385. Duruşma Günü Özet Tutanağı – 25 Ekim 2017

0

Bugünkü duruşma gününe damgasını buran yine, André Eminger’in savunmasının reddi hakim talebi oldu. Bunun dışında, Müdahil Davacı Avukatı Reinecke tarafından “garaj” konusundaki karışıklığa dair bir delil dilekçesi sunuldu.

Duruşma günü saat 09:47’de başladı. Eminger’in savunma avukatı Hedrich uzun bir zamandan sonra bugün tekrar mevcut bulunuyordu. Müdahil davacılar olarak Gamze ve Elif Kubaşık hazır bulunuyorlardı. Hedrich bir açıklama yaptı: “Sayın Başkan, sanık Eminger tarafgirlik endişesi nedeniyle Hâkimler Dr. Lang ve Prechsl’in reddedilmesini talep etmek niyetindedir. Tarafgirliğe dair dilekçeyi formüle edebilmek ve bugün saat 16’da ana dava duruşması dışında sunabilmek için bana olanak tanınmasını rica ediyorum. Bugün Bay Eminger’i yargılama öncesi hücresinde ziyaret ettim ve beraberce tasarlanan dilekçe üzerinden geçtik, şimdi bunu formüle etmem gerekiyor.”

Ardından Avukat Reinecke, Jena’dan Klaus A.’nın tanık olarak sorgulanması talebine dair bir dilekçe sundu: “Tanık, 10.08.1996 tarihinde – kiralamak istediği garajın ilanının gazete çıkmasından sadece bir iki gün sonra – sanık Zschäpe’nin kendisini onun arkadaşı olarak tanıtan erkek bir şahıs ile beraber geldiğini doğrulayacaktır. Ardından hemen kira kontratı imzalanmıştı. Delillerin iradı önemlidir çünkü sonraki bir noktada sanık Zschäpe’nin ifadesi çürütülecektir. Kendisi- özet olarak – hem kendi ifadesinde hem tanık Prof. Dr. Bauer’e karşı olmak üzere olayı, garajı kendi inisiyatifi ile kiraladığı ve böylece başarıyla gerçekleştirdiği kiralama sayesinde Böhnhardt’ı ve Mundlos’u şaşırttığı şeklinde tasvir etti. Cevabında konu şöyle aktarılıyor: “Sonraki haftalarda Uwe Böhnhardt’ın grubuna tekrar dahil olmaya ve Uwe Böhnhardt’ı geri kazanmaya çalıştım. Bu amaçla 10 Ağustos 1996’da, Jena’da bulunan Arıtma Tesisinde 5 numaralı garajı kiraladım. Geçmişte Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve ben, örneğin propaganda materyallerini depolamak gibi amaçlarla gözden ırak bir garaj kiralanması gereği hakkında konuşmuştuk. Garajın kiralanması benim açımdan tam bir başarıydı. Bunun üzerine ikisiyle tekrar buluşmaya başlamıştım.”
Sanık burada, Mundlos ve Böhnhardt ile ilk olarak bunun ardından yeniden buluşmaya başladığını açıkça iddia etmektedir. Tanık Bauer’in raporunda konu şöyle geçmektedir: Kendisi sadece UB’nin sevgisini tekrar kazanmak için, UB’nin daha önceden haberdar olduğu niyetine uygun olarak, 1996 Ağustos’unda bir garaj kiralamıştı. UB’yi tekrar kazanmak amacı açısından bu ‘tam bir başarı’ olmuştu…” Delilden çıkarsanan iddia temel alınırsa, sanığın bağımsız olarak ve Uwe Böhnardt’ı geri kazanmak amacıyla garajı kiraladığını gösteren bir şey yoktur, aksine daha garaj kiralanırken bile kendisinin Uwe Böhnardt ile yeniden beraber olduğu ve kiralamanın ortak bir plana dayandığı anlaşılmaktadır; bu durum garajın kullanılmaya devam edilmesinin de ortak bir plana dayandığı sonucunun çıkarılmasına olanak tanımaktadır. Delil dilekçesi ilk olarak şu anda sunulmaktadır çünkü son zamanlarda tekrar tekrar iptal edilen ana dava duruşma günleri nedeniyle, imza sahibi kapanış konuşmasını hazırlarken sanık Zschäpe’nin açıklamalarındaki farklı ifadelerini dosyalar vasıtasıyla kontrol edecek yeterli zamanı bulmuştur.

Yüksek Başsavcı Greger: “Buna dair bir açıklama sunabilirim. Delil dilekçesi zaten yazılı olarak ilan edilmiştir. Dilekçe sahibi dün delil dilekçesini sunmaktan imtina etmiştir, dilekçeyi bugün sunmuştur. Bizim açımızdan, bu dilekçenin ciddi olarak mı yoksa taktik nedenlerle mi sunulduğu konusunda bir tereddüt bulunmaktadır, çünkü gerçekten de ciddi bir delil dilekçesi söz konusu değildir. Ancak erteleme niyetinin reddedilme gerekçesi buna dayandırılabilir. Bunun öncesinde başka bir ret nedeni kendisini dayatmaktadır: Kanıtlanacak olan olgu nesnel sebeplerden dolayı karar açısından bir anlam teşkil etmemektedir.”
Greger, ortaya çıkarılacak olan, kiralama gününde Zschäpe’ye eşlik eden ve kendisini arkadaş olarak tanıtan bir erkek şahıs bulunması olgusu şu ana kadarki delil sonuçlarına dahil edilse bile, bunun kararı önemli ölçüde etkileyecek bir şey olmadığını belirtti. O zamanki delil durumuna göre sanık garajı kendi adına kiralamıştı. Sanık kendisine eşlik eden birinin olup olmadığını belirtmemişti. Kendisinin 09.12.2015 tarihli ifadesine göre, örneğin propaganda materyallerinin depolanması gibi amaçlar için gözden ırak bir garaj kiralanması gereği, Böhnhardt ve Mundlos ile aralarında ortak bir sohbet olarak daha önceden konuşulmuştu. Bu dahilde, sanık zaten kendi ifadesine göre garajı kendi amaçları için değil, Böhnhardt, Mundlos ve Zschäpe grubu için kiralamıştı. Bir arama sırasında ortak işlenen suçlarla bağlantılı Böhnhardt’a ve Mundlos’a ait çok sayıda materyal ele geçirilmişti. Garajın kiralanmasının grubun aşırı sağ suçlarıyla zaman ve kişi bağlantıları da halihazırda kanıtlanmış durumdaydı. Delillerin belirlenmesi işlemi sonucuna ve yine kendi ifadesine göre Zschäpe, Böhnhardt ve Mundlos ile beraber aşırı sağ suçları, örneğin kukla gövdesi ve sahte bombalı mektup, kiralamanın öncesinde de sonrasında da işlemişti. Garajın kiralanmasına dair, suç teşkil edebilecek materyalin soruşturma makamlarından gizlenmesi şeklindeki kişisel amacı sanığın ifadelerinden çıkarsamak da aynı şekilde mümkündü, buna göre plan Uwe Böhnhardt’a aitti. Toplanan delilller de Zschäpe’nin gruba üyeliğine dair yeterli derecede saptama yapılmasına olanak tanımıştı. Tanıklar Turner, Apel, J. Ve Volker He.’nin ifadelerine göre Böhnhardt, Mundlos ve Zschäpe 1996 ve 1997 yıllarında gittikçe özel hale gelen bir üçlü oluşturmuşlardı. Bununla ilgili olarak, sanığın 20.06.1996 ve 31.07.1996 tarihlerinde kukla gövdesi soruşturması kapsamına Uwe Böhnhardt’ı korumak için sahte bir mazeret ile dahil olduğunun da göz önüne alınması gerekiyordu.
09.11.1996 tarihinde Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos ve Gerlach ile beraber tutuklanmıştı, o tarihte araçta bıçak, kuru sıkı silahlar ve bir gaz tabancası bulunmuştu. Dilekçe sahibinin şu anda talep ettiği delil iradından söylediği sonuçların çıkacağı iddiası daha önce sunulan delillere istinaden yeterli derecede inanılırdı, ancak bunların kanıtlanacak olan olan olgudan çıkarsanması hiçbir şekilde mümkün değildi. Kiralamadan önce Zschäpe’nin Uwe Böhnhardt ile tekrar beraber olması, kiralama sırasında bir refakatçi bulunmasından kesin olarak çıkartılabilecek bir sonuç değildi ve olayın değerlendirilmesi açısından herhangi bir rol oynamıyordu.

Götzl: “Avukat Hedrich’in bugün saat 16:30’da reddi hakim taleplerini sunacağını ilan etmesi nedeniyle, 26.10.2107 tarihli duruşma iptal edilmiştir, 09.11.2017 tarihli Perşembe gününde saat 09:30’da devam edilecektir.” Duruşma günü saat 10:33’te sona erdi.

NSU Müdahil Davacıları Blogu yorumu şu adreste bulunabilir: https://www.nsu-nebenklage.de/tr/2017/10/27/25-10-2017/