409. Duruşma Günü Özet Tutanağı – 01 Şubat 2018

0

Bugünkü duruşmada hakim , Wohlleben’in savunma makamının NSU’nun cinayet silahı 83‘ün teslimatında izlenilen yola dair alternatif kurguyla ilgili diğer tanıkların dinlenilmesine ilişkin dilekçelerin reddedildiğini bildirir. ’nin savunma makamının kimi avukatları da bu dilekçeye dahil olmuşlardı. Dilekçelerinin reddedilmesi üzerine Wohlleben’in savunma makamı hakimlerin reddini talep eden dilekçeyi yüksek sesle okur.

Plana göre başlama saati 11’dir; 11:14’te mahkeme heyeti salona girer ve hakim Götzl duruşmayı başlatır. Kişilerin tespitinin ardından Götzl: „ Sayın Avukat Heer, görüş bildirmek istiyordunuz?“ Zschäpe’nin savunma avukatı Heer: „Lickleder Bey ve ben Wohlleben’in savunma makamının sunduğu dilekçelere katıldığımız gibi 406. gününde yine Wohlleben’in savunma makamının verdiği yanıtlar ile tanık Hubeny’nin dinlenilmesi ile ilgili diğer dilekçeye de katılıyoruz; aynı şekilde mahkeme başkanının sorusu üzerine yapılan tüm açıklamalara katılıyoruz. Ayrıca 408. Duruşma gününde yapılan itiraza katıldığımız gibi ’nın görüşüne verilen yanıta da katılıyoruz. Götzl: „O halde duruşmaya ara verilecektir; saat 12:30’da devam edeceğiz.”

Saat 12:44’te devam edilir. Götzl kararı ilan eder:
I. Mahkeme heyetinin 30.01.2018 tarihli kararı, Heer ve Lickleder adlı avukatların 01.02.2018’de katıldıklarını bildirdikleri açıklamalar dikkate alındığında uygundur.
II. Mahkeme heyetinin 30.01.2018 tarihli kararına yapılan itirazlar bağlamındaki dilekçeler kurumun bunu açıklığa kavuşturma zorunluluğu bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirilmeyecektir; bu dilekçelerde Jug ve adlı tanıkların 1. Jug Puskaric’in cinayet silahı Ceska 83’ü İsviçre’den temin etmesi, 2. Silahın Sven Rosemann aracılığıyla Mundlos ve ’a teslim edilmesi ya da silahın bu kişilerce Sven Rosemann’dan alınmasıyla ilgili olarak olayların kanıtlanması için dinlenilmeleri talep edilmektedir.
III. Olaylar Puskaric ve Rosemann adlı sanıklar tarafından silahla hiçbir alakası olmaksızın ele alındığı sürece I. maddede eleştiriye hedef olan karar, gerekçesiyle birlikte geçerliliğini koruyacaktır.
IV. II. ve III. maddelerde eleştiriye hedef olan karar gerekçesiyle birlikte uygundur ve burada herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Wohlleben’in savunma avukatı : „Savunma makamı söz konusu nüshaların dağıtılması ve bunları kendi içimizde görüşmemiz için bir saatliğine ara verilmesini talep etmektedir.” Heer: „Ben ve Lickleder Bey her iki dilekçeye de katılıyoruz.“ Götzl: „O zaman saat 14’e değin ara veriyoruz.“
Saat 14:02’de devam edilir. Wohlleben’in savunma makamı bir ret dilekçesinin hazırlanması için en azından saat 15:30’a değin ara verilmesini talep eder. Götzl: „O zaman saat 15:30’a değin ara veriyoruz.“
15:34’te devam edilir. Wohlleben’in savunma avukatı Klemke, Wohlleben’nin mahkeme heyetinin tamamının reddini talep eden dilekçeyi yüksek sesle okur.
Götzl: „O halde ara verilecek ve 6 Şubat 2018, Salı günü, saat 09:30’da devam edilecektir. Duruşma saat 15:45’te sona erer.

Tutanağın tam versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

NSU-Nebenklage blogunun yorumu için: https://www.nsu-nebenklage.de/tr/2018/02/02/01-02-2018/