384. Duruşma Gününün Özeti – 24 Ekim 2017

0

Duruşmanın başlangıcında Götzl, hakimlerin reddine ilişkin şimdiye değin sunulmuş tüm dilekçelerin reddedildiğini duyurur. André Eminger’in savunma makamının da dahil olduğu savunma makamları, kararların fotokopilerini derhal edinme ve bir sonraki duruşma gününe değin bu kararı uzatma talepleriyle süreci sekteye uğratırlar. Bu esnada Maik Eminger’de yapılan aramayla ilgili rapor yüksek sesle okunur ve fotoğraflar incelenir.

Duruşmaya plan gereği bugün saat 13’te başlanması gerekir. Ve gerçekten de saat 13:12’de duruşma başlar. Gamze ve Elif Kubaşık müdahiller olarak bugün orada bulunmaktadır. Orada hazır bulunanların tespiti yapıldıktan sonra Götzl şöyle der: „Duyurulur: Sanık Eminger’in bir yandan hakim hanım Dr. Wagner’e (karar merci olarak bir diğer hakim reddi dilekçesini karar bağlayan hakime) ve hakim hanım Odersky ile hakim Kuchenbauer’e ve öte yandan bana karşı sunduğu hakimlerin reddi dilekçeleri temellendirilmemiş olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Eminger’in savunma avukatı Kaiser: „Sayın mahkeme başkanı, duruşmaya ara verilmesi ve söylediğiniz gibi size az önce iletilen sizin ve diğer hakimlerin tarafsız olduğuna dair verilen hükümlerin fotokopisinin tarafıma iletilmesi ricasında bulunuyorum.” Federal Savcı Diemer, düşüncesini belirtir, duruşmaya ara verilmesi için bir sebep görmediğini söyler: “Hükümlerin ulaştığını belirtiniz ve ben avukat Kaiser’in yeni bir tarafgirlik dilekçesi vermek isteyip istemeyeceği konusunda düşünmek isteyeceği kanaatindeyim; hükümler eline geçtiğinde de bu dilekçeyi verebilir.” Götzl: „Öyleyse saat 13:30’a değin ana duruşmaya ara vereceğiz.“

Saat 13:37’de devam edilir. Götzl, Kaiser ve Heer’in hükümlerin içeriği hakkındaki bilgiyi edinmek üzere duruşmaya derhal ara verilmesi yönünde verdikleri dilekçelerinin reddedildiğini duyurur. Kaiser ve Heer’e yasal haklarında herhangi bir kayba uğramaksızın daha sonra verilen bir arada hakimlerin reddi dilekçesi sunmaları için imkân tanınacağını belirtir. Ardından Götzl, André Eminger’in erkek kardeşi Maik Eminger’in Brandenburg civarında Mühlenfließ’deki evinin aranmasıyla ilgili soruşturma notunun bir kısmıyla birlikte bu aramaya ilişkin fotoğraf dosyasındaki yazıların yüksek sesle okunmasının ve dosyadaki kimi fotoğrafların incelenmesinin amaçlandığını söyler.

Hakim Lang, arama raporunun önceden duyurulan kısımlarını yüksek sesle okur. Telefon görüşmelerinin dinlenmesi sayesinde André Eminger’in 23.11.2011 tarihinde Susann Eminger olmaksızın iki çocuğuyla birlikte Mühlenfließ’e kardeşine gitmek istediği anlaşılmış ve 24.11.2011’de Maik Eminger’in ikiz kardeşinin dairesi BGH’de soruşturmayı yürüten hakimin 23.11.2011 tarihli kararı gereği aranılmıştır. Arama yapılan yer, yerleşim yerinin kıyısında dört tarafı bütünüyle kapalı bir bağ evidir. Oturulan ana bina dışında birbirine bağlanmış çok sayıda bina bulunmaktadır. Binaların bütün bölümleri oldukça kötü durumdadır ve tarım için öngörülen binalar ise genellikle depo olarak kullanılmaktadır. Maik Eminger’in altı kişilik ailesinin oturduğu asıl bina ise arazinin kuzey güney bölümündedir. Evin iki yatak odası, bir oturma odası, yemek odası ve kütüphanesi vardır; evin alt bölümü kısmen kiler olarak bölümlenmiştir. Binanın planı gereği André Eminger tüm odalarda kalmış olabilir. Federal polisin özel birimleri saat 06:30 gibi binaya girmişlerdir. André Eminger’i ise oturma odasında koltukta bulmuşlardır. Orada çocukların seyahat çantaları ile seyahat eşyaları da bulunmuştur. 24.11 tarihinde yapılan bu arama saat 10:45’te sona ermiştir.

Götzl: „O halde fotoğraf dosyasına bakalım ve bu bağlamda okumalara devam edelim.“
Fotoğraflar incelenir. Hakim Lang bunlara ait yazıları da yüksek sesle okur. Önce objenin havadan çekilmiş fotoğrafı gösterilir, ardından da krokisi. Burada Renault marka ERZ plakalı bir araç ile Zwickau plakalı Ford marka bir aracın konduğu garajlar da kayda geçilmiştir. Sonra kütüphanedeki yatılacak yeri gösteren bir fotoğrafa geçilir; ardından çekyat tipi koltuğun önündeki para dolu bir torbanın fotoğrafı; o zamanlar yerde, çekyatın arkasında bulunmuştur bu torba. Sonra plastik torbadaki paranın bir fotoğrafı ve ardından da parçalar halinde para. 8., 9., ve 10. fotoğraflarda ise Ford marka aracın farklı açılardan çekimi söz konusudur.

Götzl: „O zaman 37. Sayfa.“ Lang, kayıt altına alınmış delilleri yüksek sesle okur; şeffaf bir poşetin içinde 267 adet 5 €, on adet 200 € ve bir adet 500 € olmak üzere 3835 € çekyatın altında bulunmuştur. Bunun dışında Sony Ericsson Xperia marka, şarj aleti de olan bir cep telefonundan söz edilmiştir.

Götzl: „Görüşü olan?“ Kaiser: „Okunan yazıların değerlendirilmesine ve şikayet sebebiyle yapılan muayenelerin değerlendirilmesine itiraz ediyorum. Götzl: „Sadece durumun netleştirilmesi adına: Az önce inceleme yapılmasına dair bir itirazda bulunulduğunu duymadım. Fakat siz daha önce izah edilenleri temel alıyorsunuz. “ Kaiser: „Muayenelerde de değerlendirmeye itiraz edilecektir; çünkü bu muayene de okumalarla sıkı bir bağ içindedir ve bu nedenle de fikrimce değerlendirmeye tabi tutulamaz. Avukat Sturm dilekçeyi yüksek sesle okur. Mahkeme heyeti der Sturm, 383. Duruşma gününde, Zschäpe’ye, iddianame yazısında yer alan terör örgütü üyeliğine ilişkin unsurların yanı sıra yazıda belirtilen diğer suçların da ağırlıklı olarak terör örgütüne üyelikle alakalı olduğuna dair bir hukuki açıklamada bulunmuştur. Sturm, GBA’nın iddianamede müşterek failliğin nedenlerini ayrıntılı olarak ortaya koyduğunu söyler ve alıntı yapar: „Sanık Zschäpe suçun egemenliğine hizmet etme konusunda irade göstermiş ve işlenen her suça büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Her ne kadar soygunlara ve bombalı saldırılara birebir katılmamış olsa da bu böyledir.

Ancak müşterek failliğin kabulü için böyle bir şarta gerek yoktur. Sanığın müşterek daireyi eylemlerinin merkezi olarak kamufle etmesi, Böhnhardt ve Mundlos hakkında efsaneler yaratarak onların başka kimliklerde gizlenmesini sağlaması ve Böhnhardt ile Mundlos olay yerini izlemek ve suç işlemek üzerek dışarıda olduklarında oturdukları çevrede bunun gizlenmesini sağlamasıyla Zschäpe saldırıların bütün tasarımlarında tamamlayıcı ana unsurlardan biri olarak suçların planlanmasına hizmet etmiştir. (…) Bunun neticesinde NSU’nun stratejik suç konseptinin hayata geçirilmesi aşamasında her üç üyesinin katkısı münferit her saldırının müşterek bir şekilde arzu edilmiş ve yine müşterek şekilde işlenmiş suç olarak ele alınması mümkündür.”

Sturm: „Federal Savcılığın fiillerin tamamında Zschäpe Hanım’ı şüpheli görmesi ve bu şüphenin müşterek faillik ithamında bulunarak temellendirmesi olgusundan hareketle, bir kez daha delillerin kaydının nasıl sonuçlandırıldığının iletilip iddianame yazısında değinilmemiş olmasına karşın Zschäpe Hanım’ın somut hangi eylemlerle terör örgütü üyeliğiyle itham edildiğinin açıklığa kavuşturulması için dilekçe sunulacaktır.” BGH’nin kararına değinen mahkeme heyeti, tek ve aynı fiilden yola çıkarak pek çok suçun nasıl işlendiği sonucuna varıldığının temellendirilmesine izin vermemektedir, der Strum. Duruşma saat 15:52’de sonlanır.

NSU-Nebenklage’nin yorumu için: https://www.nsu-nebenklage.de/tr/2017/10/27/24-10-2017/