273. Duruşma Günü Özet Tutanağı– 5 Nisan 2016

0

Mahkeme bugün 'in savunmasının duruşmanın durdurulması ve Wohlleben'a karşı açılmış olan davanın esas duruşmadan ayrılması için verilen dilekçeyi reddetti. Bunu takiben kimi itirazlar geldi ve görüşler bildirildi. Götzl daha sonra Zschäpe'ye yönelik birkaç soru daha okudu. Bu sorulardan çoğu Zschäpe'nin Holger Gerlach ile olan ilişkisi hakkındaydı.

Bugün aralarında cinayet kurbanı ve 'ın yakınlarının da olduğu çok sayıda müdahil davacı mahkeme salonundaydı.

Götzl yoklamanın ardından Wohlleben'in savunmasının Wohlleben'e karşı yürütülen davanın esas duruşmadan ayrılması, esas duruşmanın durdurulması ve Wohlleben'e karşı yürütülen davayla ilgili tüm dosya bileşenlerinin buradaki dava dosyaları arasına konması için verdiği dilekçenin reddedildiği kararını okudu. Wohlleben'in savunması, Federal Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar sonlandığından bu yana olduğu gibi dosyalara sınırsız şekilde erişebiliyordu ve resmi olarak saklanan tüm delilleri de sınırsız şekilde inceleme hakkına sahipti. Duruşmaya ancak dosyaların tamamlanmasının ve tüm dosyaların eksiksiz olarak incelenmesinin iki ay ardından  yeniden başlanması, bu nedenle mümkün değildi. Götzl, avukatların 24.11.2011'deki arama ile ilgili (üzerinde „demiryolu romantizmi“ yazan t-shirtün bulunduğu arama- bkz. 272. duruşma günü) dosyalarda „hiçbir fotoğraf belgesi“ bulunmadığını söylediklerini, onlara göre arama raporunun arama sırasında fotoğrafların nasıl çekildiğiyle ilgili bir bilgi de içermediğini söyledi. Yani Wohlleben ile ilgili dava dosyaları avukatların öne sürdüğüne göre açıkça eksikti, ayrıca konuyla ilgili olarak dinlenen tanık ifadesini Federal Başsavcılığın yine bu dosyalar arasında bulunmayan bir kararına dayandırmıştı. Aramayla ilgili olarak sadece savunmanın belirttiği 535 numaralı dava klasöründeki dosyalar bulunmuyordu. Götzl, evde el konulanlarların 15 ayrı klasörde incelenmiş olduğunu belirtti. 57 numaralı klasörde iki USB bellek, pencereli bir zarf içerisinde dosyalar arasına konmuştu. Yazılı olarak ve kağıt üzerinde dosyalar arasına konulan ilgili kayıttan, burada Wohlleben'in evinin aranmasıyla ilgili resimlerin dijital olarak kayıtlı olduğu anlaşılıyordu.

Götzl, esas duruşmanın ayrılması ile ilgili dilekçelerle ilgili olarak ilgili ceza davası konularının ayrılmasında mahkemenin davanın amacına uygunluk açısından bir takdir kararı verdiğini söyledi. Wohlleben'e ve diğer dört sanığa karşı yürütülen davada 270'ten fazla günden bu yana birbiriyle bağlantılı ceza davası konuları bir arada görüşülmüştü, davalar arasında bir ayrılık amaca uygun değildi.

Götzl, Federal Savcılığın Wohlleben'e karşı yürütülen davada söz konusu tüm dosya bileşenlerinin ilgili dava dosyaları arasına konması için verilen dilekçelerle ilgili olarak olayları açığa çıkarma sorumluluğunun bunu gerektirmediğini, Federal Başsavcılığın sanığın aleyhine veya lehine olabilecek belgeleri kendine sakladığına dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

11:48'de duruşmaya devam edildi. Schneiders heyetin kararına itiraz etti:
Heyet, öne sürdüklerinin aksine Wohlleben'in savunmasına dosyaları sınırsız şekilde inceleme imkanını vermedi. Savunma bu elektronik verileri inceleyemedi. Bu durum ne pencereli zarfların, kayıtların kopyaları ne de USB bellekteki dizinlerin adlandırılması ile telafi edildi. Bunun da ötesinde heyet, USB belleklerde bulunan belgelerin çıktıların hazırlanıp dosyalara konmasını ve böylece tüm dava taraflarına bu kopyaların çıktılarının yollanması veya dosyaların alternatif olarak elektronik yoldan incelenebilmesini sağlamalıydı. Bu bugüne dek gerçekleştirilmedi.

Yukarıda belirtilen belgeleri inceleme izninin ihmal edilmesiyle savunma caiz olmayan bir şekilde kısıtlandı. Sanığın savunması, ayrıca dava dosyalarının eksiksiz olmadığından endişe ediyor. Tali olarak savunmaya USB belleklerde bulunan belgelerle müvekkilimizin kimlik tespitine ve parmak izinin alınmasına dair fotoğrafların incelenebilmesi için dilekçe verildi ve buna uygun olarak esas duruşmaya en azından bir hafta ara verilmesini talep ediyoruz.

12:22'de devam edildi. Başsavcı Weingarten görüş bildirdi: „Sayın Heyet Başkanı, sayın Heyet, Wohlleben'in savunmasının itirazına yönelik şu görüşü bildiriyoruz: Bu sabah duyurulan kararın değiştirilmesi için bir gerekçe bulunmuyor. Savunmanın dosyaları inceleme hakkı, kendilerinin aktif bir tutum takınmalarını gerektiriyor. Daha net konuşursak: Bir savunmayı delillere ulaştırmak heyetin görevi değil. Bunlar belgelenmişti. Dosyaların belirli kısımlarıyla değil tüm dosya içerikleriyle ilgilenmek savunmanın görevi. „Demiryolu romantizmi“ t-shirtünün dava için kanıt değeri taşıdığı, ancak sanık Wohlleben'in açıklamasından sonra anlaşıldı. Potansiyel bir önem, ancak şimdi somut nitelik kazandı, yani bir çıktının dosyalar arasına alınması ancak şimdi gerekti ve bunun yapılmasına ancak şimdi karar verildi.“

Götzl bunun ardından Zschäpe'ye sorularını yöneltti:

Sizin, Uwe Böhnhardt'ın ve Uwe Mundlos'un ortadan kaybolmanızdan tutuklanmanıza kadar geçen sürede Holger Gerlach ile nasıl bağlantı kuruyordunuz?

Holger Gerlach sizden veya Uwe Böhnhardt ya da Uwe Mundlos'dan işlenen suçlarla ilgili bilgi aldı mı?

16.3. tarihli açıklamada ikinci soruya cevaben bahsettiğiniz ve  Uwe Böhnhardt'ın daha sonra Holger Gerlach'a teslim etmiş olduğu 10.000 Alman Markı nereden geliyor?

Holger Gerlach'ın Uwe Böhnhardt veya başka bir kişi tarafından paranın kaynağı ile ilgili bilgi alıp almadığı, aldıysa neler öğrendiğiyle ilgili neler biliyorsunuz?

Siz ve/veya Uwe Mundlos ve/veya Uwe Böhnhardt, 1998 yılında ortadan kaybolmanızın ardından Holger Gerlach'ı arabayla Hannover'e götürdünüz mü?

Holger Gerlach'la başka bir görüşme gerçekleşti mi? Gerçekleştiyse ne zaman ve nerede? Holger Gerlach ile böyle bir görüşmenin amacı neydi?

Girdiğiniz bahiste kullanılan „killer“ (katil) ve „cleaner“ (temizlikçi) tabirlerini açıklar mısınız?

Alkol tüketimiyle ilgili olarak: 4.11.2011'de kaç kiloydunuz?

Götzl:„Bugün size sorularım bunlar. Şimdi ara vereceğiz, siz bu arada dosyaları inceleyebilirsiniz, yarınki duruşmayı iptal ediyoruz, önümüzdeki hafta devam edeceğiz.“ Duruşma 13:13'te sona erdi.

-Nebenklage blogunun yorumu için: http://www.nsu-nebenklage.de/tr/2016/04/06/05-04-2016/