281. duruşma günü özet tutanağı 10. Mayıs 2016

0

Bu duruşma gününde ilk olarak esas duruşmada soruşturmacı olarak defalarca kez ifade vermiş olan Jeanette Pf. dinlendi. Beate Zschäpe’nin muhtemelen 04.11.2011 tarihinde Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt’ın Eisenach’taki karavanda ölü bulunmuş olduğunu öğrendiği radyo haberleri de bugün konu edildi. Ardından çeşitli belgeler okundu. Ve bunun sonrasında hakim Götzl müdahil avukatların delil tespiti dilekçelerini reddetti.

Tanık:

  • Jeanette Pf. (Meckenheim Federal Kriminal Dairesi, 04.11.2011’de Eisenach’taki karavanda bulunan cesetlerle ilgili radyo haberleri hakkında soruşturma)

Tanık Jeanette Pf.’nin ifadesinin alınmasına başlandı. Götzl, Pf.’nin halihazırda ifade vermiş olduğu bir konuyla, Eisenach’daki karavanda bulunan cesetlerle ilgili radyo haberleriyle ilgili ek soruşturmalar hakkında bilgi almak istediğini söyledi. Pf., 17.03 tarihinde mahkemeye gelmiş ve soruşturmaların sonuçları hakkında bilgi vermiş olduğunu söyledi: „ El konulmuş olan bir radyo var ve fotoğrafta da bir mutfak radyosu görünüyor. Internet trafiğini de inceledim, orada sayfalarında gezilmiş olan dokuz radya kanalı var. MDR Info kanalına ait bir flash cookie tespit ettik. MDR Info, MDR Thüringen ve MDR Jump’a sordum. MDR Info bulunan cesetlerle ilgli ilk kez 15:30’da haber yayınlamıştı, daire yaklaşık saat 15’te ateşe verilmişti. MDR Thüringen ve MDR Jump bana mevcut olan başka bir haberin olmadığını söylemişlerdi.“
22.03 tarihinde Berlin başkent stüdyosundan bir yazı gelmişti ve buna göre tekrar araştırılmasının ardından MDR Thüringen’de saat henüz 14’te, karavanda bulunan cesetlerle ilgili yayınlanmış bir haber bulunmuştu. Bunun üzerine tekrar MDR Info ve MDR Thüringen ile bağlantı kurmuş ve yazıda belirtilenin doğru olup olmadığını sormuştu. Bilgi doğrulandıktan sonra ilgili yayın kendisine yollanmıştı. Bunun dışında Antenne Thüringen kanalına da sormuştu, onlar da saat 14’te bulunan cesetlerle ilgili bir haber yayınlamışlardı. 12 ve 13’teki haberler sadece banka saldırısıyla ilgiliydi. Saat 14’te karavandaki patlamanın banka soygunu ile ilgisi olabileceğine dair yeni bir haber gelmişti. Pf.:“Olanların özeti kayıtlarda: Bayan Zschäpe teorik olarak bu iki radyo kanalı aracılığıyla Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un ölümünü öğrenmiş olabilir. Ama internet akışından bunu anlamak mümkün değil.“ Tanığın sorgusuna 10:11’de son verildi.

Ardından serbest delillerle ilgili okumalara başlandı. Hakim Lang okudu. Sorgular sırasında (örneğin Reinhard Görlitz’in sorgusunda) çok kez sözü geçmiş olan ve 17.09.1998’de Brandenburg İçişleri Bakanlığı’nda Thüringen, Saksonya ve Brandenburg Anayasayı Koruma Daireleri temsilcileri arasında gerçekleşen bir görüşmeyle ilgili bir kayıt okundu. Buna göre görüşmenin nedeni Brandenburg İçişleri Bakanlığı’nın 14.09.1998 tarihli bir haber kaynağı raporunda bulunan bir ipucuydu. Buna göre Jan Werner’e o dönemde „kaçak üç Saksonyalı dazlak“ için silah tedarik etme görevi verilmişti: „Bunun için gerekli olan paralar Blood and Honour’ın Saksonya birimi tarafından tedarik edilecekti. Silahların, planlandığı şekilde Güney Afrika’ya kaçılmasının öncesinde tedarik edilmesinin ardından üçlü Almanya’yı parayla birlikte hemen terk edebilmek için yeni bir saldırı planlamalıydı. Antje Probst bu üçlüdeki kadın şahsa pasaportunu verecekti. Probst ve Werner birbirlerinden bağımsız şekilde ve birbirlerinden haberleri olmadan üçlüden sorumlu olacaklardı. Hakim Lang’ın okuduğuna göre görüşmenin hedefi haberi veren kişinin (Carsten Szczepanski, „Brandenburg Anayasayı Koruuma Dairesi’nin „Piatto“ kod adlı muhbiri) tehlikeye sokulmaması için gerekli önlemlerin belirlenmesiydi. Lang okumaya devam etti: „Aşağıdakiler tespit edildi: 1. Brandenburg İçişleri Bakanlığı kaynaktan gelen haberi olduğu gibi polise iletmeye hazır değil. 2. Gerektiği takdirde Federal Anayasayı Koruma Dairesi aracılığıyla bir resmi belge hazırlanması, çünkü oradan verilecek desteğe onay geldi. 3. Thüringen Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi bilginin kaynağını belirtmeden Thrüringen Eyalet Kriminal Dairesi’ne olaylarla ilgili bilgi verecek. Bu bilgilerin büyük bir hassasiyetle korunması şartıyla. 4. Antje Probst’un Thüringen Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi tarafından gözetlenmesine 16.9.1998 akşamüstünde başlanması.5. Gözetlemeye Saksonya Eyaet Anayasayı Koruma Dairesi tarafından 17.9.1998’de saat 7’den itibaren devam edilmesi. Gözetlemenin ne zaman sona ereceğine operasyonel olarak karar verilecek.“
Götzl, bunun ardından tanık Görlitz’in bir kaydının okunacağını söyledi. (Söz konusu olan onun dosyaları arasında bulunan ve sorgusu sırasında yanında olan ve mahkemenn el koymuş olduğu bir not (bir cevap yardımı) idi.) Hakim Lang okudu: „“Merhaba çat pata ne oldu“ mesajının olduğu cep telefonuyla ilgili ilk olarak hiçbir şey hatırlamadım, çünkü olayın üzerinden 17 sene geçmişti. Hazırladığım bir toplantı raporu sayesinde bugün, 2015 yılında Piatto ile saat 15’ten 20’ye kadar süren bir görüşme gerçekleştirdiğimi tespit edebildim. Bu görüşmede konuşulanlar arasında bir cep telefonunun değiştirilmesi konusu de vardı. Bu sebeple bir dükkana gitmiştik ve ben iki cep telefonu almıştım. Eski telefonunun hesabını üzerime aldım. Görüşme raporuna göre Piatto’yu saat 15’te aldım, 30 dakikalık bir yolculuğun ardından Potsdam’a vardık. Arama ve ödeme yaklaşık 30 dakika sürdü. Eski cep telefonu kullanıma kapatılacağından onu kapamış olduğunu varsayıyorum. Özetle Piatto bana cep telefonunu 16’ya doğru verdi, ardından onu kapadım ve bir sonraki gün yönetime teslim ettim. El konulan cep telefonu ve Sim kartları normalde kısa süre içerisinde imha ediliyor. Cep telefonunun fiziksel olarak artık mevcut olmadığını biliyordum. Bu da „çat pata ne oldu“ mesajının Piatto’ya ulaşmamış olduğu anlamına geliyor. Telefonu kesinlikle açmadım, çünkü ona el konulması gerekiyordu. 17 sene önce bu mesajla ilgili hiçbir haber almadım.“

Götzl bunun ardından müdahil avukat Narin’in 275. duruşma gününde verdiği dilekçelerin reddedileceğini, yani taleplerin yerine getirilmeyeceğini ve delil önerilerinin kabul edilmeyeceğini duyurdu. Buna gerekçe olarak, tanıklar (Ralf) L. ve (Volker) B.’nin sorgulanmaları için verilen delil tespiti dilekçelerinde kanıt gösterilen olayların verilecek kararda önemi olmadığı gösteriliyordu. L. ve B.’nin delil soruşturmaları amacıyla dilekçede belirtilen olaylarla ilgili olarak sorgulanmaları ve „MK Cafe“nin („Cafe“ cinayet komisyonu) 14.06.2012 tarihli ipucu belgesinin incelenmesi talepleri yerine getirilmeyecekti çünkü bu soruşturmalarla ilgili bir bilgilendirme yükümlülüğü mevcut değildi. Tanıklar Ralf ve Anja W.’nin yeni ortaya çıkan bilgiler ışığında yeniden sorgulanmalarına yönelik talepler yerine getirilmeyecekti.

Götzl bunun üzerine başka bir kararı daha okudu. Yozgat’ın müdahil avukatlarının 270. duruşma gününde, Brandenburg İçişleri Bakanlığı ile Saksonya ve Thüringen Eyaletleri Anayasayı Koruma Daireleri arasında 17.09.1998 tarihinde gerçekleşen bir görüşmenin katılımcılarıyla ilgili olarak vermiş oldukları dilekçelerin kabul edilmediğini duyurdu. Götzl, dilekçelerin içeriğini özetlemesinin ardından tanık sorgularına yönelik delil tespiti veya delil soruşturma dilekçelerinin delil gösterilen olayların verilecek hükümde önem taşımadıkları nedeniyle reddedildiklerini söyledi. Saksonya İçişleri Bakanlığı’nın tanık Görlitz’in 17.09.1998 tarihli kaydının üstü karalanmamış şekilde sunması ve aynı tarihteki görüşmeye katılan Brandenburg İçişleri Bakanlığı ile Saksonya ve Thüringen Eyaletleri Anayasayı Koruma Dairelerinin çalışanlarının isimlerinin verilmesine dair dilekçeler bu soruşturmalara dair bir bilgi verme yükümlülüğü bulunmadığından reddedilmişti. Ardından delil tespiti dilekçelerinin reddi ve prognostik inceleme ile ilgili standart açıklamalarda bulunuldu.

Götzl’ün açıklamaları arasında şunlar vardı: a. Devlet görevlilerinin tutumu cezayı hafifletici unsur olarak gözönüne alınabilir (ki dilekçeler de bunu hedef alıyor). Ama devletin böylesi bir ortak sorumluluk taşıması, sadece resmi karar mercilerinin olayların oluşumuyla suçlanabildikleri durumda bir sanığın suçunu hafifletebilir. Sadece nedensel olan ve suç niteliği taşımayan bir sebebiyet suçun kapsamını etkilemeye uygun değildir.
b. Kanıt olarak gösterilen tüm olayların doğruluğunun ispatlanmış olduğu varsayılıp aynı zamanda delillerin ortaya koyduğu diğer sonuçlar da göz önüne alınsa dahi heyet yetkili makamların tutumunun diğer olaylara neden olduğu sonucunu çıkarmıyor. Ve yeterli bir neden-sonuç ilişkisi söz konusu olmadığından cezayı hafifletici bir unsur olarak göz önüne alınabilecek bir yetkili makam tutumu da mevcut değil.

Götzl bunun ardından Yozgat’ın müdahil avukatlarının 270. duruşma gününde Görlitz ve Szczepanski ile ilgili dosyaların dava kapsamında incelenmesi için vermiş oldukları dilekçelerin de reddedildiğini yani bu taleplerin yerine getirilmeyeceğini duyurdu. Gerekçe olaraksa belirtilen belgelerin okunması ve tanık Dr. Wagner’in dinlenmesi için verilen dilekçede delil olarak gösterilen olayların verilecek hüküm açısından önem taşımadığını gösterdi. 25.08.1998 tarihindeki görüşmenin raporunun ve tanık Szczepanski’nin iş cep telefonunun 08.09.1998 tarihli fatura belgelerinin incelenmesi için verilen delil soruşturma dilekçeleri de bu soruşturmalarla ilgili bir bilgilendirme yükümlülüğü bulunmadığından reddedilmişti. Duruşma 12:10’da sona erdi.

NSU-Nebenklage blogunun yorumu için: http://www.nsu-nebenklage.de/tr/2016/05/17/10-05-2016/