408. Duruşma Günü Özet Tutanağı – 31 Ocak 2018

0

Bugünkü duruşmada Schneiders Wohlleben’in savunması adına, tanıkların çağrılması ve dosyaların celbi için vermiş oldukları dilekçenin reddi ile ilgili tekzipte bulundu. Federal Savcılık buna dilekçenin haklı olarak reddedilmiş olduğu karşılığını verdi. Hakim Götzl, bu tekziple ilgili görüşmeleri gerektiğini söyleyerek duruşmayı sonlandırdı.

Duruşma günü 09:47’de başladı. Wohlleben’in avukatı Schneiders, Wohlleben’in savunmasının tanıklar Puskaric, Rosemann ve Hubeny’nin çağrılmaları ve dosyaların celbi için verilen dilekçenin reddedilmesi kararına karşılık tekzipte bulundu:
1.Savunma, heyetin delil ikamesi talebini kanıt olarak gösterilen olaylar açısından yanlış yorumlamış olduğunu belirtme hakkını kendinde görüyor. Biz Jug Puskaric’in 034678 silah numaralı suç silahını temin edip onu Sven Rosemann’a ulaştırmış, Rosemann’ın ise silahı ve Böhnhardt’a ulaştırmış olduğunu kanıtlamak istedik. 24.01.2018’de bildirdiğimiz görüşte suç silahının silah numarasını, burda söz konusu olanın suç silahı olduğunun açıklık kazanması için belirtmiş olduğumuzu açıklamamız, ispatı gereken olay açısından herhangi bir kesintide bulunduğumuz anlamına gelmiyor.
2. Heyet, GAW/0325078/17 numaralı dosyanın celbi konusunda, dilekçe sahiplerinin bu dosyalarda söz konusu davada olayların aydınlatılmasını sağlayacak hangi görünür ve anlamlı imkanların bulunduğunu beyan etme yükümlülüğünün sınırlarını aşmıştır. Dosyaların celbi için verilen dilekçe, verilen delil ikamesi dilekçesiyle ilgilidir ve izole bir şekilde el alınamaz. Delil ikamesi talebi Bay Wohlleben’e yöneltilen suçlamayla ilgilidir.
Delil ikamesi talebinin gerekçelendirilmesinde ve 24.01.2018 tarihinde bildirdiğimiz görüşte celbi talep edilen dosyalardan neden böyle bilgilerin ortaya çıkacağını açıkladık. Özellikle adı gçen tanıkların Uwe ve Uwe Böhnhardt ile olan mekansal, zamansal, kişisel ve nesnel ilişkilerini ve adı geçen iki tanığın yasa dışı silah ticaretine karışmış olduklarını açıkladık.

Weingarten bunun üzerine görüş bildirdi. Ona göre dilekçenin reddi yerindeydi. Tanıkların çağrılması için verilen dilekçeyle ilgili olarak Weingarten heyetin kararı yanlış yorumlamamış olduğunu söyledi. Puskaric’in 034678 numaralı suç silahını temin edip Rosemann’a iletmiş olması durumu, Ceza Muhakemsi Kanunu açısından ispatı gereken olay olarak kanıt olarak gösterilemez. Sadece kişisel delil olarak ulaşılır olan olaylar, dış dünyanın duyusal olayları veya psişik olgular kanıt olarak gösterilebilir. Sonuçlara tanıklıklar aracılığıyla değil davaya katılanlar ve özellikle de karar verici hakimler tarafından olgular aracılığıyla varılır. İspatı gereken olayın bildirilmesi gerekir. Sadece bir delil hedefi belirtmek yetmez, hele ki bir delil hedefinin sadece ihtiyari olarak olası bildirimi hiç yeterli değildir. Anahtar sözcük benzeri kısaltmalara izin verilir. Ama kanıt olarak gösterilenin karmaşık değerlendirmeler değil algılanabilir somut gerçekler olması gerektiği bilinmelidir. 24.01.2018’de dilekçe verilmesinin ardından silah numarası tanıkların bilgisi dahilinde olmadığından, ne Puskaric ne de Rosemann kendilerinin teslim etmiş olduğu Ceska 83’ün suç silahı niteliği hakkında bilgi veremez.

Götzl: „Bugün için başka bir dilekçe veya açıklama var mı? Yok. Dilekçeyle ilgili aramızda görüşeceğiz. Ara veriyoruz ve yarın 11’de devam edeceğiz.“ Duruşma 11:11’de sona erdi.