187. Duruşma Tutanağı Özeti. Duruşma Günü – 25 Şubat 2015

0

187. duruşma gününde üçlünün kayıplara karıştığı dönemlerde Chemnitz’deki Neonazi camiasında aktif olan iki tanık ifade verir. Tanıklara buna uygun olarak Mundlos, Böhnhardt ve Zschäpe ile ilgili ve söz konusu bu kişilerin finansmanına ilişkin sorular sorulur; ayrıca Chemnitz’deki Neonazi çevresinin silahlarına ve Blood & Honour’a ilişkin sorular da sorulur. İki tanık da Wohlleben’in savunma makamının dilekçesi üzerine mahkemeye çağrılmışlardır.

 

Tanıklar:

  • Gunter Fiedler (Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe, Wohlleben ve Chemnitz’deki Neonazi camiasına ilişkin bilgiler)
  • Jörg Winter (Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe, Wohlleben ve Chemnitz’deki Neonazi camiasına ve Blood & Honour’a ilişkin bilgiler)

 

Günün ilk tanığı Gunter Fiedler’dir ve şunları anlatır: „Tahminen 1998 senesiydi; o zaman beni ve erkek kardeşimi Starke Bey adlı biri aradı; kalacak yere ihtiyacı olan üç kişiyi evimize almamız istendi. Onları arabayla aldık ve bende kalmaları mümkün olmadığı için
bir tanıdığımıza [Mandy Struck] götürdük; tanıdığımıza herhangi bir olanağın olup olmadığını sorduk. Daha sonra da üçlü bu tanıdığımın arkadaşının dairesine yerleşti.” Götzl: „Bu kişiler kimdi?“ Fiedler: „Beate ve diğer iki Uwe’ydi.“ Fiedler, söz konusu bu kişileri birkaç kere daha dairelerinde ziyaret ettiklerini, daha sonra ise onlarla diyaloğunun kalmadığını söyler. Onları ziyarete erkek kardeşiyle birlikte gitmiştir. Daha sonra ise bu kişiler hakkında kimseden herhangi bir bilgi almamıştır. Fiedler bu konuyu gizli tuttuğunu, bu nedenle de kimseyle bu konu hakkında konuşmadığını söyler. Götzl, üçlünün maddi manevi Fiedler’in yardımına ihtiyaç duyup duymadığını sorar. Fiedler: „Bana, benim adımı kullanarak bir pasaport düzenleyip düzenleyemeyeceklerini sordular.“ Götzl: „Peki yanıtınız ne oldu?“ Fiedler: „Yanıtım evet oldu.“ Birkaç ay geçtiğini ve onların yurt dışına çıkmadıklarını fark ettiğini söyler Fiedler. Pasaportun ona geri iade edilmesini sağlamış daha sonra da pasaportu imha etmiştir. Götzl: „Pasaportta kimin resmi vardı?“ Fiedler: „Uve’lerden birinin.“

Götzl, Fiedler’e „88er“ camiası ile bağlantısını sorar. Fiedler: „Sadece ceketin üzerindeki bir armaydı, daha fazla bir şey değildi.“ Tekrar sorulması üzerine, birlikte bira içip kutlamalara gittikleri birkaç arkadaştan ibaret olduklarını söyler. Götzl, 90’lı yıllarda ve 2000 yılının başında Chemnitz camiasında silahlar hakkında konuşup konuşmadıklarını sorar. Fiedler: „Yok, asla!“

Ardından Götzl, Fiedler’e Wohlleben’i tanıyıp tanımadığını sorar. Fiedler: „Hayır.“ Götzl: „Hiç mi tanımıyorsunuz?“ Fiedler: „Hayır.“ Götzl, Schultze’yi sorar. Fiedler: „Onu da tanımıyorum.“ Ardından Götzl, tanığa Eminger’i tanıyor mudur, diye sorar. Fiedler: „Evet, eskiden tanıyordum.“ Tekrar sorulması üzerine Fiedler, söz konusu kişiyi konserlerden ve kutlamalardan tanıdığını söyler, 90’lı yılların sonudur.

Tanık Jörg Winter ile devam edilir. Götzl, „88er“ camiasında silahların konu edilip edilmediğinin  söz konusu olduğunu söyler; aynı zamanda Winter’in, 1998 yılında Chemnitz’de olan Böhnhardt, Mundlos ve Zschäpe hakkında herhangi bir bilgisinin olup olmadığının ve Chemnitz camiasında bu konuda konuşmalar yapılıp yapılmadığının da mevzu bahis olduğunu belirtir; ayrıca maddi destekler alıp almadıkları, bunların B&H ile ilişkisi nedir gibi sorular da söz konusudur. Bunların dışında Wohlleben de söz konusudur.

Götzl, Böhnhardt, Mundlos ve Zschäpe ile başlanabileceğini, Winter’in bu kişileri tanıyıp tanımadığını sorar. „Çok bilincinde olarak değil.“ Götzl: „Söz konusu üçlünün 1998 senesinde Chemnitz’de bulunduklarına dair bir bilginiz var mı?“ Winter: „Hiçbir şey bilmiyorum.“ Götzl, Winter’e B&H Sachsen hakkında söyleyecek bir şeyleri var mıdır, diye sorar. Winter: „Onların bir üyesiydim.“ Götzl: „Ne zamandan beri?“ Winter: „1988 senesinden beri.“ Götzl: „Ne kadar zaman üyeydiniz?“ Winter: „Biz 2000 yılında, daha yasaklanma gerçekleşmeden önce Almanya biriminden ayrılmıştık. Bu nedenle yasaktan etkilenmedik.“ Götzl bu ayrılmanın nedenini sorar.  Winter: „İçimizdeki didişmeler.  Diğer bölümlerle aramızda kişisel farklılıklar vardı, biz de tamam, ayrılırız dedik.“

Götzl: „Benim için 90’lı yıllar ila 2000 ve 2001 senesinde Chemnitz camiasında silahların konu edilip edilmediği önemli. Buna ilişkin neler söyleyebilirsiniz?“ Winter: „Silahlar asla konumuzu oluşturmadı. B&H sadece bir müzik hareketinden ibaretti.“

Götzl: „Ya patlayıcı maddeler?“ Winter: „Konuyu nereye getirmek istediğinizi biliyorum, fakat bunun Chemnitz camiasıyla bir ilgisi yok. Starke kimi deneyler yapmak istediği için bana sordu. Ben de ona verdim. Fakat asla üçüncü bir kişiye verilmesi söz konusu edilmedi.„ Götzl işleyişin nasıl olduğunu sorar. Winter: „Belki 96’nın başıydı; kimi deneyler yapmak istediği için bana sordu; ben de halihazırda elimde olduğu ve ihtiyacım olmadığı için ona bir şeyler verdim. Götzl, söz konusu şeyin hangi tip bir patlayıcı madde olduğunu sorar. Winter: „TNT’ydi, belki bir iki kiloydu.“ Götzl, Winter’e ateşlemek için neye ihtiyaç olduğunu bilip bilmediğini sorar. Winter: „Bir kapsül gerektiğini öğrendim, fakat bende yoktu.“ Götzl: „Starke ile aranızda kapsül gerektiği hakkında bir konuşma geçti mi?“ Winter: „Starke’nin ifadesinde belirttiği gibi beni Mundlos ya da Böhnhardt ile tanıştırmış olmalı ki bunu BKA’dan öğrendim, ikisinden biri de bana kapsül olup olmadığını sormuş olmalı.“ Tekrar sorulması üzerine Winter: „Artık hiçbir şey bilmiyordum. BKA’da bana, Starke’nin doğum günü kutlamasında beni Werner ile tanıştırmış olduğu anlatıldı. Benimse bundan haberim yoktu.“

Götzl: „Wohlleben’i tanıyor musunuz ya da eskiden bir tanışıklığınız var mı?“ Winter: „Hayır, onu şahsi olarak tanımıyorum. En azından bilinçli olarak değil.“ Götzl: „Ya Eminger’i?“ Winter: „Onu tanıyorum.“ Sorulması üzerine onu da konserlerden ve partilerden, 90’lı yılların sonundan beri tanıdığını söyler. Duruşma günü saat 16’da sonlanır.