılmıştır. Tanık Görlitz’in bu ifadesi kendisine bizzat sunulmuş belgelere göre yanlıştır.

Tanık Görlitz’in ifadelerinin inandırıcılıktan yoksun olmasından hareketle tanık Görlitz’in kendisinin idaresinde bulunan kaynak kişi Szczepanski ile 25.8.1998 tarihindeki buluşmalarına ilişkin raporun incelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca tanık Görlitz tarafından ana duruşmaya getirilen ve o zamana değin buradaki dosyaya dahil olan SAO644, Bl. 19190 başlığıyla kayıtlı yazının vakıaların ispatı için yüksek sesle okunmasını ve incelenmesini talep ediyoruz: Bu yazından tanık Szczepanski’nin işine ait cep telefonunun faturalarının halen mevcut olduğu bilgisi ortaya çıkıyor.
En sonunda da tanık Szczepanski’nin işine ait cep telefonunun 08.09.1998 tarihli faturalarına ait evrakların dikkate alınıp yüksek sesle okunmasını ve tanık Dr. Wagner’in sorgulanmasını talep ediyoruz.

Delillerin toplanması da aynı şekilde önemlidir; çünkü tanık Dr. Wagner’in LfV Brandenburg’daki sorgulamasından tanık Görlitz’in ana duruşmada yanlış beyanda bulunduğu sonucu çıkmaktadır. Kaynak kişinin üçlü için silah temin etmede kullanacağı cep telefonuna 25.8.1998 tarihinde saat 16:00’da el konulmuş olması söz konusu eyalet dairesi için rahatlatıcı bir durum olsa da tanık Görlitz’in buluşma raporunda belirttiği şeylerle örtüşmemektedir. Bu nedenle her şey kaynak kişi Szczepanski’nin saat 19:21’de, Werner’in mesajı geldiğinde de cep telefonunu elinde bulundurduğuna işaret ediyor. Ayrıca yine aynı şekilde her şey, saat 16:25’te, iddia edildiğine göre cep telefonuna el konulmasından yarım saat sonra da bu telefonla konuşulduğunu gösteriyor.

Bu dilekçelere müdahil avukatların pek çoğuyla birlikte Wohlleben’in savunma makamı da katılır. Duruşma saat 11:42’de sona erer.

NSU-Nebenklage blogundaki yorum için:
http://www.nsu-nebenklage.de/tr/2016/03/15/15-03-2016/