233. Duruşma Günü Özet Tutanağı – 30 Eylül 2015

0

233. duruşma gününde yine Beate Zschäpe’nin bir taksi yolculuğu konu edildi. Daha detaylı şekilde belirtmek gerekirse bu yolculuktaki taksi şoförünün Federal Kriminal Dairesi tarafından gerçekleştirilen sorgusu ele alındı. Özellikle de taksi şoförünün Beate Zschäpe’yi ve Uwe Böhnhardt’ı tanıdığı fotoğrafların sorguya nasıl dahil edildiği sorusu konuşuldu. Sorgunun nasıl yürüdüğü konusunda, daha önce tanık olarak dinlenmiş olan (225. duruşma günü) taksi şoförü He. ile Federal Kriminal Dairesi’nin memurlarının ifadeleri çelişiyordu. Sanık André Eminger’in dövmelerinin resimleri bir kez daha incelendikten sonra, heyet savunmanın ve müdahil davacıların çok sayıda dilekçesini reddetti. (http://www.nsu-watch.info/2015/10/gericht-lehnt-zahlreiche-beweisantraege-ab/).

Tanıklar:

  • Britta Ko. (33, Federal Kriminal Dairesi memuru, taksi şoförü Patrick He.’nin sorgusu)
  • Ivar Kä. (31, Federal Kriminal Dairesi memuru,  taksi şoförü Patrick He.’nin sorgusu)
  • Paul Le. (Federal Kriminal Dairesi’nde kriminal yüksek komiser)

Duruşma günü 09:49’da başladı. Götzl tanık Britta Ko.’yu çağırdı.  Taksici Patrick He.’nin verdiği bilgiler ve onun sorgusuyla ilgili soruşturmalar (225. duruşma günü) hakkında bilgi almak istediğini belirtti. Britta Ko., bunun Aralık başında gerçekleştiğini söyledi. Kendilerine taksi merkezini yakından inceleme görevi verilmişti. Çünkü el konulan deliller arasında Bayan Zschäpe’nin kullanmış olduğu düşünülen ve defalarca telefon etmiş olduğu bir telefon numarası vardı. Taksi merkezindeki işlerin değerlendirilmesi sonucunda Frühlingstraße ve Polenzstraße’den yola çıkan taksiler olduğu ortaya çıkmıştı. Bay He., 16.6.2011 günü sabah 05:30’da Frühlingstraße’den bir müşteriyi almıştı.

He. ifadesinde bir kadını tren istasyonuna götürmüş olduğunu söylemişti. Kendisine gösterilen resimlerde kadını Zschäpe olarak teşhis etmişti. Başka bir resimdeyse Bay Böhnhardt’ı tanımış ve onu bu yolculuğun üç dört hafta öncesinde, Haziran ayında bir yere götürmüş olduğunu söylemişti. Heyet başkanı hakim, Bayan Ko. veya Bay Kä.’nin ona bu kişileri olayın öncesinde medyada veya arama fotoğraflarında görüp görmediğini sormuşlar mıydı, öğrenmek istedi. Tanık, Bay He.’nin bu kişileri Federal Kriminal Dairesi’nin aranıyor afişinden tanıdığını ama sadece ikisini tanıdığını ve sorulan diğer kişileri hatırlamadığını belirtti.

Savunmadan avukat Stahl, sorgunun kayıtlardaki akışının gerçek akışla örtüşüp örtüşmediğini sordu. Ko., seçilen fotoğrafların gösterilmesiyle başladıklarını ve ardından sorgunun devamını gerçekleştirdiklerini söyledi. Stahl yeniden He.’ye fotoğrafları göstermeden önce yolcuları tarif edebilir mi diye sorup sormamış olduğunu öğrenmek istedi. Ko. bunu artık hatırlamadığını söyledi. Stahl tanığa, taksici He.’nin 02.09.2015 tarihindeki esas duruşmada, o gün bir kadını tren istasyonuna götürmüş ve aynı gün birini alıp ardından dönmüş olduğunu, bunu polise de böyle anlatmış olduğunu ifade ettiğini aktardı. Ko., He.’nin kendisine böyle bir ifade vermemiş olduğunu söyledi.

Götzl bir sonraki tanık olan Kä.’yi çağırmak istediğinde avukat Stahl, kısa bir açıklama yapmayı rica etti. „Sayın Mahkeme Heyeti, bu durum tanıklıklarda karşımıza ilk defa çıkmıyor. Ben „daha çok yetersiz“ dedim, ama şu anda acemice olduğu ortada olan süreci kastediyorum. Daha da kötüsü söz konusu kişinin Susann Dienelt yani Zschäpe olduğu hipoteziyle konuya yaklaşıp sürücüden yolcuyu tarif etmesini istemek yerine ona fotoğraf gösterilmesiyle başlanması ve bu fotoğraflarda Zschäpe’nin de görünmesi ve ardından aranan diğer kişiler hakkında konuşulması. Böylesi acemice bir yaklaşım sonra kuvvetle hipotezden yola çıkan sonuçlara varılmasına neden oluyor. Bu bu sonuçların yanlış oldukları anlamına gelmiyor, ama çok dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor.“

Götzl, tanık Ivar Kä.’yi çağırmak istedi ve Patrick He.’ye yapılan fotoğraf seçkisi sunumunun nasıl gerçekleştirildiğini ve gidişatını öğrenmek istedi. Ivar Kä., Aralık ayında farklı taksi şoförlerini sorgulayıp onlara fotoğraf gösterdiklerini söyledi. Avukat Stahl sordu: „Sorgu tutanağı hazırlanmamış olmasının sebebi nedir?“ Kä., kendilerine soruşturma görevi verilmiş olduğunu söyledi. Sorgu gerçekleştirilmesi de gerekiyor mu diye konuşulmuştu ama gerek olmadığı düşünülmüştü. Stahl, soruşturma ve sorgu arasındaki farkın ne olduğunu sordu. Kä. sorguda tanığın en sonda bir tutanağa imza attığını, soruşturmada ise daha sonradan tutanak hazırlandığını söyledi.

11:21’de tanık Paul Le. çağrıldı. Götzl, iki sorunun önemli olduğunu söyledi: Biri tanık Sp. ile onun sorgusu nedeniyle yaptığı bir yolculuktu, diğer ise André Eminger’in dövmeleriydi. Paul Le., Anja Sp.’nin 26.06.2012’de kendisi ve komiser Ri. Tarafından Chemnitz’de tanık olarak sorgulanmış olduğunu anlattı. Sp., 1997-1998 yıllarında sanık Eminger’in kız arkadaşı olduğunu söylemişti. 1998 yılı yaz/sonbahar aylarında Eminger ile birlikte Chemnitz’deki Südbahnhof’un yakınlarındaki bir eve gitmişlerdi. Sp. ifadesinde bu evde sanık Zschäpe ile görüşmüş olduklarını söylemişti. Birlikte kahve ve sigara içmişlerdi. Önemsiz şeyler üzerine konuşulmuştu. Tanık daha sonra yaptığı bir yolculukta bu evi tanımıştı.

Götzl, Eminger’in dövmelerini sordu. Le., tıbbi muayene ilgili ilk kayıtla başlayacağını söyledi. 30.11.2011’de Eminger’in gözaltındayken Federal Kriminal Dairesi tarafından tıbbi muayeneden geçirildiğini söyledi. O zaman suçlu olan sanık, kimi dövmelerinin fotoğrafının çekilmesini istemediğinden tıbbı muayenenin zor kullanarak gerçekleştirilmemesi, onun yerine beklenmesi kararı verilmişti. Le., sanık Eminger’i daha fazla zorlamamka için daha sonra elektronik veri taşıyıcılarındaki fotoğrafların dosyalara alındığını anlattı.

Le. üç kopyayı seçmişti: Biri 2010 yılı Mart ayındandı ve sanığı önden, göğüs bölgesindeki SS-kuru kafası ve karnında „Die Jew Die“ (Öl Yahudi Öl“ yazısıyla gösteriyordu. 2011 yılından bir fotoğrafta hasırdan bir plaj koltuğunda oğullarından biriyle birlikte oturuyordu. 2010 yılı Mart ayından bir resimde ise karısı Susann’laydı ve kolundaki „Blut und Ehre“ (Kan ve Onur) yazısı görülüyordu.

Avukat von der Behrens başka resimlerin de incelenmesini istedi. Mahkeme salonunda Eminger’in dövmelerinin resimleri projeksiyonla gösterildi. Runik bir Nazi sembolü görülüyordu. V. d. Behrens Le. ‚ye bu runik sembollü dövmenin anlamına dair soruşturmaları sordu. Le. bunun bir yaşam sembolü olduğunu ve üzerinde karısını adı olan Susann’ın yazdığını söyledi. Karısının da ensesinde üzerinde André yazan benzer bir dövmesi vardı. Le. bunun Germen inancıyla ilgili bir beraberlik dövmesi olduğundan yola çktıklarını söyledi. Resimdeki dövmelerde kolunda yukarıdan aşağıya „gurur“ kelimesi görülüyordu. Le., karnında „Öl Yahudi Öl“ yazan dövmenin fotoğrafıyla ilgili olarak runik bir sembolün etrafındaki üzerinde 8 yazan bilardo toplarından bahsetti. Göbek deliğinin sağ altından başlayarak saat önünde şu okunuyordu: „Sen hiçbir şeysin, milletin her şey.“ Bu NS rejiminden kalma yön gösterici bir slogandı. V. d. Behrens tanığa “Weiße Bruderschaft Erzgebirge” (Erzgebirge Beyaz Kardeşliği) yazısı da tespit edildi mi diye sordu. Le. sol üst kolunda edilmiş olduğunu söyledi. Sağ üst kolunda ise „Kan ve Onur“ yazılıydı.

Bunun ardından Götzl dilekçelerle ilgili kararları okudu. Federal Kriminal Dairesi’nde bulunan „NSU-NSDAP“ CD’sinin ve Federal Kriminal Dairesi’nin değerlendirme raporunun dava kapsamında incelenebilmesi ve yetkililerin çağrılması, Federal Meclis Araştırma Komisyonu’nun gizli dosyalarının ve ikinci meclis araştırma komisyonunda belirtilen gizli dosyaların incelenebilmesi, Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin muhbirinin sorgulanması, Thomas Richter’in ölümüyle ilgili soruşturma dosyaları ile Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin Thomas Richter ile ilgili dosyalarının incelenebilmesi için dilekçe verildi. Götzl bu dilekçelerin kabul edilmeyeceğini söyledi.
Götzl ardından Sven Rosemann’ın sorgulanması için verilen dilekçeyle ilgili kararı okudu. Dilekçe reddedildi.

Götzl başka bir karar daha okudu. Tanık Norbert Marco Gottschalk’ın sorgulanması için dilekçe verilmişti. Gerekçesi ise Dortmund’da Seeman ile bir Combat-18 hücresi kurmuş olması, üyelerine Turner Günlükleri’ni dağıtması, Belçika’dan silah sağlamasıydı. Götzl, bunun karar için bir anlam taşımadığı gerekçesiyle reddedileceğini söyledi.

Götzl bir karar daha okudu. Thüringen Eyalet Kriminal Dairesi’nin hedef arama biriminin dosyalarının dava kapsamında incelenebilip kısmen okunabilmesi ve kriminal başkomiser Wunderlich’in tanık olarak çağrılması için dilekçeler verilmişti. Bunlar da reddedildi. Götzl bugünkü duruşma gününü 13:48’de sonlandırdı.

NSU-Nebenklage blogunun yorumu için:  http://www.nsu-nebenklage.de/tr/2015/09/30/30-09-2015/