413 – Duruşma Günü Özet Tutanağı – 28 Şubat 2018

0

413. gününde Federal Savcılık, Wohlleben’in savunmasının silahının tedarik yoluna dair dilekçelerine dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre bunlar reddediliyordu. Ardından ’nin “eski savunması” denilen savunmasının açıklama yapmış olduğu duruşma günlerinin iptali konuşuldu. Eski savunma avukatları böylece müvekkillerinin vekaletinden azledilmek istiyorlardı.

Plana göre duruşma gününün saat 11’de başlaması gerekiyordu. Saat 11:15’te gerçekten de duruşmaya geçildi. Götzl: “Başka açıklamalar var mı? Hiç açıklama yok. O halde tekrar Wohlleben’in savunması tarafından sunulan delil dilekçeleriyle ilgili açıklamalara geçiyoruz.” Yüksek Devlet Savcısı Greger Federal Savcılık adına bir açıklama sundu:
Tanık Rosemann’ın sorgulanmasını talep eden dilekçe reddedilmektedir. Dilekçe asıl olarak yine bir delillerin soruşturulması dilekçesidir, değerlendirmenin genel bilgilendirme yükümlülüğüne dayandırılması gerekir. Buna göre ölçüldüğünde talep edilen delillerin iradı gerekli değildir, çünkü rasgele, uydurulmuş iddialar dayanaksız olmaları nedeniyle olguların adli olarak daha fazla incelenmesi için bir gerekçe teşkil etmemektedir. Kısaca söylemek gerekirse: Mahkeme Heyetinin uydurulduğu açık olan olgular ile uğraşmasına ihtiyaç yoktur.
Götzl: “Başka söz alınacak mı?” Müdahil Davacı Avukatı Langer delil dilekçesinde, burada suç işlenen silahın teslimatının değil sadece bir silahın teslimatının yapıldığının iddia edildiği şeklindeki aynı meselenin ele alındığına işaret etmek istiyordu: “ Buna göre, ek olarak mühimmat teslim edilmemiş olduğu iddia edilmektedir çünkü mühimmatın teslimi ile suça iştirak edildiyse, yataklık etme durumu var olmaya devam etmektedir.”

Götzl: “Sunulacak başka dilekçeler bulunuyor mu?” Zschäpe’nin Savunma Avukatı : “Biz olası bir değişikliği ilan etmiştik. Bunu gerçekleştirdik. İsterseniz sunabiliriz. Götzl: “Lütfen!” Heer değiştirilmiş dilekçeyi okudu:
Biz, yani Bay Stahl, Bayan Sturm için Bay Lickleder ve ben, 412. Duruşma gününde dava dilekçelerine istinaden açıklıyoruz ki: 2 numaralı dilekçede ısrar ediyoruz, çünkü Mahkeme Başkanı belli bir nesnel gerekçe sunmaksızın yolculuk masraflarının çıkmasına sebep olmuştur, bu hüküm giymesi durumunda Bayan Zschäpe’den tahsil edilecektir, ancak bunu karşılayamaması durumunda masraf vergi mükelleflerine yüklenecektir. Bu dilekçe bir talep ile daha genişletilmektedir, Mahkeme Başkanı kendi kayıtlarına göre 20.02.2018 tarihinde Grasel ve ardından Avukat ile yaptığı telefon görüşmelerinin neden, duruşma günü iptalini dava katılımcıları henüz mahkeme salonunda hazır bulunurken bildirmek için, 19.02.2018 tarihinde Avukat Grasel’in telefax yazısının ulaşmasından sonra değil de, ilk olarak 20.02.2018 tarihinde saat 8:00’i biraz geçerek gerçekleştirildiğini resmi olarak açıklamalıdır. II sayısı ile numaralandırılmış, bizim siparişlerimizin iptali talebi devam etmektedir.
Federal Savcı Diemer söz aldı. Resmi açıklama yapılması açısından hiçbir hukuki gerekçe bulunmuyordu: “Savunma Avukatı Bay Heer’in duruşma günü düzenlemelerini anlaması için bir kez daha: Mahkeme Başkanı sadece, sanığın kendisinin kabul ettiği bir savunma avukatının onun yanında oturmasını istemiştir. [duyulduğu şekliyle] Avukat ile gerçekleştirilen haberleşmeden başka bir sonuç çıkmamıştır.” 20.02 tarihinde hazır bulunan tayin edilmiş savunma avukatları ile duruşmaya devam edilmesi mutlaka gerekli olan bir şey değildir. Diğer yandan, bu prosedürün yalnız Avukat Grasel ve sürekli olarak mahkeme salonunda namevcut olan Avukat Borchert ile yürütülmesinin mümkün olmadığı, aksine orada daha fazla savunma avukatının bulunması gerektiği açıktır. Avukatlıktan azledilmeye dair herhangi bir şey sunulmamıştır, dolayısıyla savunma avukatlarının şu anda azledilmesi hukuk dışı olacaktır: “Bu yüzden dilekçelerin tamamı geri çevrilmiştir.” Duruşma günü saat 12:42’de sona erdi.

Müdahil Davacıalrı Blogunun yorumu için: https://www.nsu-nebenklage.de/tr/2018/03/01/28-02-2018/