97. Duruşma Tutanağı – Duruşma Tarihi: 25 Mart 2014

0


Bugünkü duruşmada bir kez daha Max-Florian Bu.’nun polisteki ifadesi mevzu bahis oldu. Üçlünün Ocak 1998 tarihinde kayıplara karışmasının ardından onlara kalacak yer sağlanması konusunda ne kadar çok kişinin bu meseleye dahil olduğu açıklık kazandı. Onlarla diyaloğ içinde olan sadece tanığın o zamanlarki kız arkadaşı Mandy St. değildi; aksine Fi. kardeşler, Thomas Starke ve daha erken dönemlerde onların önemli bir destekçisi halini alan sanık André E de bu kişilerdendi.

Tanıklar:
Ralf Be. (BKA (Federal Kriminal Dairesi), Max-Florian Bu.’nun sorgulamaları)
Matthias Hu. (Frühlingsstr. 26 numaradaki posta kutusundan Kasım 2011 tarihinde alınan şeyler)
Wilma (Frühlingsstr. 26 numaradaki posta kutusundan Kasım 2011 tarihinde alınan şeyler)
Christian Vi. (BKA, Max-Florian Bu.’nun sorgulamalarının devamı)

Duruşma gününe saat 09:47’de başlanır. İlk tanık, Max-Florian Bu.’nun 29.11., 02.12. ve 21.12.2011 tarihlerinde sorgulanışı hakkında bilgi verecek olan KHK (Suçla mücadele başkomiseri) Be.‚dir. Be. 29 Kasım tarihiyle başlar ve önce aynı gün Bu. ile Chemnitz’de Limbacher Straße 96 numarayı gözden geçirdiklerini söyler. Bu. sözkonusu bu daire ile üçlüye ilk kez gizlenebilecekleri bir yer sağlamıştır. Bu. binada bu daireye ait olan pencereyi göstermiştir. Daha sonra Bu.’nun bunlar diye tanımladığı üçlünün daha sonra oturdukları daireyi aramak üzere Fritz-Heckert Bölgesi’ne gitmişlerdir. Birçok sokağı dolaşmışlardır; ancak yapılarda pek çok değişiklik olmuştur, binalar restore edilmiş, sıra sıra dizili olan binalar yıkılmış, oluşan boşlukların yerine müstakil evler yapılmıştır; bu nedenle Bu.’nun binayı ayırt etmesi zor olmuştur. Wolgograder Allee sokağındaki çukuru ve bir parça ormanı anımsamış; fakat binanın kendisini çıkaramamıştır.

Daha sonra LKA‚daki sorgulama Dresden’de yapılmıştır. Be. temaların çeşitliliğinden hareketle bir metot izlemek istemektedir. Genelde meseleleri somut bir biçimde tanımlamak söz konusu olmuştur. İlk nokta Mandy St. ve sağladığı destek olabilir. Bu., St.’nin sağlık sigortası kartını Zschäpe’nin kadın doktoruna gidebilmesi için sadece bir kereliğine vermiş olduğundan yola çıkmıştır. Ayrıca başka belgelerin de verilebileceği üzerine konuşulduğunu, ancak optik farklar büyük olduğu ve St. sağcı camiada tanınan biri olduğu için bunun başarısızlıkla sonuçlandığını zannetmektedir. André E. hakkında ise Bu. onunla St. aracılığıyla 1997’nin sonu 1998’in başında tanışmış olduğunu söylemiştir; o zamanlar Johanngeorgenstadt’ta ikamet etmiş, fakat Chemnitz’de de geceleyebilmiştir. Bu. E. ile olan son kişisel diyaloğunun tarihini 1999 yılı olarak belirtmiştir. Bu., üçlü onun dairesinde kalırken E.’nin onu ve üçlüyü yaklaşık üç kez ziyaret ettiğini söylemiştir. Bir keresinde E.’nin nüfus cüzdanının kullanılmasına izin verip vermediği sorusu gündeme gelmiştir; fakat sonra bu ihtimal dışı bırakılmıştır. Nedenini ise bilmemektedir. Böhnhardt ve Mundlos, Bu.’ya ve E.’ye minnettar olmaları gerektiğini dile getirmişlerdir; fakat Bu. bunu bir türlü anlayamamıştır. Bu., Böhnhardt ve Mundlos ile yapılan tüm telefon görüşmelerinde E.’nin konuşmanın temasını oluşturduğunu beyan etmiştir. Üçlü aracılığıyla E.’nin hakkında çocukları olduğu ve çatı kaplamacısı olarak çalıştığı gibi bilgiler almıştır Bu. Mundlos’dan E.’nin dövme yaptırdığını öğrenmiştir: “Die Jew Die” Ayrıca Bu., E. üçlüyü sıkça ziyaret ettiği için onun yakınlarda bir yerde oturduğundan yola çıkmıştır. E. Bu’yu çok uzun bir zaman sonra 2011 senesinde yeniden aramıştır. Bu., E.’nin onun hakkında, örneğin Bu.’nun çocukları olduğu ve Dresden’de oturduğu gibi sadece üçlüden alabileceği bilgiler olduğuna çok şaşırmıştır. Bu. aranıldığı telefon numarasını E.’ye vermiş olduğunu da hatırlamamaktadır; muhtemelen bu numarayı E.’ye veren üçlüdür.

Üçlü içerisinde söz sahibi olan kimdi sorusuna Bu., Böhnhardt’ın daha otoriter olduğunu; Mundlos’u konuşmalarında durdurduğunu ya da sözcükleri ağzından aldığını söyler. Fakat üçlüden kendini geriye çeken olmamıştır. Üçlünün kayıplara karıştığından o zamanlar haberi olan kişiler olarak Armin ve Gunnar kardeşlerin isimlerini vermiştir; bunlar şiddete meyiili Skinhead’lerdir; Bu. onları sadece lakapları “Klonlanmışlar” ile tanımıştır. Bu. ve St.’nin ayrılma nedenleri Armin olmuştur. Bu. ikisini öpüşürken yakalamış ve onlara fena halde çıkışmıştır. Normalde Armin’in Bu.’yu dövmesi beklenecekken Armin ondan özür dilemiştir; bu yüzden de Bu. üçlünün onda kaldığını Armin’in bildiği sonucunu çıkarmıştır. Daha sonra Frühlingsstraße’de yangın enkazında el konan objeler mevzu bahis olur: Commerzbank’da Bu.’nun kimlik bilgileriyle açılan hesaba dair belge, 2008 tarihli bir servis kartı, daha doğrusu bir bankamatik kartı. Bu. 2009 yılında Dresden’de bu belgeleri üçlüye teslim etmiştir. Bunun dışında bir hesap dekontu ile üzerinde Bu.’nun 2000 yılına değin ikamet ettiği Schmiedeberger Straße adresinin ve bir PIN numarasının yazılı olduğu bir belge konu edilir. Bu. bir ziyareti esnasında bunları üçlüye teslim etmiş olsa gerektir. Aynı şekilde 2000 senesinin ilk baharına ait maaş bordroları konu edilir ki Bu. bordroların teslimini somut olarak hatırlayamamaktadır. Üçlü bu belgeleri yeni bir daire kiralamak için kullanmış olmalıdır. En sonunda ise üçlünün Chemnitz’de olduğunu bilen kişiler konu edilir. “Dackel”, lakaplı kişi bir kişi vardır ki Bu., bu kişinin Jan We. olduğu düşüncesinden hareket etmiştir. Fakat daha sonra bu düşüncenin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Mundlos bir keresinde “Dackel” ismine değinmiştir; onu ziyaret ettiğini, ancak „Dackel“ sağcı camiada çok tanınan biri olduğunu için onda kalmalarının uygun olmadığını söylemiştir.

Be., tutanağa ilişkin, Bu. ifade verirken aynı anda anlamına yakın yazdıklarını, önemli bölümlerde iseyazdıklarını Bu.’ya yüksek sesle okuyup söylediği şeyleri yansıtıp yansıtmadığını sormuşlardır. Ve Bu. sorgulama metnini yoğun bir şekilde okumuş ve kendini daha açık ifade etmek istediği yerlerde kendi eliyle not düşmüştür. Bu. onlarla kesin bir biçimde işbirliği yapmış, ayrıntıları hatırlamaya çalışmıştır; fakat kısmen bunu başaramamıştır. Bu., işe yarayacak belgeler bulmak için evindeki evrakları gözden geçirerek çabaladığını açıkça göstermiştir. Bu tavrını bir sonraki sorgulamada da sürdürmüştür.

Götzl hatırlatmalara geçer. Bu. ifadesinde sağlık sigortası kartına ilişkin Beate’nin gerçekten de ağır hasta olmadığını, kadın doktoruna gitmiş olduğunu zannettiğini ve hatırladığı kadarıyla da bunun sadece bir kez yaşandığını belirtmiştir; bundan da çok emin değildir . Be., Bu.’nun ne zaman kendinden emin olduğuna ve ne zaman emin olmadığına çok önem verdiklerini söyler. Götzl, belgelerin St. aracılığıyla temin edilmesinin St.’nin „polis tarafından“ tanınan biri olması ve Mandy’in fazlasıyla “histerik” olması nedeniyle sonuçsuz kaldığını hatırlatır. Be., Bu.’nun sorgulamada değindiği, üzerinde kendisini, St. ve André E. ile birlikte bir Skin konserinde gösteren fotoğrafını bulamadığı Bu.’nun bir sonraki sorgulamasında ortaya çıkmıştır, der. Be. bir soru üzerine Bu.’nun Zschäpe ve Böhnhardt’ın bir çift olduklarından yola çıktığını söyler. Yine de üçü de aynı oda da yatmışlardır. Bu.’nun ikisi arasında hiçbir zaman özel bir şeyler gözlemlemediğine dair ifadesi hatırlatıldığında Be. bunu doğrular. Bu.’ya herhangi bir baskı uygulanmış mıdır sorusuna Bu., hayır yanıtını vermiştir; Bu. aynı şekilde para alıp almadığı sorusuna da hayır yanıtını vermiştir. Bu., Armin’in en azından üçünün onda kaldığını bildiğinden yola çıktığını söylediği ifadesini, daha sonra ki ifadelerinde daha net bir biçimde anlatmıştır. Bu., Armin ‚le ve St. yüzünden olan tartışmayla ilgili olarak ifadesinde Armin’in üçünün onda kaldığını bildiğini ve onun yüzünden Bu.’nun üçlüyü dışarı atmasını istemediğine inandığını söylemiştir. Götzl ikisine “die Geklonten” ve “Kicke ve Kacke” [fonetik olarak]isimlerinin verildiği ve onların Heckert Bölgesi’nin en büyük bloğu olan “Stadtmauer”da oturdukları hatırlatmasında bulunur. Götzl hatırlatmada bulunmaya devam eder: Üçlüden herhangi birinin bir kez olsun ayrı oturup oturmadığı sorusuna Bu., hayır yanıtını vermiştir; üçü de onun oturma odasında kalmışlar, bu da herhangi bir soruna yol açmamıştır. Beate bazen sigara içmeye onun odasına gelmiştir; onun odasında bilgisayar vardır; bu bilgisayar da oradaki herkes tarafından kullanılmıştır . Be. bunu doğrular. Götzl, Bu.’nun, St.’nin üçlüyle olan ilişkisine dair bir şey söyleyemeyeceğini belirttiğini hatırlatır. Bu., üçlünün nereden geldiğini Mandy’i mi söylemiştir, artık bilmediğini söylemiştir; üçlünün ona zaman içerisinde Thüringen’den geldiğini anlattığını sanmaktadır. Bu., “Enno” hakkında onun “Eski bir Skinhead” ve St.’nin eski erkek arkadaşı olduğunu söylemiştir. Be. onu teşhis etmeye çalıştıklarını, fakat Bu.’nun başka bir bilgi veremediğini söyler. Götzl, “Enno”nun Bu.’dan birkaç yaş daha büyük olduğunu ve Bu.’nun lakaptan yola çıkarak ona Enrico ön ismini verdiğini; onun Chemnitz’den geldiğini ve ayrılmalarından sonra ne onunla ne de St. ile herhangi bir şekilde ilişkisinin olmasını istediğini yüksek sesle okur. Götzl, Bu.’nun ifadesine göre Bu., André E. ile tanıştığında onun Johanngeorgenstadt’ta oturduğu, ama kız arkadaşı ’da kalabildiğini söyler. Be. bunu doğrular. Mundlos için Bu.’nun adına düzenlenecek olan pasaportun başvuru dilekçesinin Temmuz 1988 yılına ait olduğunu ve Bu.’nun belki söz konusu zaman diliminde yanılmış olabileceğini ve Budapeşte’deki toplantıdan yola çıkmış olabileceğini söylediğini doğrular. Be. bunu incelediklerini ve 13. Şubat tarihiyle ilişkilendirdiklerini, Bu.’nun da bunu doğruladığını söyler. Götzl, Bu.’nun Budapeşte’den emin olduğunu, üçlünün daha sonra onda oturduğunu söylediğini hatırlatır. Daniela T. ile biraraya geldiklerinde üçünün evden çıkması için onları sıkıştırdığını da hatırlamaktadır. Daniela T.’nin annesi ona Dresden’deki daireyi temin etmiştir. Sonra sivil hizmetini yapmaya başlamıştır. Ardından da üçlü taşınmak zorunda kalmıştır; aksi durumda Bu. T.’yi bu denli iyi tanıyamaz ve T. ile sağlam bir ilişki kuramazdı . Üçlünün onun dairesinde önce tek başına kaldıkları, sonra ise onunla birlikte oturdukları kesin olarak doğrudur.

Be., Bu.’nun, E.’nin üçlünün kayıplara karıştığından haberi olduğundan emin olduğunu söyler. Fakat o, Mundlos’un sözünü ettiği cezai suçlar hakkında E. ile konuşmuş olduğunu kabul etmemiştir. Be., Bu.’nun ifadesinde E. ile pek çok konsere gittiğini, 1999 yılına değin birebir sonra ise temaslarının sadece telefonda devam ettiğini ve telefonda hiçbir zaman üçlü hakkında konuşmamış olduklarını belirttiğini doğrular. Bu., E.’nin dövme yaptırdığını Mundlos ile yaptığı bir telefon görüşmesinden öğrendiğini söylemiştir. Bu., E.’ye para teklif edilip edilmediğine dair bir şey bilmemektedir. Götzl bilgisayar mselesini sorar. Be., tabii ki videoların üzerinde nasıl çalıştıkları ya da üçlünün teknik bilgileri bağlamında sorular sorduklarını söyler. Bu., Mundlos’un bilgisayardan çok iyi derecede anladığını, sağcı müziği Jingle olarak yani muhtemelen bilgisayarı başlatırken çalan müzik olarak yerleştirdiğini, Mundlos’un muhtemelen videolar üzerinde nasıl çalışacağına dair bilgisinin de olduğunu söylemiştir. Ayrıca Bu., André E.’nin o zamanlar bu alanda bir bilgisi olmadığını düşünmektedir.

Ardından önce Frühlingsstraße’de el konulan banka kayıtları, maaş bordroları, sonra ise evin aranılması sırasında çekilen fotoğraflar ele alınır. Be., Bu.’nun André P.’de 2000 ya da 2001 yılında Heidelberg’de bir yılbaşı partisi yapıldığını saptadığını ve P.’nin o zamanlar Crimmitschau’daki sağcı camiada bulunduğunu ve kendisinin en az altı yıldan beri onunla diyaloğu olmadığını söylediğini doğrular. Götzl, Bu.’nun bir soru üzerine 27.11.11 tarihinde yapılan aramada, bir ziyarete gittiğinde Zwickau’da gecelediğini söylemiş olduğunu tahmin ettiğini; tam olarak hatırlayamadığını, sadece yanında sırt çantası ile uyku tulumunun olduğunu bölük pörçük hatırladığını söylediğine dikkat çeker. Be., bunu doğrular. Bir soru üzerine Be., Bu.’nun oğlunun doğum gününde üçlünün üzerinde gönderici adresi “Panzergeneralstraße” yazan küçük bir paket gönderdiğini belirttiğini söyler. Bu., paketin üçlüden geldiğini hemen anlamıştır; çünkü o zamanlar sık sık “Panzergeneral” isimli bir bilgisayar oyunu oynanmıştır. İçinde Karl isminin yer aldığı bir tulum ile üzerinde Karl Dall’ın karikatürünün olduğu bir kart vardır ki ki bu kart Bu.’yu çok kızdırmıştır. Götzl, pakette olan yeşil bir timsahtan söz eder. Be., daha sonraki bir telefon görüşmesinde Bu.’nun Mundlos’a başka herhangi bir paket istemediğini söylediğini belirtir.

Sonra 2 Aralık tarihindeki sorgulama ele alınır. Be., Bu.’nun 1 Aralık tarihinde meslektaşı Vi.’yi aradığını ve bazı başka evraklar bulduğunu, bunların üçlünün onda ne kadar süre ikamet ettiğini netleştirebileceğini söylediğini belirtir; Bu. babasının yan giderler bilançosu yüzünden bir mektubunu ve kız arkadaşı Daniela T.’nin bir fotoğrafını bulmuştur. Öncelikle kişilerin teşhis edilmesi söz konusu olmuştur. Bu. “Kicke ve Kacke”nin Armin ve Gunnar olduklarını düşünmüştür. Sonra ona Fi. soyadı ile birlikte pek çok resim göstermişlerdir ki resimlerdeki kişileri tek tek tanımıştır. Daha sonra ise ona, emniyette “Kicke ve Kacke” olarak tanınan R. adlı ikizleri göstermişlerdir ki Bu. onları tanımamıştır; burada bir karışıklığın olabileceğini doğrulamıştır. Bu.’ya St.’nin eski erkek arkadaşının “Enno” yani Enrico Ri. olup olmadığını sormuşlardır. Bu. söz konusu kişinin sağcı camiada büyük biri olduğunu söylemiştir; belki de hatta bir „efsane“ olduğunu söylemiştir; fakat resimlerden onu teşhis edememiştir. Sonra Bu.’ya bir arkadaşının 30. yaşını kutlama partisinden bir fotoğraf gösterilir; Bu. tarihi kesin olarak belirleyebilmiştir: “27.10.98”. Ve fotoğrafta T. ile ilişkisi olduğunu görebilmiş ve Limbacher Straße’den de çoktan taşınmış olduğunu hatırlamıştır. Babasının mektubunda ise 1998 yılının Mart ila Ekim ayları arasında sayaçta okunan sıcak ve soğuk su tüketiminin bir önceki yılla karşılaştırıldığında fahiş oranda artmış olduğu dile getirilmiştir. Bu. babasına bir arkadaşının onda kaldığını anlatmıştır. Üçlüyle tahmininden daha fazla birlikte oturmuştur. Babası faturayı ödemiş ve Bu. babasının faillerin masraflarını üstlenmiş olmasını inanılmaz bir şey olarak yorumlamıştır. Buradan da parayı üçlüden geri istemediği sonucuna varılabilir.

Sonra kira söz konusu olmuştur. Tek başına kaldıklarında üçlü kirayı kendi ödemiş; fakat Bu. da onların yanına taşınınca muhtemelen kirayı paylaşmışlardır. Alışverişe kendileri gitmişlerdir; onun da eve bir şeyler getirdiği olmuştur; kendileri yemek yapmışlardır; en azından Zschäpe yapmıştır. Bu., Sandra W. ile biraraya geldiğinde, 2000 senesinde Radebeul’a taşınmış, fakat ikamet adresi Schmiedeberger Straße olarak kalmıştır. Öncesinde yeni bir nüfus cüzdanı için dilekçe vermiştir. Schmiedeberger Straße’de oturduğu dönemde iki Uwe’nin de onu ziyaret ettiğini ve yeni bir daire kiralayabilmek için ondan maaş bordrosunu talep ettiklerini düşünmektedir. Bu. her seferinde öncelikle Mundlos’la yapılan bir konuşmayı hatırlayabilmiştir; bu konuşmada Mundlos şöyle demiştir: “Sen her zaman için bu evrakları senden çaldığımızı iddia edebilirsin.“. Bu yüzden de ikamet yerini Radebeul olarak göstermeye cesaret edememiştir; böylece nüfus dairesinin olası sorularından kaçınmak istemiştir. Saat 11:26’ya değin ara verilir.

Sonra Be., Bu.’nun kendisine gösterilen fotoğraflardan Thomas Starke’yi çıkarabildiğini söyler. Ayrıca Bu., imza atarken hep “Max-Florian” ön ismiyle imza atmadığını, sivil hizmetini yaptığı dönemde sadece Max ön ismiyle imzaladığını belirtmiş ve kimliğini de beraberinde getirmiştir.. Bunun dışında Bu. Fransa’daki bir taş yontmacılığı okulundan bir meslektaşını düğün için ziyaret ettiğine ve oraya bir karavanla gittiğine dikkat çeker; bilgisayarında fotoğraflar olduğundan ve herhangi bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için hatırlatmada bulunmak istemiştir Be., Bu.’nun bir soru üzerine başkaları için karavan kiralamadığını söylediğini belirtir. Götzl, Bu.’dan Armin ve Gunnar’ı tarif etmesi istendiğinde ikisinin de dazlak olduğunu söylediğini hatırlatır; Gunnar daha zayıf ve daha uzun olanıdır; aralarında iki üç yaş farkı vardır; “gerçek Skinheads”lerdir ve paraşütçü çizmeleri ile savaş pilotu ceketine benzer ceket giymişlerdir. Be. bunu doğrular. Armin ve Gunnar’ın konserlerin daimi müşterisi olduğunu ve bu nedenle de E. ve St. ile diyaloglarının olabileceğini de doğrular. Be., Bu.’nun resimlerde ile Achim Armin Fi.’yi tanıdığı hatırlatmasını da doğrular. Be., Bu.’nun kendi resmi ile Daniela T.’nin resmi ona gösterildiğinde, T. ile geceleyin saatlerce parkta olduğunu, bu ilk buluşmada üçlü hâlâ onun evinde oturduğu için eve gidemediklerini söylediğine dair olan hatırlatmayı doğrular. Üçlünün yaza değin onda oturmuş olması gerekir. Götzl, Bu.’nun sivil hizmet kimliğindeki imzasına ilişkin, imzayı Mundlos için “Max” ismiyle atmış olabileceğini söylediğini hatırlatır. Götzl bir kış kapmpından söz eder. Be., Bu.’nun sağcı camiadan vedalaştığını söyler. Bu “Heimattreuen Jugend”in [Vatana Sadık Alman Gençliği (HDJ) = 2009 yılında yasaklanmış olan bir Neonazi Organizasyonu] 2001 senesinin yılbaşında düzenlediği bir kış kampıdır . Bu.’nun sorgu esnasındaki davranışına ilişkin Be., daha önceki sorgulamalarda konu edilen meselelerin açıklığa kavuşması ve imza atma örneğinde olduğu gibi kendi yararına sonuç almak için tanığın kendiliğinden kimi ipuçları ve delil oluşturabilecek şeyler getirdiğini söyler. Bu. onlarla işbirliğine gitmiştir.

Sonra 21 Aralık tarihindeki sorgulamaya geçilir. Be., Bu.’ya Mandy St.’nin sorgulandığını ve Bu.’nun dairesinde üçlüye ikamet sağlanması konusunda anlatılan şeylerde farklılıklar olduğunun açıklandığını belirtir. Herhangi bir izahatta bulunmadan ona hatasını düzeltme fırsatı vermişlerdir. Bu. benim için durum şuydu, der; o Macaristan’dan döndüğünde üçlü çoktan dairesine yerlemiştir; çünkü St.’nin elinde ikinci bir anahtar vardır. Sonra ona Mandy St.’nin ifadesine göre Armin Fi.’nin ortaya çıktığı ve üçlüye kalacak yer sağlamak istediği hatırlatmasında bulunmuşlardır. St., Bu.’ya sormadan üçlüyü onun evine getirebilemeceğini düşünememektedir. Bu. ise Macaristan’dayken cep telefonu kapalı olduğu için ulaşılamaz olduğunu söylemiştir. Sonra St. ile hemen buluşmuştur; üçlü ise çoktan onun dairesine yerleşmiştir. Bu. Armin ile bir konuşma yapıldığına dair bir şey hatırlamamaktadır. Ayrıca Bu.’ya St.’nin ifadesinde kendisine ve Bu.’ya kimlik belgelerinin nüfus dairesinden alınması görevinin verildiğini söylediği hatılatılmıştır. Bu. birini oraya götürmüş olduğunu ihtimal dışında bırakamayacağını fakat kendi belgesi alındığında orada olmadığını kesin bir şekilde söyleyebileceğini belirtmiştir. Bu. bir pasaporttan söz etmiştir; nüfus cüzdanına ilişkin bir şey hatırlamamaktadır. Belgenin teslim alındığı Ekim 1998 tarihi ona hatırlatıldığında da Bu., bu belgenin teslim alınmasıyla hiçbir ilgisinin olmadığından emin olduğunu; çünkü o tarihte St.’den uzun bir süredir ayrı olduğunu söylemiştir.

Bu. hiç ateşli bir silaha sahip olmuş mudur ya da yanında bulundurmuş mudur, sorusuna hayır yanıtını verir. Bu.’ya St.’nin ifadesinde şunları beyan ettiği hatırlatılır: St. Bu. onun dairesinden kendi eşyalarını alırken pantalonunun üst kısmında bir tabanca olduğunu ve “İhanet edenlere neler yapıldığını biliyorsun.” dediğini söylemiştir. Sorgulama esnasında Bu. buna şiddetle karşı çıkar. Buluşmaları çok duygu yüklü geçmiştir, fakat kavgasızdır. Bir sonraki sorgulamada ise Bu. ifadesini tekrar gözden geçirmiştir. St. ve Armin Fi.’nin öpüşmelerine ilişkin Bu., olayın yazın bir birahanenin bilardo salonunda olduğunu; çünkü onun daha sonra açık pencereden dışarıya atladığını söyler. Mundlos bir keresinde bir konuşmada Armin Fi.’nin üçlüyü Limbacher Straße’deki dairede ziyaret ettiğini; ayrıca Fritz-Heckert Bölgesi’ndeki yeni daireye geldiğini de anlatmıştır. Bu. bir radyo tarayıcısı (Funkscanner) gördüğünü doğrular. Böhnhardt bu aletle meşgul olmuş; fakat Bu. oradayken alet çalıştırılmamıştır. Daireye gelirken cep telefonlarının pilini çıkarmaları gerektiğine ilişkin de bir direktif vardır. Maaş bordrolarına ilişkin her iki Uwe de Chemnitz’de saklanacak bir yer bulduklarından pek çok kişinin haberi olduğunu bu nedenle buradan ayrılmaları gerektiğini söylemiştir. Üstelik St. bu nedenle histerik bir hal almıştır. Sonra Chemnitz’de camianın „Backstreet Noise“ adlı bir dükkanından olan Hendrik La. konu edilmiştir; çünkü Bu. bu kişinin „“ olduğundan yola çıkmıştır; bir keresinde 1998 ya da 1999 yılında ondan bir CD almıştır. Mundlos ona „Simpsons”ların taklit edildiği üzerinde “The Skinsons” yazan bir tişört hediye etmiştir; bu tişört “Dackel” için tasarlanmıştır. Bu tişörtlerin satışını La. üstlenmiş ve satıştan elde edilen gelirin bir kısmı üçlüye aktarılmıştır.

Bir diğer nokta ise Bu.’nun daha önce cinayetlerin işlendiği yerlerde bulunup bulunmadığıdır. Bu. Nürnberg yakınlarında bir karavan kiraladığını ve onunla arkadaşının düğününe gittiğini söyler. Sonra bir keresinde kayınpederinin taşınmasına yardımcı olmak üzere ’da bulunduğunu ve bir arkadaşıyla liman turu yaptığını söyler. Be., sanırım Bu. diğer kentlere hiç gitmemiş olduğunu söyledi, der. Neden bu kentlerin seçilmiş olduğuna dair soruya Bu.’nun herhangi bir yanıtı olmamıştır, üçlüyle bu kentler hakkında da hiç konuşulmamıştır. Sonra Götzl sorgulamadaki ifadeden bir hatırlatmada bulunur; Bu.’ya göre Armin de onlarla birlikte Macaristan’da bulunmuştur; fakat artık tam olarak bilmemektedir. St.’nin Bu.’nun yedek anahtarının kendisinde bulunmadığını beyan ettiğine ilişkin hatırlatmaya Bu.; onun yedek anahtarının St.’de olduğunu söyler. Be., Bu.’nun bundan emin olduğunu söyler. Be., St.’nin bu zaman zarfında polisle ilgili bir sorunu olup olmadığından Bu.’nun haberdar olmadığını beyan ettiğini söyler. St.’nün üçlü ile ne kadar sık diyaloğu olduğuna ilişkin Bu. tahminde bulunmuştur: Onun yanındayken yaklaşık olarak dört kez. Ve o yanlarında yokken St.’nin bir kez Zschäpe’nin saçını kestiğini bildiğini söyler. Götzl, Mandy’nin Limbacher Straße’deki iş yerinin, daireden bir otobüs durağı uzaklıkta olduğunu hatırlatır. St.’nin üçlü ile olan ilişkisine dair Bu. ifadesinde, St.’nin belki Beate ile diyaloğunun daha yakın olduğunun söylenebileceğini beyan etmiştir. Götzl, Bu.’nun ifadesinde hepsinin birarada sigara içtiğini ve Mandy’nin hem onunla hem de diğerleriyle uzun uzun konuşmalar yaptığını söylediğini hatırlatır. Be., bir zarın yapımına ilişkin Bu.’nun “Pogromly” oyununun binalarının söz konusu olduğunu ve St.’nin de oyundan haberi olması gerektiğini belirttiğini söyler. Bu, dış dünyaya açılması tabu olan bir konuydu. Götzl, Mandy’in oyunda mevzu bahis olan meseleyi çoktan bildiği ve üçlünün dünya görüşünü de tanıdığı hatırlatmasında bulunur. Be. hatırlatmayı doğrular. St.’nin sorgulamasında sözünü ettiği sahte nüfus cüzdanları hakkında ise Bu. bir şey bilmemektedir.

Götzl, Bu.’nun Mandy St. ile ayrılmasına ilişkin Zschäpe’ye dert yandığını söylediği hatırlatmasında bulunur. Mandy gecenin bir vakti gelmiş ve deli gibi kapıyı çalmıştır. Bu. ile konuşmak istemiş, fakat Beate onunla bir saat kadar konuşmuştur. Ayrıca Götzl, Bu.’nun ifadesine göre Armin’in Mandy sadık mı diye test etmek istediğini söylediğini hatırlatır. Be. bunu doğrular. Götzl, herşeyin çok duygu yüklü olduğunu, fakat herhangi bir tehdidin ve kavganın olmadığının söylendiğini hatırlatır. Ancak üçlü, Bu.’nun onları daireden atmasından korkmuşlardır. Mandy ondan özür dilemiş, bunun sadece bir hata olduğunu söylemiştir. Be. bunu doğrular. Sonra Götzl, üçlünün Bu.’ya 2000 senesinde, onların hâlâ Chemnitz’de oturduğunu pek çok kişinin bildiğini ve bu nedenle gitmeleri gerektiğini söylediklerini hatırlatır. Mandy, Bu.’ya güvenebileceklerini, Bu.’nun babasının “solcu bir kene” olduğunu söylemiştir. Sonra üçlüye maaş bordrosunu verilmiştir. Götzl, Bu.’nun St. ile kışın başında tanıştığını söylediğini hatırlatır. St., 1997 senesinde onun firmasında yapılan Noel kutlamasına gelmiştir. Be., St.’nin bir Aziz Nikolas hediyesinden söz ettiğini söyler. Bu.’nun bir hediyesidir bu. Nikolaus’un ayağında paraşütçü çizmeleri vardır, başında defneden bir taç göğsünde de 88 sayısı yazılıdır. Burada 88 adlı grup söz konusudur. St.’nin 1998 Paskalya bayramını Bu. ile birlikte Bu.’nun ailesinde geçirmiş olmaları da mümkündür; bunu ailesine soracaktır. Be. bu hatırlatmayı doğrular. Be., Bu.’nun ifadesi hakkında “88liler”in sağcı camiadan bir Skinhead grubu olduğunu ve bu gruba “Enno”, Thomas Starke ve “Dackel“in dahil olduğunu söyler. Götzl ayrıca bir dosya hatırlatmasında bulunur. Be., Bu.’nun hiçbir zaman bu grubun bir üyesi olmadığını söyler. Götzl, Bu.’nun ifadesinde, 1997 sonu 1998 başı André E.’yi Johanngeorgenstadt’ta ziyaret etmiş olabileceklerini ve Maik E.’nin de orada olmasının mümkün olduğunu söylediğini hatırlatır. Götzl’ün sorusu üzerine Be., Bu.’nun sadece Armin ismini verdiğini, Gunnar’ın üçlüye olan diyaloğundan haberdar olmadığını söyler. Götzl, Bu.’nun üçlü Zwickau’da oturduğundan beri Fi.’nin ziyaretlerine ve Mandy’e ilişkin bir şey bilmediğini, Thomas Hi.’ye ilişkin ise Hi.’nin üçlü ile herhangi bir diyaloğunun olmadığını söyleyebileceğini belirttiğini hatırlatır. Be., üçlü için araç kiralayan kişilere dair bir bilgisi var mıdır, sorusuna Bu.’nun bu konuda herhangi bir beyanda bulunmayacağını belirttiğini söyler. Bu. üçlünün Thüringen’den geldiğini bilmektedir; onun hayat arkadaşı da oradan gelmektedir; bu Mundlos’un ilgisini çekmiştir . Götzl şu hatırlatmada bulunur: Mundlos, onu tanıyıp tanımadığını saptamak için onun hayat arkadaşının adını bilmek istemiştir; fakat sonra Saalfeld’den kimseyi tanımadığını söylemiştir. Be., Bu.’nun Chemnitz’den silahlara çok kolay ulaşabilecek birini tanıyıp tanımadığı sorusuna hayır yanıtını verir.

Sonra Zschäpe’nin savunma avukatı , „“Trio”“ kavramının Bu. tarafından kullanılıp kullanılmadığını sorar. Be., Bu.’nun aslında “üçlü”den söz ettiğini, “Trio” sözcüğünü ise onlar kullandığı için belki de en fazla iki kez kullandığını söyler. Sturm, bu bölümlerde soruların tekrar edilip edilmediğini, Bu.’nun bir ayrıma gidip gidemediğini sorar. Be., Bu. üçlüden söz ettiğinde buna dikkat etmeye çalıştıklarını; sonuçta Bu.’nun üçlüyü kastettiğini söyler. Sturm, Bu.’nun “Trio”nun cep telefonlarının pillerini çıkarma direktifi verdiğinden söz ettiğini, fakat tutanakta Böhnhardt’ın bunu rica ettiğinin yazılı olduğunu söyler. O zaman böyledir, der Be., demek ki yanlış hatırlamaktadır. Carsten S.’nin savunma avukatı Hösl, 24. ve 25.11.2011 tarihli sorgulamalarda, Bu’nun sağcı camiaya girişini nasıl ifade ettiğini sorar. Be., “sağcı Rock müziği” ile başladığını söyler. Bu. Chemnitz’de yenidir ve sağcı camiadan biri olmaya can atmaktadır. “Yoldaşlık” gibi sözcükler de kullanılmıştır; fakat Bu.’nun politik meselelerle ilgilendiğinden söz edilemez; bu meseleler Bu. için öncelik teşkil etmemiştir. ]Saat 13:37 ‚ye değin ara verilir.

Sonra Zwickau’da mektupların toplandığı merkezin Hu. ve Ko. adındaki çalışanları, Kasım 2011 tarihinde Frühlingsstraße 26/26a numaralı posta kutusundan aldıkları mektupların içeriği hakkında tanık olarak sorgulanır. Önce Hu. sorgulanır. Ho., 5.11.2011 gününün sabahı iki polis memurunun onların yanına, mektupların toplandığı merkeze geldiklerini; ona ve denetlemeden sorumlu meslektaşı Ko.’ya bu posta kutusunu teslim ettiklerini söyler. Posta kutusunda herhangi bir hasar yoktur. Kutuyu mektupları göndermek için açmışlardır. Üç ya da dört normal standartta mektuplardır; yani küçük formattadırlar; A4 değillerdir. Götzl, Hu.’nun sayıları ne denli iyi hatırladığını sorar. Hu.: “Az derecede.” Kutuda üç dört ya da beş mektup vardır; bu posta kutusu zaten pek az kullanılmaktadır. Cumartesi günü mektuplar bir işleme tabi tutulmadan Leipzig’e aktarılmaktadır. Sonra Ko.’nun sorgulamasına geçilir. Ko. cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 5:30’a doğru polisler posta kutusunu getirdiklerini söyler; kutuyu açmışlar içindekileri Leipzig’deki hafta sonu çalışan mektup toplama merkezine sevketmişlerdir. Posta kutusunun içinde muhtemelen dört beş adet kartpostal büyüklüğünde küçük mektuplar vardır. Mektuplar hasar görmemiştir; bu nedenle de gönderilmemeleri için bir gerekçe görmemişler ve mektupları diğer „normal mektup akışına“ dahil etmişlerdir. Götzl, onların mektuplara ayrıca bir şey yapıp yapmadıklarını sorar. Ko. hafta sonu olduğu için mektupların Zwickau’da değil de Leipzig’de damgalandığı yanıtını verir.
Sonra sorgulamaya BKA memuru Vi. ile devam edilir. (87. duruşma gününe bakınız.) Götzl, şimdi Max-Florian Bu.’nun 5.1. ve 14.3.12 tarihlerindeki sorgulamalarının ele alınacağını söyler. Vi. 5 Ocak günüyle başlamalıdır. Vi., sorgulamanın Karlsruhe’de BAW‚de yapıldığını söyler. Bu. avukatıyla gelmiştir; sorgulamaya onun dışında OSta Weiß ile KOK Ko. da katılmıştır. Bu. sakin ve duruma hakim biri izlenimi yaratmıştır ve önceki gibi işbirliğine gitmiştir. Bu.’ya en başında hakları bildirilmiş ve ona daha önceki sorgulamalarından hatırlatmalarda bulunulmuştur. . Bu. “üçlüden” söz etmiştir; “kadın“ olanından ve „diğerlerinden“. Bu. onların üçünü de sürekli bir bütün olarak gördüğünü, çünkü üçünün kendilerini bir bütün olarak gösterdiklerini ve bu bütünün içinden herhangi birini çıkaramayacağını söylemiştir. Bu. birkaç örnek tespit etmiştir. Mundlos ile telefonlaşmış, fakat Mundlos’un üçü adına konuştuğu duygusuna kapılmıştır . “Lise”den yani Zschäpe’den selam iletilmiştir. Bu sabah sözü edilen polis radyo tarayıcısı (Polizeifunkscanner) Böhnhardt tarafından kullanılmış; fakat üçü de tarayıcıdan elde edilen bilgilerle ilgilenmişlerdir. Bu. polisi dışarıda gördüğünde Böhnhardt korkutma amaçlı bir silahla odaya gelmiştir;diğerleri de onun gibi oldukça gerilmiştir. Zschäpe ona kuklanın asılma işinde direkt yer almadığını, fakat planlamasına katıldığını ve bu aksiyonun tümüyle arkasında durduğunu itiraf etmiştir. “Pogromly” oyununun yapımına ilişkin ise Bu., üçünün de fikir ürettiğini söylemiştir. Mundlos, sayfa düzenini bilgisayarda hazırlamıştır; fakat işi üçü birlikte tamamlamışlardır. Sonra oyun Bu.’ya orjinal haliyle sunulmuştur. Vi., Bu.’nun belki şoka girmediğini, fakat gördüğü şey karşısında çok şaşırdığını ve heyecanlandığını söyler. Bu. oyunu yeniden tanımıştır; on ila yirmi arası tamamlanmış oyundan konuşulduğunu, Mundlos’un oyunların bu camiada fevkalade satıldığını belirttiğini söylemiştir Fakat Bu. oyunun kaça satıldığını ya da satışının nasıl bir yol izlediğini söyleyememiştir.

Daha sonra ise birilerinin Bu.’nun „kafasına bir şeyler işlediği“, Böhnhardt’ın ona camiaya karşı ağzını sıkı tutması gerektiğini, poliste ise sadece adını vermesi gerektiğini söylemesi konu edilmiştir. Bu. burada cezai suçlardan söz edildiğinin temelde onun için belli bir şey olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde benzeri talimatlar Mandy St.’ye ve André E.’ye de verilmiştir. Bu., Fi. kardeşlerden birinin de ki Vi., bu kişinin Gunnar olduğunu sanmaktadır, üçlünün onda kaldığını bildiğini söylemiştir. O sözüm ona bu öpücük yüzünden özür dilemiş aynı anda da trio açısından her şeyin yolunda gidip gitmediğini sormuştur.. Bu. konuşmadan Fi.’nin de talimattan haberi olduğu sonucunu çıkarmıştır. Nüfus cüzdanının temin edilmesine ilişkin Bu. ona Gunnar Fi.’nin de kimliğini vermeye hazır olduğunun söylendiğini belirtmiştir.. Bu durum Bu. için bir motivasyon olmuştur; ayrıca Mundlos’un pasaportun sadece polisin kontrol yapması durumunda kullanacağını söylemiş olması Bu.’yu yatıştırmıştır. Zschäpe’nin rolüne ilişkin Bu., kendi bakış açısından hareketle Zschäpe’nin “sevgili farecik” rolü değil de eşit bir konumu olduğunu söylemiştir. Bu., gruptaki herkesin eşit olduğu izlenimine kapılmıştır. Sonra Altchemnitzer Straße’deki bir daireye ve Carsten Ri.’ye geçmişlerdir. (95. duruşma gününe bakınız.) Binanın resimleri gösterilir; fakat Bu. ne bina hakkında ne de Pi. şahsı hakkında bir şey söyleyebilir. Bir başka soruda Bu.’ya bayan St. ile Chemnitz nüfus dairesine gidip gitmediği sorulur; Bu. evet yanıtını verir; fakat bunun asıl sebebinin ne olduğunu tam olarak bilmediğini söyler. , er wisse aber nicht genau, welchen Hintergrund das hatte. St. firmanın arabasıyla oraya gidildiğini beyan etmiştir; Bu. bunu muhtemel bir şey olarak görse de bundan haberdar olmamıştır.

St.’nin silahla tehdit edilmesine ilişkin Bu. önceden bunun uydurma olduğunu söylemiştir; sonra Bu. onu, yani Vi.’yi, 22 Aralık tarihinde aramış ve bir gün önce karısıyla konuştuğunu ve bunun üzerine yaşanılan şeyin öyle olduğunu hatırladığını söylemiştir. Sonra Bu. durumu öyle tarif etmiştir: St.’den eşyalarını almak istemiştir ve üçlü ile ayrılık hakkında konuşmuştur. Oraya gitmekten biraz korkmuştur. Mundlos ve Böhnhardt ona eşyaları almayı teklif etmişlerdir. Bu., bunu reddetmiştir ve yanına bir tabanca alıp oraya gitmiştir; sadece bir çatışma olabileceğinden korktuğu için böyle yapmıştır. Fakat hiçbir şey olmamıştır. Dışarı çıkarken de belindeki tabancayı göstermiş ve „ihanet“ edenlerle ilgili bir cümle söylemiştir. St. onu mutlak surette ciddiye almamış, ona saçmaladığını söylemiş ve onu evden dışarı atmıştır. Bu, her iki Uwe’ye de bunları anlatmıştır; onlar da buna gülmüşlerdir. Zschäpe’nin de bundan haberi olmuştur. Ancak ona bir tabancayla oraya gittiği konusunda bir bilgi verilmemiştir ve o şöyle demiştir: ”Şimdi orada ne yapıyordur?“ Bu tasvirden sonra Bu.’ya silahın korkutma amaçlı bir silah olduğunu nereden bildiği sorulmuştur. Bu. gazlı ile korkutma amaçlı olanı arasında bir fark olduğunu söyleyip bunu mermide göstermiştir. Sonra ona Trio’nun silahları sorulmuştur. Heckert Bölgesi’ndeki dairede yeşile çalan daha büyük bir silah görmüştür. Bir soru üzerine Mundlos bunun atış yeteneği olmayan sonradan yapılma bir silah olduğunu söylemiştir. Daha sonra bir takım silahların resimleri gösterilmiştir ve Bu. sürekli bunların o tabanca olmadığını, söz konusu tabancanın gri krom bir rengi olduğunu söylemiştir.

Sonra Bu.’nun üçlünün ellerine nasıl para geçtiğine dair ifadeleri ele alınır. Vi., Bu.’nun hırsızlık ve Ebay dolandırıcılığı yaptıkları konusunda spekülasyonları olduğunu söyler. Ayrıca Bu. iki Uwe’den birinin bir keresinde şunu söylediğini belirtmiştir: “Para bulmamız lazım”. Banka soygunculuğu açıklığa kavuşturulması gereken bir meseledir; buna ilişkin ona hiçbir şey anlatmamışlardır; ayrıca böyle bir şeyi aklının ucundan dahi geçiremez . Ve sonra Nürnberg yakınlarındaki Firma HMC adına 2008 yılında kiralanan çatısı kaldırılabilir bir otobüs konu edilir. Bu. bir fiyat karşılaştırması yaptığını, bunun bir tatil yolculuğu için bulunabilecek en iyi indirimli fiyat olduğunu söylemiştir. Nürnberg’e ilişkin ise Bu., ailesinin orada Leipzig’ten Nürnberg’e taşınmış tanıdıklarının olduğunu söylemiştir. Onların bir aile armasını bulmuş, bu nedenle de oraya gitmiştir. Hamburg’da bulunuşuna ilişkin ise Bu. babasının hayat arkadaşının Hamburg’da oturduğunu, onun arkadaşı Alexander L. ile birlikte 2010’u 2011’e bağlayan kış mevsiminde taşınmalarına yardımcı olduğunu söylemiştir. Firmaya ait beyaz bir minibüsle oraya gitmiş ve geceyibabasının hayat arkadaşının evinde geçirmişlerdir. Ayrıca L. ile birlikte 1999 ya da 2000 yılında spontan bir şekilde Kiel, Laboe’ye gitmek üzere bir yolculuğa çıkmışlardır. Oradaki denizcilik müzesini ve bir denizaltıyı görmek istemişlerdir; sonra da Hamburg’a gidip bir liman turu yapmışlardır; orada gecelemeden geri dönmüşlerdir. Sonra da Böhnhardt ve Mundlos’un Dresden’deki son ziyaretleri konu edilir. 2010/2011 senelerinde Mundlos telefon açar; Commerzbank’da bulunan bir hesap numarası ve 50 Euro’nun ödenmesi meselesi söz konusudur. Bu. bunu yapmak istemediğini söylemiştir; karısı ve çocukları da oradadır; o bu camiadan ayrılmıştır; üstelik ailesini bu meseleye karıştırmak istemiyordur. Sonra sıra Dresden’deki ziyarete gelir. Radebeul’daki ziyareti Bu. zaman açısından somutlayabilmiştir; bu ziyaret 2005 senesinde değil aksine 2004 senesinde gerçekleşmiştir.

Götzl hatırlatmalara geçer. Götzl, üçü arasındaki farklılıkların ne olduğuna ilişkin soruya Bu.’nun, üçünün onun için sürekli bir olduğunu, onların hep birarada bulunduğunu ve nüfus cüzdanı meselesinde bile onları bir algıladını söylediğini belirtir. Bu sadece Mundlos için değil Zschäpe ve Böhnhardt için de önemli olmuştur. Onun fikrince Mundlos sürekli üçü adına konuşmuştur. Bu. Zschäpe ile sohbet etmek istediğinde de böyle olmuştur. Be. söz konusu sohbetin Zwickau’daki ziyaret ile ilgili olduğunu söyler. Götzl, Bu.’nun ifadesinde söylediği şeyleri hatırlatır: Üçlünün taşınması sonrası Mundlos ile yapılan telefon görüşmelerinde Böhnhardt da sürekli arka planda bulunmuştur. Tek tek aksiyonlar söz konusu olduğunda bile Bu. için üçünün bu aksiyonun arkasında birlikte durduğu açıktır. Sağcı camiada aktiflerken ihanete uğradıkları kukla meselesi ile bavuldaki bomba meselesi mevzu bahis olmuştur. Zschäpe bir keresinde bu konuda kukla aksiyonunun onun tarafından yürütülmediğini, kadın olarak bu aksiyonu yerine getirmeyeceğini düşündüğünü söylemiştir. Fakat bu aksiyona katıldığını ifade etmiş ve bu aksiyonun arkasında durduğunu itiraf etmiştir . Vi. bu hatırlatmayı doğrular. Vi., Bu.’nun “Kripo Live” (Cinayet Masası Live) adlı televizyon programından söz ettiğini, üçünün birlikte bu programı izlediklerini söylediğini sanmaktadır. . Götzl, Bu.’ya göre üçlü bu şekilde kendileri hakkında haber yapılmış mıdır, öğrenmeye çalışmışlardır, der. Götzl, üçlünün “Pogromly” oyunuyla gerçekten gurur duyduklarını, bu oyunun, geçmişte yaşanan trajediyi önemsizleştirmeye hizmet ettiğini ve Yahudileri gülünç duruma düşürmek istediğini hatırlatır. Vi.: “O böyle söyledi.” Götzl, özellikle Böhnhardt’ın Bu.’ya trionun varlığından kimseyi haberdar etmemesi talimatını verdiğini; ancak Böhnhardt’ın bu konuşmayı üçü adına yaptığının çok açık olduğunu; çünkü diğer ikisinin de o esnada bu mekanda bulunduğunu hatırlatır. Bu. polis memurları birden bire geldiğinde, üçlünün onda saklandıklarını düşündüklerini, onların davranışından anlamıştır. Üçü de polis tarafından aranıldıklarını anlatmışlardır. Vi. bu hatırlatmayı doğrular.

Bir soru üzerine Vi., sanıyorum der, Bu. Maik E.’nin de üçlünün onda gizlendiğini bildiğini söylemişti; fakat bunu bir üçüncü kişiden öğrenmiş olmalıydı. Götzl, burada Armin Fi.’nin de üçlüyü ziyaret ettiği yazılı der. Vi. ise az önce Gunnar’dan söz etmiştir. Vi.: “Hayır, öyleyse söz konusu kişi Armin.” Götzl, Bu.’nun Armin Fi. ile trionun onda saklandığı meselesini direkt konuştuğundan emin olduğunu ve Fi.’nin her seferinde yeniden sorular sorduğunu hatırlatır. Vi.: “Evet” Götzl, az önce Vi.’nin Gunnar’dan söz ettiği nüfus cüzdanı meselesine ilişkin burada aynı şekilde Gunnar’ın ya da Armin’in nüfus cü<danları ile onlara yardımcı oldukları yazılı, der. Vi. orada nasıl yazılıysa öyledir, der. Götzl, Bu.’nun St. ile nüfus dairesinde bulunduğunu yavaş yavaş anımsadığını, fakat bunun özel bir nedeni de olabileceğini söylediğini yüksek sesle okur. Ona bir görev verildiğine dair bir şey hatırlayamadığını söyler. Vi. bu hatırlatmayı doğrular. Vi., yurt dışı konusunda Bu.’nun bu konunun ilk kez Limbacher Straße’deyken açıldığı ve orada Güney Afrika’dan söz edildiğini söylediğini belirtir. Bu konunun Zschäpe için de geçerli olup olmadığı sorusuna Bu. evet yanıtını vermiştir; o esnada gerekli aşılar hakkında da konuşulmuştur. Sonra Bu. telefon görüşmelerinden söz etmiştir; fakat daha o zaman yurt dışı planları konu edilmiş midir, bilmemektedir. Bu. Kapke ismini vermiştir ve „SS-Ralle“ adıyla tanıdığı birine değinmiştir. Zschäpe’nin rolüne ilişkin Götzl, Bu.’nun izleniminin Zschäpe’nin de eşit bir konumu olduğu ve „kesinlikle sadece diğer ikisine yemek pişiren bir farecik olmadığı“ olduğu hatırlatmasında bulunur. Fakat içlerindeki rol dağılımı nedir, bunu söyleyemez. Vi. bunu doğrular. Götzl, Bu.’nun ifadesinde kendisini Armin Fi. ya da benzeri bir Skinheads’den korumak için yanında bir silah bulundurduğunu; St.’yi tehdit etmediğini, sadece bununla hava atıp sert erkeği oynamak istediğini belirttiğini hatırlatır. Bu. St.’nin onu Armin Fi. ile aldatması meselesinden dolayı bile ona „hain“ yakıştırmasında bulunduğuna dair bir şey hatırlamadığını söylemiştir. Götzl, o zaman ifade edilen şuydu, der: “St. de benim kadar triodan haberdardı ve bu nedenle onu korkutmanın bir manası olamazdı. ” Mundlos ona önceden gaz tabancasına mermi yükleyeyim mi, diye sormuş Bu. da bunu reddetmiştir; tabancayı sadece kendini koruma amaçlı taşımak istemiştir. Vi. , Bu.’nun St.’yi korkutmak istemediğini aksine sadece kendini olası bir çatışmadan korumak istediğini ve St.’yi korkutmak gibi bir talimat almadığını belirtmiş olduğunu söyler.

Ara verilir ve saat 15.12’de duruşmaya devam edilir. Öncelikle silah resimleri konu edilir; sonra Götzl, Bu.’nun ifadesinde Mundlos’un ona verdiği korkutma amaçlı silahın, kendi dairesindeki çantanın içinde gördüğü silahla aynı olduğundan ve yine polisler geldiğinde ortaya çıkan silahın aynı silah olduğundan emin olduğunu söylediğini hatırlatır. Vi. bu hatırlatmayı doğrular. Sonra Bu.’nun St.’ye üçlünün yurt dışında bulunduğunu söylediği konuşma hakkında St.’nin verdiği ifadeye geçilir. Vi., eğer doğru hatırlıyorsa Bu., söz konusu bu olayı hatırlayamadığını, fakat üçlünün taşındığının altını çizmek ve bu meseleyle bir ilgisi olmasını istemediğini göstermek için „yurt dışına gidiyorlar“ gibi bir şey söylemiş olabileceğini söylediğini belirtir. Götzl, Bu.’nun daha önceki sorgulamalarda üçlünün ankesörlü telefon üzerinden ve Mundlos aracılığıyla iletişime geçmelerine dair Mundlos’un cep telefonundan aramış olma ihtimalini yadsımıyorum demiştir, her koşulda aramalar bilinmeyen bir şahıs tarafından yapılmış ve genelde arka planda makineye para atılma sesi duymuştur. Götzl, Zwickau’dayken hâlâ cep telefonlarından pil çıkarma işlemini yaptıklarını, fakat Mundlos ve Böhnhardt’ın Radebeul’da daha doğrusu Dresden’deki son ziyaretlerinde bu işlemi yapmadıklarını hatırlatır . Üçlünün para temin etmesine ilişkin Bu., kendilerini ne kadar serinkanlı gösterirlerse göstersinler banka soygunu yapmış olabileceklerini düşünemediğini belirtmiştir. Vi. bu hatırlatmayı doğrular.

Sonra bir ziyaret söz konusu olur, der Götzl. Bu. ifadesinde Mundlos’un 2009 ya da 2010 tarihinde bir kez daha aradığını ve ona nasıl olduğunu, çocuklarının neler yaptığını, buluşup buluşamayacaklarını sorduğunu söylemiştir. Bu. kısa bir süre önce de Commerzbank’ın ona bir ihtar çektiğini ve hesabın neden hâlâ kapatılmadığını sorduğunu söylemiştir. Götzl şu hatırlatmayla devam eder: Bu.’nun dediğine göre Mundlos, Böhnhardt’la birlikte onları Dresden’de ziyaret etmek istediğini ya da Bu.’nun onları çocuklarıyla birlikte ziyarete gelebileceğini söylemiştir. Bu., gelmelerini katiyen istememiştir; aşırı sağcı geçmişiyle yüzleşmek istememektedir; elini ayağını bütünüyle bu camiadan çekmiştir. Vi., Bu.’nun Dresden Neustadt’ta oturduğu yeni yeri ve durumunu tarif ettiğini, buranın „çeşitli kültürlerin birarada yaşadığı bir semt olduğu, ne bu semtte ne de kendisinde sağcı dünya görüşüne yer olmadığını belirttiğini söyler. Bir soru üzerine Vi., Bu.’nun Uwe’lerin ziyaretinde anlaşıldığı duygusuna kapıldığını tekrar tekrar belirttiğini söyler . Onlar yaşamlarını berbat ettiklerini söylemişler ve ona artık bu camiada yer almadıkları duygusunu vermişlerdir. Götzl, Bu.’nun ifadesinde Uwe’lerin Radebeul’daki ziyaretlerinde geleceklerini berbat ettiklerini, “Pogromly” gibi cezai suçların zaman aşımına uğramamasından endişelendiklerini söylediklerini belirttiğini hatırlatır. Ayrıca ortaya çıkmaları halinde geçen zaman boyunca nerede olduklarını da izah etmek zorundadırlar. Bu utanç verici bir şeydir ve makamlar cezai suçlardan daha çok bununla ilgileneceklerdir. Vi. bu hatırlatmayı doğrular. Götzl, Bu.’nun nüfus cüzdanına ilişkin, daha o zaman bir şeyler olacağından için için korktuğunu söylediğini yüksek sesle okur : “Üçünün bana anlattıkları şeyler dışında daha başka şeyler yüzünden de arandıklarını düşündüm.” Politik anlamda daha aktif olduklarını aklımdan geçirmiştir; fakat gerçek bombalar yaptıkları ve cinayet işlediklerine dair bir bilgisi yoktur. Götzl, Bu.’ya, özellikle sağcı camiaya sırtını döndükten sonra bu işten sıyrılmak adına pasaport ve banka hesabı bağlamında neden bir şey yapmadığının, aksine 2008 senesinde Mundlos’a banka kartı ve hesap çıktısını hatırlattığının sorulduğuna değinir. Vi., Bu.’nun bankanın hesap numarasının onun olmadığını öğrenmesinden korktuğunu; pasaportunu ise Mundlos’un çoktan attığını düşündüğünü söyler.

Sonra Bu.’nun üçlünün de aynı şekilde sağcı camiadan ayrıldığına uzaklaştıklarına dair izlenimi ele alınır. Götzl, her iki Uwe’nin de sağcı camiadan ayrılmanın doğru olduğu konusunda Bu. ile hem fikir olduğunu hatırlatır. Bu., iki Uwe’ye de camiadan uzaklaşmasını anlatışının eksiden Thomas Starke’ye anlatmaya çalışmasından daha sorunsuz olduğunu söyler. Dairenin düzenlenişi bir yerlere yerleşmenin mutluluğunu yansıtmıştır; ayrıca buna bir kedi ve kediyle birlikte bir kedi ağacı da eklenmiştir. Bu. trionun sağcı dünya görüşüne sahip olmaya devam ettikleri ve suç işlediklerine dair belirtiler görmemiştir. Vi. bu hatırlatmayı doğrular. Sonra Bu.’nun “Dackel”i Jan We. olarak teşhis ettiğini düşündüğü resimler konu edilir. Bu. Jan We.’yi sadece 1998 yılında bir konserde ve bir kez de bir birahanede görmüştür. Vi., bunu da doğrular ve bir soru üzerine Bu.’nun Mayıs 1998 tarihinde Leipzig’de Uluslar Muharebesi Anıtı’nın oradaki bir gösteriye katıldığını söylediğini ekler. Götzl, Bu.’nun Armin Fi., André E. ve aynı şekilde Maik E. ’nin de kız arkadaşlarıyla birlikte orada bulunduklarını söylediğini hatırlatır..

14.03.2012 tarihindeki sorgulama konu edilir. Vi., önce 1998 senesinde Macaristan’a yapılan seyahatin ele alındığını belirtir. Bu. Hi. ile başka isimlere değinmiştir. Sonra Thomas Ro. hakkında konuşmuşlardır; Bu. önceleri Ro.’nun ona bir şey ifade etmediğini söylemiştir. Fakat Bu.,Ro.’nun resmini görünce bu kişinin “Dackel” lakaplı kişi olduğunu söylemiştir; Ro. Mundlos’un bir arkadaşıdır ve Mundlos için bilgisayarda bu camianın dergisinin sayfa düzenini yapmıştır. Bir soru üzerine Bu., Mundlos’un bir gece orada kaldığını söylemiştir. Ro. Chemnitz’li Skinhead’lerdendir. Sonra André E. söz konusu olmuştur. Bu., E.’nin neden Chemnitz’de oturduğunu bilmemektedir. Bu., E.’nin de üçlüyle onunla aynı zamanlarda tanıştığını tahmin etmektedir. E. o zamanlar St., Starke ve Fi. kardeşler ile birlikte Heckert Bölgesi’ndeki “” birahanesine takılmaktadır. Bu.’ya tatillerle ilgili örneğin ön ödemeler gibi çok sayıda havale dekontu göstermişlerdir. Fakat Bu. hepsini mantıklı şekilde açıklayabilmiştir. Ve ona yılbaşı gecelerine özgü bir parçanın takılı olduğu bir tabanca göstermişlerdir ve Bu., bu tabancanın söz konusu tabanca olmadığını söylemiştir. Bunun dışında ona kimi notların yer aldığı bir kâğıt parçası göstermişler ve ona buradaki el yazısının ona ait olup olmadığını sormuşlardır; Bu. da evet yanıtını vermiştir. Vi., bu kâğıt parçasına Bu.’nun dairesinde el konulduğunu düşündüğünü söyler. Çocuklara, çocuk yuvasına ilişkin notlardır bunlar. Bu sorgulama boyunca Bu.’nun davranışlarında göze çarpan bir şey olmamıştır. İlk iki sorgulama gözardı edilecek olursa Bu. konuyla alakadar, mantıklı ve seri yanıtlar vermiştir.

Götzl, Bu.’ya Andreas Sch. adında birinin ya da Matthias Fischer’in onunla birlikte Macaristan’a gidip gitmediğinin sorulduğunu, Bu.’nun hayır yanıtı verdiğini hatırlatır. Bu., André E.’nin Chemnitz’de oturduğunu sadece basından öğrendiğini söyler. Götzl, “Südblick” birahanesine az önce Vi.’nin değindiği isimler dışında Bu.’nun ifadesine göre Hi. ve Ro. ’nun da takıldığını hatırlatır. Vi. bunu doğrular. Bir soru üzerine Vi., Bu.’nun, E.’nin üçlüyü, üçlünün Bu.’da kaldığı dönemde tanıdığını tahmin ettiğini söyler. E. üçlüyü dairede ziyaret ederken ona eşlik eden birinin olup olmadığını biliyor muydu, sorusuna Bu. hayır yanıtını verir. Götzl, Bu.’ya daha sonra E.’nin 2006’dan 2011’e değin trio ile diyaloğu olduğundan haberi var mıydı, diye sorulmuştur. Vi., Bu.’nun nispeten emin olduğu yanıtını verir. Götzl, Bu.’nun Mundlos ile yapılan buluşmalardan ve telefon görüşmelerinden hareketle aklında üçlünün sürekli Eminger ile diyaloğ içinde olduklarının kaldığını söylediğini hatırlatır. Vi. bunu doğrular. Vi. Bu.’nun Chemnitz’deki diğer dairelerden sadece Wolgograder Allee yakınlarındakini bildiğini söyler. Götzl, Bu.’nun üçlünün oraya taşınıp taşınmadığına dair bir bilgisi olmadığını hatırlatır. Sonra Götzl, korkutma amaçlı silaha eklenen bir parça hakkında Bu.’nun bir şey söyleyip söylemediğini sorar. Vi., Bu.’nun silahın herhangi bir parçası olmadığını belirttiğini söyler. Saat 16:05’e değin ara verilir.

Sonra Zschäpe’nin savunma avukatı Stahl 5 Ocak 2012 tarihini sorar. Vi. evet, der söz konusu o gün için hazırlanmış, sorgulamaları baştan sona okuduğu gibi düşülen notları da okumuştur. Bunları büyük oranda hatırlamakla birlikte hafızasını tazelemesi gerekmiştir . Stahl, Vi.’ye formüle edilen şeyleri tek tek hatırlayabilmiş midir yoksa bunlar okuduktan sonra mı hatırına gelmiştir, diye sorar. Vi.: “Kısmen öyle, kısmen değil.” Sonra hakların bildirilmesi kısmına geçilir. Vi., Bu.’ya haklarını bildirdiğini, ama buna ilişkin ayrıntıları hatırlamadığını söyler. Stahl, tutanakta Bu.’nun ifade vermeye bir avukatla geldiğinin yaızlı olduğunu söyler ve Bu.’nun sekiz Türk vatandaşının, bir Yunan vatandaşının ve Kiesewetter’in öldürülmesiyle suçlanıp suçlanmadığını sorar. Vi., Bu.’nun böyle bir şeyle suçlanmadığını, fakat ona söylediklerinin ayrıntılarını şu an bilemediğini söyler. Bir soru üzerine Vi., Bu.’ya katiyen şimdi söylediklerinin onlar için uygun olduğu gibi şeyler söylemediklerini belirtir. Vi., böyle bir şeyin onun görevi olmadığını söyler. Stah, baş şahitlik kuralının ona bir şey ifade edip etmediğini sorar, Vi, evet yanıtını verir. Tekrar sorulması üzerine Vi., ilk sorgulamalardan birinde bunun hakkında konuşulmuş olduğunu söyler. Vi. söz konusu paragrafta bir sayıda hata yaptıklarını sandığını söyler. Stahl sorgulamanın somut amacını sorar. Vi., Bu.’nun aradığı ve elinde bir silahla St.’ye gittiği yanıtını verir. „Üçlünün“ ifadeleri söz konusu edilmiştir. Stahl, Bu.’nun ifadesinde „üçlü“ ile sürekli üçünü kastettiğini, onların kendilerini bir bütün olarak gösterdiklerini belirttiğini söyler. Stahl, Vi.’ye, sizce bu makul bir şey miydi, diye sorar. Vi.: “Makul bir şey miydi ne demek? OSta Weiß soru sordu, Bu. yanıt verdi ve yanıtı tutanağa geçirildi. “Olması gereken buydu ve isterseniz buna makul olan deyin.” Avukat Sturm, Bu.’nun Zschäpe’nin kukla ile olan aksiyona aktif olarak katılmadığına fakat tümüyle bu aksiyonun arkasında durduğuna değindiğini söyler. Sonra Sturm, hangi koşullarda bu konuşmanın yapılmış olduğunun üzerine gidilip gidilmediğini sorar. Vi., hayır yanıtını verir. Bu., bu konuya ilişkin ifadede bulunmamıştır. Sturm, Bu.’ya üçlü onda kalırken dairesinde ne kadar vakit geçirdiği sorulmuştur, diye bir soru yöneltir. Vi., böyle bir şey hatırlamadığını söyler.

Sturm, üçlünün “Pogromly” oyununu kurgulayıp fikirler geliştirdiğine dair ifadesiyle Bu.’nun somut olarak neyi kasettiği ona bir kez daha sorulmuş mudur, bilmek ister. Vi., hayır der. Sturm, Bu. ’nun bir fikir geliştirildiğinin nasıl farkına vardığı sorusuyla başlanabilirdi, der; üzerine düşülebilecek pek çok soru vardı. Vi. tekrar sorulmadığını, fakat neden sorulmadığına dair bir şey söyleyemeyeceğini belirtir. Sturm, Bu.’nun giysileri orta sınıfa özgü diye betimlediğini, acaba ona en başlarda giyim stillerinin ne olduğunun sorulup sorulmadığını bilmek ister. Vi. sanmam, der. Sturm, böyle bir karşılaştırmadan hareket edilmedi mi, diye sorar. Vi. “Şimdi bunu söylediğinizde…” Sturm, Bu.’nun gördüğünü iddia ettiği daha büyük olan silahla ilgili olarak Bu.’ya silah kullanıp kullanmadığı, silahları ne oranda tanıdığı sorulmuş mudur, bilmek ister. Tanık hayır yanıtını verir. Bu.’nun fişekler yardımıyla korkutma amaçlı kullanılan mermileri nereden bildiğinin sorulup sorulmadığı sorusuna da tanık hayır yanıtını verir. Stahl, 5 Ocak tarihindeki sorgulamanın amacı Böhnhardt, Mundlos ve Zschäpe hakkında başka bilgilere ulaşmak mıydı yoksa Bu.’nun rolünün ne olduğunu öğrenmek miydi, diye sorar. Vi. geçmişe bakıp da net bir şeyler söylemenin zor olduğunu, temelde söz konusu olan kişinin Bu. olduğunu; fakat üçü hakkında başka herhangi bir bilgiye ulaşmanın onlar için önemli olduğunu söyler. Stahl, “Pogromly” oyunu hakkında kim, ne ve nasıl söyledi gibi akla yatkın soruların neden sorulmadığının aklından çıkmadığını söyler. Vi., o gün bu soruları sormadığını söyler. Stahl: “Fakat bay Vi., siz de o gün oradaydınız.” Stahl, kayda değer, ilginç bilgileri tanık nispeten verecek durumdayken neden üzerine gidilip sorular sorulmadığını sorar. Sanki bilgilerin kontrol edildiği bir liste vardır ve listeden bir madde ele alınınca işaret atılmış ve diğer maddeye geçilmiştir. “Bu, meseleyi önemsizleştirmeye hizmet etmeliydi” gibi bilgi içeren bir cümlenin üzerine neden gidilip sorular sorulmadığını anlamamaktadır. Vi. bu konuda bir şey söyleyemeceğini belirtir.

Sturm, Vi.’nin bugün Be. ile diyaloğu olmuş mudur, diye sorar. Vi., Be.’nin ona bugün bir mesaj yolladığını söyler. Mesajın içeriği sorulduğunda ise Vi.; işim bitti, şimdi eve gidiyorum tarzında bir şey olduğunu söyler. Be.’nin burada hangi konuda ifade verdiğini bilip bilmediği sorusuna ise Vi., onun buraya neden çağrıldığını biliyorum, yanıtını verir. Zschäpe’nin savunma avukatı Heer, Sturm ile gereğinden fazla konuştuğu için soru sorma hakkı BAW‚ ye geçer. Sturm ve Heer kendi aralarında konuşmaya devam eder. Bu nedenle soru sorma izni, müdahil avukat Erdal’a verilir . Erdal, Vi.’nin son iki ifadede Andre E.’nin çiçekçi dükkânının kamyon şoförü olarak çalıştığının tespit edildiğine ilişin açıklamasını doğru anlamış mıdır, diye sorar. Vi., Bu.’nun ifadesinde E.’nin kamyon sürdüğünü ve çiçek teslimatı yaptığını belirttiğini söyler. Erdal, E.’nin Nürnberg’de bir iş ortağının olup olmadığını sorar. Vi. bir şey söyleyemeyeceği yanıtını verir; Bu., bu konuda herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Erdal, Frühlingsstraße’de Nürnberg’den bir çiçek satıcısının SIM kartının bulunduğunu söyler. Bundan haberi var mıydı, sorusuna Vi. hayır yanıtını verir. Ardından avukat Sturm, 21.12.11 tarihli sorgulamada Bu.’nun kayıplara karışan bu kişilerin bir radyo tarayıcısının olduğunu, fakat genelde açık tutulmadığını, Böhnhardt’ın bu aletle meşgul olduğunu söylediğini belirtir. Ve 5 Ocak tarihinde Böhnhardt’ın bu tarayıcı kullandığı, Bu.’ya göre üçünün de polis telsizini dinlemeyle ciddi anlamda ilgilendikleri ortada olduğu halde der Sturm., başka herhangi bir soru sorulmasızın bunlar tutanağa geçirilmiştir. Sturm, bu değerlendirmenin neye dayandırıldığına dair sorular sorulmuş mudur, diye sorar. Vi., hatırladığı kadar hayır, yanıtını verir. Götzl, sonra üçünün birlikte onlar hakkında yayınlanan bir haber olup olmadığını öğrenmek için “Kripo Live” izledikleri cümlesi yer alır, der.

Hakim Götzl, Carsten Ri.’nin ifadesinin tutanağa geçirilmesinie ilişkin dilekçenin reddedildiğini ilan eder. Ri.’nin gerçeği söyleyip söylemediği verilecek hükümde delillerin takdiri hakkı olarak saklıdır. Duruşma günü saat 16:55’de sona erer.

Müdahil avukatlar duruşma gününü NSU-Nebenklage’de şöyle yorumlarlar:
„B.’nin ifadesinden Zschäpe’nin grubun diğerleriyle eşit haklara sahip tam bir üyesi olduğu sonucuna kati olarak varıldığından yola çıkılabilir. […] Fakat sadece Zschäpe değil diğer sanık André E. de bugün büyük ölçüde zan altında kalmıştır. […] Max-Florian B.’nin ifadelerindeki tasvirlerden trionun Chemnitz’de kayıplara karıştığı andan itibaren ’in üçlü ile sıkı bir ilişki içinde olduğu ve daha en başından onlara yardım ettiği ortaya çıkmıştır.”

http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2014/03/25/25-03-2014/